Tag: Waarom kies je dit beroep?

Waarom kies je dit beroep?
29 november 2021

Blog#145-Waarom kies je dit beroep?

Waarom kies je dit beroep?

 Denk jij dat weleens?

 • Als een tandarts voorstelt om maar meteen een paar kronen te plaatsen of alles maar te trekken omdat ….
  Of:
 • “De volgende twee gaatjes zitten er over een half jaar ook nog wel, want de wachtkamer zit nog vol….”

  Maar ook…..
  Wat houd jij van je werk:!
 • Mijn angst voor de tandarts is dankzij jou weg
 • De kinderen mochten al vroeg mee “tandjes tellen” en elk tandartsenbezoek was een feest voor hen
 • Nu in hun volwassenheid is het nog steeds leuk om even “bij te kletsen” bij diezelfde tandarts

 Waarom kies je dit beroep?

Denk jij dat weleens?

 • Als een verkoopster in een modezaak geen eerlijk advies geeft en alleen aan haar omzet denkt…
 • Mij de rug toedraait als ik binnenkom en druk verder kletst met haar collega…

Of:
Wat past dit beroep bij jou!
Want:

 • je weet altijd exact welke maat ik nodig heb
 • de kledingadviezen zijn steeds weer verrassend leuk
 • als iets me niet staat, zeg je dat ook eerlijk en je verkoopt liever niets dan iets wat me niet staat!

Waarom kies je dit beroep?

Toen een automonteur me eens vertelde dat ik onder de motorkap het ook schoon moest houden want dan kon hij beter zien wat het probleem was….. Echt gebeurd!

Of:
Wat houd jij van je beroep!
Want:

 • het is voor jou een uitdaging om die onverklaarbare problemen voor altijd op te lossen, zodat ik niet ’s avonds in het donker op een verlaten weggetje opeens stilsta
 • het geeft je steeds weer voldoening om klanten vol vertrouwen in hun nagekeken auto te zien wegrijden

 Waarom kies je dit beroep?

 • De orthodontist die de beugel periode steeds toch weer met een paar maanden verlengde terwijl ze toch een eindtijd had gegarandeerd
 • Bij elke controle toch weer commentaar had op het poetsen en geen oog had voor wat er wél allemaal trouw werd gedaan

Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden

Die gedachte komt weleens in mij op tijdens mijn werk als dyslexiespecialist.
Net zoals:
Hopelijk vergeten ze ook weer snel de leraren waarbij ik denk….

Waarom heb jij ooit voor dit beroep gekozen?

De docent die bijvoorbeeld zegt:

 • “Tja… wie zegt dat je even slim bent als je broer?”
  of:
 • “Je bent toch zo slim, dan hoef ik de nieuwe taal- of rekenopdrachten toch niet nog eens uit te leggen als jij met andere bollebozen iets leuks doet?”
 • “Jouw moeder kon het toch veel beter uitleggen?”

De leraar die bij zijn beoordelingen de dyslexie altijd zwaar laat meetellen, waardoor haar moeder bij mij gefrustreerd haar onmacht uit:
“Mijn dochter wordt afgestraft op haar dyslexie. Ze is zoveel méér dan dat. Ze kan zoveel dingen wèl! Het zou zo fijn zijn als hij daar ook naar kijkt.”

Gesprekken tussen ouders en RT:

Ouder :
“Ik krijg steeds meer het idee dat ze het niet willen aannemen! Bang dat ik ze ga vertellen hoe zij het beste les kunnen geven aan mijn kind. Die andere manier van uitleggen. Die andere benadering zoals bij het  overleg is besproken. Het lijkt niet binnen te komen want vervolgens doen ze alsnog wat ze zelf het beste vinden.”
Rt-er:
“Inderdaad! Helaas moet je als ouder assertief en mondig zijn om de juiste ondersteuning op school te krijgen! Je verwacht toch van school dat ze hierin het voortouw nemen maar ze voelen zich onthand, handelingsverlegen of hebben niet de kennis. En dit anno 2021.
Ouder:
Dat hij dan helemaal dwars gaat. Zoveel inspanning en geen resultaat voor zijn gevoel.
RT-er:
De onbereidheid van scholen om ook maar één stapje harder te lopen, éven buiten de kaders te denken. En dan gaat het niet om mijn kinderen; maar ‘mijn behandelkinderen’.
Collega RT-er:
Ja zo herkenbaar! En die alwetende superieure houding. Niet ( willen) begrijpen dat hun methodes niet passen bij deze kinderen hoe goed die methodes ook mogen zijn.”

Misschien lijkt het wat zwart/wit, maar zo wordt het wel ervaren!

Gelukkig kan het ook anders zoals uit deze reactie blijkt:

“Als ik dit zo lees, ben ik wel erg blij met de school van mijn kind. Staan overal voor open. En hebben een goede protocol. Maandelijks komen alle “dyslexie “ kinderen bij elkaar, om met een dyslexie juf ervaringen te bespreken. En wat beter kan.
Misschien voor de ouders waarvan school niet mee werkt/denkt, een andere school te zoeken. Want het gaat er om dat het kind passend onderwijs krijgt. En ik snap heel goed dat het soms moeilijk is om naar een andere school over te stappen. Maar belang van het kind staat voorop!”

Wat neem je van  je schoolervaringen mee in je bagage?

Hopelijk onthoudt iedereen de leerkracht die het mooie verschil maakte zoals ik nu nog de namen weet van hen die  voor mij het verschil maakten als kind en als moeder.

Mooie schoolervaringen zijn zo waardevol en inspirerend …..

 • die leraar die me de liefde voor boeken en taal leerde
 • de lerares die geregeld voor medische controles een halve ochtend weg was en ons leerde dat zij ons nodig had en wij haar. Haar dankbaarheid dat wij – zoals we beloofden-  gewoon doorwerkten tijdens haar afwezigheid was elke keer zo hartverwarmend! Wij wílden haar gewoon niet teleurstellen.
 • de lerares die aan het einde van het schooljaar een klassenboekje had gemaakt waarin voor ieder kind een persoonlijk woord stond. Zo’n liefdevolle  karakterschets om je leven lang te  bewaren. Het op gezette tijden en mijlpalen te herlezen en dan te constateren hoe goed ze “haar kinderen” kende.
 • de directeur van die middelbare school die vlak voor de kerstvakantie toch nog een ouderavond belegde. Er was veel bezorgdheid en onrust rond het te vaak uitvallen van een belangrijk vak, waardoor veel leerlingen een andere profielkeuze dreigden te maken. Hij gunde ons ouders ook een ontspannen en zorgeloze kersttijd! Zijn luisterend oor en daadkracht maakten het mogelijk dat “die slimme jongen en meid op hun toekomst waren voorbereid”!
 • de leraar van groep 6 die op mijn verzoek wekelijks een jaar lang ook aan het denkniveau van de 3 hoogbegaafden in de klas dacht en daar ook leuke grapjes voor had.
 • diezelfde leraar die 7 jaar later werd opgemerkt door de geslaagde 18 jarige in het restaurant en spontaan mocht delen in de eerste vreugde van een vers behaald diploma..

Dáárom…..

Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden

Een eigentijdse vertaling van de bijbelse spreuk:
“Dat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Waarom kies je dit beroep tandarts?

Je wilt zelf toch ook graag je eigen gebit behouden?  Haal daarom het beste uit je mondheelkundige kennis en ben trots op je werk.

Waarom kies je dit beroep verkoopster van de modezaak?

Jij wilt er zelf toch ook leuk uit zien? Wees creatief en denk mee met de klant. Juist alles wat niet aan het ideale confectie maatje voldoet, betekent een extra uitdaging, doet een beroep op jouw vakkennis en geeft je extra voldoening!

Waarom kies je dit beroep automonteur?

Automonteur van de klant met de vieze ingewanden  onder de motorkap…. : je moest je schamen. Als je bij de tandarts komt, is het inderdaad netjes als je gebit schoon is. Maar…. Heeft de tandarts je ooit gevraagd alvast de kies uit te boren zodat hij er alleen nog de vulling in hoeft te doen?

En last but not least….

Waarom kies jij dit beroep, leerkracht?

 •  Ben jij er voor je leerling of zijn zij er voor jou?
 • Sta je open voor de expertise van anderen als blijkt dat sommige leerlingen niet tot hun recht komen in de klassikale methodische aanpak? Ook al is die methode op zich echt fantastisch?
 • Erken je dat je met zoveel leerlingen die hulp nodig hebt, of voel jij je ( onterecht) in je eer en kunde aangetast?

Het siert een mens om af en toe een stapje terug te doen in het belang van de groeikansen, het bewaken van het zelfvertrouwen en het school- en leerplezier.
Ze moeten nog zolang naar school en verder in dit leven en wij geven hen daarvoor de bagage ..….
Behandel ze als je kostbaarste bezit want niemand verdient het in de knop geknakt te worden.

Interesse in meer mooie (bijbelse) spreuken die we in ons dagelijks leven gebruiken?
https://historiek.net/top-100-bijbelse-uitdrukkingen-gezegden-en-woorden/64302/

Meer blogs over dyslexie?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog141-individuele-talenten-gebruiken-bij-dyslexie-begeleiding/

Meer weten over spellingregels? https://www.spellingprof.nl 

Lees meer