Tag: Hoe lees je makkelijk en in een oogopslag lange woorden?

Anderhalvemetersamenleving en dyslexieDale woord van het jaar
28 april 2020

Blog#91Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Wij die Nederlands als moedertaal hebben, maken er voor anderen wel “een potje van”!

Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?
Neem nou bijvoorbeeld woorden als:

 • Ruitensproeiervloeistof
 • Fietspompreparatiesetje
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Studentenuitwisselingsprogramma

Hoe lees je die woorden snel zónder lettergreep voor lettergreep te lezen? Is er een efficiënte manier?

En in tijden van Corona jongt het vanzelf aan met woorden zoals:

 • groepsimmuniteit
 • Balkonbingo
 • Coronahoester
 • Raamzwaaien
 • Lockdownkilo’s
 • Quarantinderen ( een samenvoeging van tinderen in quarantaine)
 • Anderhalvemetersamenleving

Elk jaar komen er nieuwe woorden bij en in dit Coronajaar zéker!

Welke van deze “eigentijdse” woorden uiteindelijk vergeten worden en welke straks blijvend in onze taal inburgeren?  Dat zal de tijd ons leren.
Er is zelfs een heus Coronawoordenboek voor ons nageslacht*.
Deze Coronaperiode gaat gegarandeerd een plaatsje krijgen in de geschiedenisboeken.
Een (voor)jaar waarin landelijke Cito’s en Eindexamens werden overgeslagen, kinderen niet naar school gaan en hun ouders niet naar hun werk! Het moment waarop digitaal onderwijs en vergaderen op afstand wereldwijd ingeburgerd raakte.
Een stralende lente met een onvermoeibare zon en op gepaste afstand van anderhalve meter van elkaar naar buiten mogen!

Kennis van Nederlandse woordstructuur** is voor iedereen belangrijk

Onze Nederlandse taal is een taal van samenstellingen met als basis het eenlettergrepige woord.
Kijk maar:
Voet- bal-schoen, bakfietskoplamp, voetbalhandschoen……
En inderdaad…… het blijft niet bij eenlettergrepige woorden aan elkaar plakken.
Onze taal kent ook allerlei voor- en achtervoegsels, meervouden net zoals in veel andere talen.
Nieuwe woorden zijn voor mensen met een gehoorprobleem vaak moeilijk te verstaan en voor een aantal mensen met o.a. dyslexie moeilijk te lezen.

Lees je die woorden van links naar rechts en lettergreep voor lettergreep?

Als je lange samengestelde woorden ontsleutelt via lettergreep voor lettergreep, raak je de draad kwijt. Okay… je zult het wel foutloos lezen, maar klemtoonverlies en de focus op het technische foutloze lezen beïnvloedt het leesbegrip.
Toch zijn er genoeg (volwassen) lezers die dat links/rechts lezen van lettergrepen nooit helemaal ontgroeid zijn, maar ook als minder geoefende lezer kun je ze in één oogopslag leren lezen. Ook als Nederlands niet je moedertaal is.

Kennis van de Nederlandse woordstructuur  is nòg belangrijker als er sprake is van dyslexie of als je Nederlands leert

Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Tip om in deze tijd al die adviezen en berichten over Coronamaatregelen te kunnen volgen:
Richt je ogen op het midden van een woord. Zie je daar een herkenbaar woord dan zie je vaak ook in één oogopslag het woorddeel ervoor en erachter!

Verveel je je soms en ben je een spelletjesdier?
Verzin samen lange woorden en speel met elkaar galgje, want dat is goed voor de woordenschat en voor het leren omgaan met langere woorden.
Voor diegenen die het spel galgje niet kennen: https://moeilijkewoorden.org/moeilijke-woorden-voor-galgje/

Interesse in het genoemde Coronawoordenboek*? https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/

Een blog lezen over leesproblemen en andere tips? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog89-leesbeperking-en-boeken-lezen-voor-je-literatuurlijst/

Wil je meer weten over de Nederlandse woordstructuur**? https://www.spellingprof.nl

Wil je begeleiding bij makkelijker leren lezen? Stuur me een bericht via: info@slin.nl

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer