Tag: Inclusief of Passend onderwijs en dyslexie

Inclusief of Passend onderwijs en dyslexie.
16 december 2021

Blog#148- Inclusief of Passend onderwijs en dyslexie

Inclusief of Passend onderwijs en dyslexie

In hoeverre verhoudt inclusief of passend onderwijs zich tot dyslexie? Deze vraag kwam bij mij op toen ik onlangs het volgende onder ogen kreeg.
Helaas… zie ik meer van dit soort berichten en ik voel me bijna een klokkenluider….
Niemand wil de noodklok luiden, maar het zal maar je kind zijn of je was/ bent het zelf vroeger of nu….

Met begrijpend lezen niet meedoen…

Daarover gaat het in dit voorbeeld.
“  Mijn kind in de bovenbouw hoeft geen huiswerk begrijpend lezen (meer) te maken.”
Soms lees ik berichten die ik niet begrijp of liever gezegd niet wil begrijpen.
Via de leerling krijgen de ouders het meegedeeld, zonder overleg.
Allerlei redenen worden opgevoerd: zoals

  • Te moeilijk
  • Leerling gaat straks waarschijnlijk toch naar VMBO kader
  • Waarom onnodig plagen hiermee
  • Er is al zoveel wat na schooltijd moet in het kader van dyslexie

Goedbedoelde bezorgdheid?

Leerling heeft dyslexie en krijgt hiervoor al wekelijks begeleiding buiten school.”
“  Het wordt vast te veel voor hem.”

Na al die jaren dyslexie begeleiding geven, lees ik dit soort berichten nog steeds met gekromde tenen.
Dat geldt trouwens ook bij berichten dat instituten een dagelijks 30 minuten durend oefenprogramma hebben. Daar zijn ouders en kind heel druk mee.
Het doet mij denken aan een instituut dat ooit tegenover de stand van de dyslexie afdeling van de NVLF  (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) stond tijdens een onderwijsbeurs in Utrecht. *

of is hier sprake van

Onwetendheid rond dyslexie en de wijze van aanpak?

Hoe vaak zie ik niet een kind met dyslexie waarbij uit het gedegen psychologisch -orthopedagogisch onderzoek blijkt dat het kind in kwestie een hoog IQ heeft, maar niet de juiste begeleiding heeft gehad?
Waarin de sterke punten duidelijk worden benoemd en die er gewoon om schrééuwen om gebruikt te worden in de begeleiding.
Ook in dit geval is de leerling gemotiveerd en wil gewoon hetzelfde doen en zijn als ieder ander kind uit zijn klas.
Net zoals die slimme, inmiddels faalangstig geworden scholier waartegen werd gezegd dat je op een HAVO/VWO wel toetsen moet maken. Dat is veel te spannend voor hem.
Maak je dan op het VMBO of welke opleiding ook, geen toetsen? Interessant….

Gevolg van dit soort situaties?

Toenemende verharding van twee partijen. Gefrustreerde ouders die zich niet gehoord voelen door de    (goedbedoelde) leerkracht. Een leerkracht die zich in de verdediging gedrukt voelt en zich ook niet serieus genomen voelt. En vooral een kind dat steeds minder graag naar school gaat en steeds meer het vertrouwen in eigen kunnen verliest.

Geen reclame maken, dus wel/niet een reactie achterlaten?

Bij dit soort berichten die ik tegenkom, begint het bij mij te kriebelen. Ik hoor op dat soort media voor en door ouders eigenlijk als professional niet te reageren, want het zou als reclame maken kunnen worden gezien.
In een blog op mijn website mag het gelukkig wel, want het verhaal eindigt hier nog niet.
Zoonlief van de gefrustreerde ouder kreeg extra schoolopdrachten op een lager niveau mee bovenop die 30 minuten per dag van dat instituut. Het (begrijpend lees) huiswerk dat via onnatuurlijke omwegen toch bij de ouders terechtkwam, had hij overigens binnen een uur af.

De frustratie en boosheid van ouders

Het is zo begrijpelijk dat ouders dit van zich afschrijven, want het is heel vervelend als je kind naast een zwaar oefenprogramma ook nog school opdrachten meekrijgt. Die  boosheid van ouders komt voort uit het zien dat die ( goedbedoelde) extra schooloefeningen hun kind nog meer belasten.

Goed overleg en afstemming hoort bij passend onderwijs en dyslexie

Het is zo de moeite waard om in overleg met de externe begeleider dyslexie te bekijken of je een en ander anders kunnen aanpakken. Horen en gehoord worden! Ik herken die “botsing” soms ook tussen mijn behandelingen en de schoolstof. Niemand heeft er dan baat bij om volledig vast te houden aan het eigen standpunt of een soms standaard (aanbodgericht) oefenprogramma, dat ook nog eens 30 minuten per dag in beslag neemt na school.
Soms is samenwerken met scholen lastig, maar er is ook veel mogelijk. Dankzij de diplomatie van ouders en een goed onderzoek kan er ook een gezamenlijk gesprek worden gepland waaraan ouders, onderzoeksbureau, leraar en onafhankelijk dyslexiespecialist deelnemen.

De rol van de begeleider bij dyslexie

Hoe flexibel ben je in je begeleiding?
Hoever sta je “boven” de materie, waardoor je kunt spelen en improviseren?
Houd je stug vast aan je eigen aanpak en expertise?
Heeft jouw (standaard) oefenprogramma prioriteit of is de situatie en de hulpvraag van leerling en school bepalend?
Dit vereist eens goed bij jezelf te rade gaan hoe je als begeleider/instituut hierin staat, want blijf je vasthouden aan een (standaard) oefenprogramma dan stel je nooit het kind centraal maar dat programma. Dat gaat altijd ten koste van het kind  en de relatie met school, omdat er geen plaats is voor de concrete schoolopdrachten.  Motivatie, plezier in school en het gevoel serieus genomen te worden, lijden hieronder. Dan zijn er alleen maar verliezers.

De uitdaging voor de dyslexietherapeut

Een uitdaging voor de therapeut maar zeker de moeite waard:

  • gebruik die begrijpend leesteksten in je therapie.
  • daarmee oefen je het technisch lezen ( is uiteraard níet op tempo lezen)
  • je gebruikt het ook om evt. spelling en allerlei werkwijzen voor begrijpend en studerend lezen te oefenen.
  • het bespaart tijd en als je ook nog de teksten neemt die de week erna aan bod komen op school dan doe je aan “pre- teaching”. Dat geeft je leerling een steuntje in de rug.

Het voordeel van passend ( vraaggericht) dyslexie onderwijs?

De teksten worden tijdens de klassikale activiteit begrepen.
Goed voor de schoolresultaten en het zelfvertrouwen van je kind.
Ook als therapeut is het in het belang van het kind belangrijk om kansen te zien en niet de eigen expertise centraal te stellen of aan vaste programma’s te blijven hangen..
Geloof me, er blijft genoeg over om op deze manier je expertise als therapeut in te brengen.
Tijd sparen en toch teksten gebruiken op klasse niveau zodat er tijd overblijft om lekker de dingen te doen die bij kind zijn horen. Dat hoeft geen 30 minuten per dag in beslag te nemen!

Meer lezen over wel of geen standaardmethode bij dyslexiebehandelingen? *
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/dyslexie-behandelen-volgens-een-methode-of-juist-niet-2/
Informatie over spellingregels om thuis je kind te helpen? https://www.spellingprof.nl 

 

Lees meer