Tag: Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid

Alfa helpt Bèta met dyslexie naar succesvolle carrière
24 mei 2020

Blog#95 Een slimme overheid is op haar kenniseconomische toekomst voorbereid….

Een slimme overheid is op haar (kenniseconomische) toekomst voorbereid….

De oproep van onze minister-president Mark Rutte aan de jongeren om mee te denken is ook bij mij als logopedist-dyslexie specialist blijven hangen. Ik zou er graag ter aanvulling van maken richting overheid: Een slimme overheid is op haar ( kenniseconomische) toekomst voorbereid.
Jongeren….dat zijn ook de jongvolwassenen die ooit van hun ouders de variant  ”een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!” te horen kregen en daar horen uiteraard ook de jongens bij.

Over al die jongeren die dadelijk de dupe worden van deze ongekende crisis gaat het volgende verhaal. Via deze * Mark en Lilian ( of Hugo, Sigrid, Wopke, Mona of Eric……) wil ik ze een gezicht geven.

Mark en Lilian hebben een toekomstbeeld net als ieder ander mens

Deze Mark en Lilian waren mijn “patiëntjes” op de basisschool. Onze wegen kruisten elkaar beroepsmatig later nog een aantal maal op de middelbare school. Op de basisschool werden beiden ten gevolge van respectievelijk dyslexie en een taalprobleem lange tijd niet op hun reële intelligente waarden benaderd. “Er zat niet meer in, helaas.” Hun ouders en ondergetekende als professional zagen hun talenten wèl.
Hun orthopedagoog bewees dit later m.b.v. de testgegevens. Tijdens zijn afrondende gesprekken hoorde ik opnieuw hun toekomstdroom, hun doel maar ook hun terechte vraag of dat wel haalbaar was. Het ontroerde mij dat ze daar zó jong al zo bewust mee bezig waren. Het doel waar ze hun motivatie uithaalden en die gelet op de uitslagen van de onderzoeken zeker mogelijk zou zijn.

Voorkómen dat starters op de arbeidsmarkt hun kennis niet kunnen inzetten

Daaruit komt deze blog voort. Ik kán en wíl niet toekijken hoe de toekomst van veel jonge mensen in duigen dreigt te vallen.
Déze Lilian en Mark zijn beiden dankzij hard werken aan hun studie begonnen en zoals bij vele anderen zijn er momenten geweest dat het even tegenzat. Beiden moesten bijvoorbeeld wachten op een stageplek of er was een onvoorziene verlenging van de stage vanwege interne organisatorische problemen. Ze zetten zich over dit soort tegenslagen heen. Bepaald geen verwende, luie mensen en dat ze zó ver zijn gekomen, bewijst dat het met hun doorzettingsvermogen wel goed zit.

Solliciteren zonder diploma

In de laatste fase van hun Master begonnen ze te solliciteren en hoewel het jaar ervóór studiegenoten bijna voortijdig uit de collegebanken werden getrokken, kregen zij het advies rustig te wachten op hun diploma. Beiden in januari afgestudeerd moesten wachten op een “officiële diploma dag”. Mark midden maart en Lilian een maand later. Per e-mail kregen ze op verzoek een bewijs zodat solliciteren geen probleem zou zijn.

En dan….. Lock down, geen officiële bijeenkomsten…..

Mark en Lilian, twee van de vele pas afgestudeerden van welke opleiding ook, zitten nu thuis. Uitgestelde diploma uitreiking is het minste probleem en daar zetten deze nuchtere doorzetters zich net als die vele eindexamenkandidaten overheen. Maar de vrees voor een onzekere toekomst begint langzaam door te dringen. De gedachte: “Ga ik de boot missen? Krijg ik na de crisis nog wel die gedroomde baan of gaan de vacatures opgevuld worden door mensen die na mij afstuderen?” Het begint te knagen om tegen de klippen op te solliciteren als zelfs het uitzendbureau niet reageert.

Een lans breken voor hen en voor de (kennis) economie van Nederland

Als hun vroegere begeleider wil ik aandacht voor hun situatie en voor ál die andere lotgenoten. Zoals Mark Rutte de jeugd oproept om mee te denken over hún toekomst,  zo roep ik op mijn beurt de overheid op om met onorthodoxe maatregelen te komen.
Zónder ingrijpende maatregelen voorzie ik een generatie van pas afgestudeerde, talentvolle “Marken, Lilians, Wopkes, Hugo’s, Sigrids….” die verloren gaat met àl hun kennis.

Wat weten we niet en wat wèl?

 • Hoelang deze crisis gaat duren, weet niemand. Alle onzekere factoren die daarbij in het geding zijn, vragen om drastische onorthodoxe maatregelen.
 • We weten wèl dat een aantal bedrijven door deze crisis niet òf alleen met veel kunst en vliegwerk overeind blijven. Drastische onorthodoxe maatregelen zijn nodig van een slimme overheid die op de toekomst is voorbereid!
 • Wat we óók weten is dat een grote groep jongvolwassenen die nèt de arbeidsmarkt zouden gaan betreden met al hun talenten nu aan de zijlijn staan.
 • Als deze crisis opgelost is, zijn er inmiddels nieuwe jongvolwassenen met hooggespannen verwachtingen die dan de arbeidsmarkt betreden en de vacatures zullen gaan invullen. Het is niet ondenkbaar dat ze daarbij voorrang krijgen.

Een verloren Corona generatie tenzij er onorthodoxe maatregelen komen….

Dit scenario wensen we mensen als Mark en Lilian toch niet toe?

Onorthodoxe maatregelen met een win-win situatie

 • Alle (financiële) investeringen voordat Mark en Lilian hun ( universitaire) diploma haalden, dreigen verspild te zijn. Door het putje gespoeld als hun kennis op welk vlak ook, niet wordt ingezet. Met voor velen ook nog een studieschuld.
 • Zorg ervoor dat hun kennis niet veroudert en geef deze mensen daarom de gelegenheid hun kennis en kunde in te zetten. Zorg voor (boventallige) banen passend bij hun afstudeerrichting.,
 • Ga in conclaaf met bedrijven en moedig ze aan deze mensen extra in dienst te nemen zodat ze ervaring kunnen opdoen.
 • Koppel deze jonge mensen met  hun nieuwe frisse ideeën aan de “oude rotten in het vak” en zorg voor een creatieve, inspirerende kruisbestuiving.
 • Bedrijven moeten kunnen overleven en onze “kennis” economie schreeuwt om lange termijn oplossingen en lange termijn investeringen.

Wie zal dat betalen?

 • Het prijskaartje is pas echt duur als je bedenkt dat al die onderwijsjaren door het putje dreigen te worden gespoeld.
 • De (onderwijs) investering is (te) hoog als deze mensen werkloos gedesillusioneerd raken en dit gat straks niet meer kunnen dichten vanwege de generatie na Corona. Welke gevolgen heeft dit voor hun gezondheid en welk prijskaartje gaat daar aan hangen?
 • De oplossing is zó eenvoudig en ligt zo voor de hand als de overheid met de bedrijven èn deze jongvolwassenen de handen ineen slaan.
 • De uitkering die ze als werkloze zullen gaan aanvragen, zet je bijvoorbeeld in deze crisis als salaris in dat ze ontvangen voor de boventallige baan passend bij hun opleiding. Zo doen ze ervaring op, blijft hun kennis in ontwikkeling en staan ze na de crisis klaar voor een betaalde baan. In ieder geval zijn hun baankansen dan eerlijk. Hoe je dit als overheid met de betrokken bedrijven regelt laat ik graag aan de betrokkenen over.

De win-win situatie bij een slimme overheid die zich op de toekomst voorbereidt

 • Denkend aan de crisistijd rond 2008 zie ik weer de investeringen in de wegenbouw rond verkeersknooppunten in Noord-Brabant. Ondanks de tijdelijke ongemakken werd ik er destijds heel gelukkig van. Al die mensen die gespaard bleven voor uitzichtloze werkloosheid. Dankzij deze onorthodoxe maatregelen plukt de economie tot op de dag van vandaag de vruchten van een goed functionerend wegennet in o.a. Zuidoost Brabant.
 • Deze wereldcrisis vraagt opnieuw om onorthodoxe maatregelen waar we op de lange termijn wederom de vruchten van zullen plukken.
 • Bedrijven kunnen zo toekomstgericht doorgaan, het gaat niet ten koste van bestaande banen en nieuwe, frisse kennis komt ten goede aan ons allen.

Dóen waar ze goed in zijn, waar ze voor ópgeleid zijn…. dat willen deze Mark en Lilian, net als die andere Mark en Lilian destijds.
Óók in tijden van Corona. Daarbij hebben ze onze hulp nodig.

Mark en Lilian en al die andere genoemde namen*  zijn uiteraard niet hun echte namen en het laat geen twijfel op wie ze geïnspireerd zijn.
Mark en Lilian, ze bestaan ècht en onder een andere naam. Ze hebben, nèt als hun bekende naamgenoten destijds óók hadden, een toekomst voor ogen.
Toekomstplannen waar wij als maatschappij de vruchten van gaan plukken en die we niet door Corona verloren moeten laten gaan, maar met onorthodoxe maatregelen realiseren.

Heb je creatieve  “out of the box” ideeën om deze afstuderenden aan hun baan te helpen zónder anderen van hun plaats te verstoten?
In een reactie hieronder zijn ze welkom!

Wil je meer over dit onderwerp lezen? https://www.laks.nl/jongeren-claimen-plek-aan-tafel-na-oproep-rutte/ 

Wil je meer informatie over de werkzaamheden van logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl? Lees o.a. eens:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog94-is-cito-er-voor-mijn-kind-of-is-mijn-kind-er-voor-cito/

Lees meer