Tag: Duurder wordende gezondheidszorg kan goedkoper.

Duurder wordende gezondheidszorg kan goedkoper.
5 januari 2022

Blog#151-Duurder wordende gezondheidszorg kan goedkoper

De duurder wordende gezondheidszorg goedkoper maken kan!

10 januari 2022: Een nieuw kabinet bij de koning op het bordes en elk departement heeft de uitdaging om het toebedeelde budget zo goed mogelijk te besteden…
Voor diegene die over gezondheidszorg de scepter gaat zwaaien in deze Coronatijd een verantwoordelijke taak.
Naast het gegeven om ons veilig en verstandig uit deze pandemie te loodsen, zucht de gezondheidszorg al jaren onder de uitdijende kosten. Maar… Duurder wordende gezondheidszorg kan goedkoper, echt!

De zorgmedewerkers in alle sectoren zuchten al jaren

want…..
Waar is hun professionele autonomie gebleven?
Het vertrouwen dat zij het beste weten hoe hun werk zo efficiënt,  verantwoord en effectief mogelijk in te richten.

Verandert er dan nooit iets?

Inmiddels heb ik al enige jaren geen contracten meer afgesloten en gaan veel ergernissen rond de in mijn ogen uit de hand gelopen controledrift aan mij voorbij. Natuurlijk spreek ik nog collega’s, zie ik hun berichten op LinkedIn en is er ruimte voor collegiaal overleg.

Dan merk ik:

Er is nog niets geleerd over efficiency en doelmatig inzetten van collegiale expertise als ik:

 • de zorgen lees van de huisartsen omdat hun praktijkondersteuners onbetaalbaar dreigen te worden dankzij andere  (verkeerde) besteding van de zorgverzekeringsgelden
 • met hen de arrogantie ervaar van de overheid als zij als een klein kind beschuldigd worden van GGD-tje spelen toen het Boosteren een organisatorische ramp dreigde te worden
 • lees dat de macht van de zorgverzekeraar nog steeds niet aan banden is gelegd en zij geld over de balk gooien met dure reclames
 • hoor dat “lucratieve” auditbureaus volop werk hebben
 • collega’s hoor verzuchten dat elk jaar de lat weer hoger wordt gelegd in plaats van lager en zij zich in wanhoop afvragen wanneer de geleverde kwaliteit eindelijk eens goed genoeg is?

De duurder wordende gezondheidszorg kán goedkoper

De meest voor de hand liggende remedie om de steeds duurder wordende gezondheidszorg in te dammen?

 • Begin met alle overbodige en geldverslindende (controle) regels te schrappen.
 • Geef werk weer terug aan de professional.
 • Schrap tijdverslindende, overbodige protocollen en besteed de vrijgekomen tijd aan de zorgvrager.
 • Dit bespaart meteen weer op controlerende baantjes van auditbureaus die als paddenstoelen uit de grond zijn gekomen.
 • Zet de preventie centraal, want voorkomen is nog altijd goedkoper dan genezen.
 • Schrap al die dure reclames voor de zorgverzekeringen.
 • Vervang die marktwerking waardoor concurrenten elkaar juist gingen tégenwerken in plaats van samenwerken. Verantwoorde en efficiënte zorg is volgens mij vooral gebaseerd op samenwerking, het delen van expertise en collegialiteit.

Duurder wordende gezondheidszorg kan goedkoper….

De budgettering terug?
Tegenstanders zijn er voor elk plan, maar de vroegere budgettering had ook goede kanten. Het was in ieder geval een probaat middel om onnodige en eindeloze behandelingen te voorkomen.
Mijn eigen ervaring uit die tijd?
Slim gebruik maken van elkaars expertise/specialisme. Destijds wilde ik zoveel mogelijk patiënten/cliënten  helpen met het toebedeelde budget. Dat betekent in de praktijk “uitruilen” of verwijzen van de hulpvrager naar de juiste collega. Zo besteedde ik mijn budget zo doelmatig mogelijk en kreeg de hulpvrager de best mogelijke hulp. Het betekent dat je elkaars en  eigen expertise goed moet kennen maar ook vooral goed gaat communiceren en samenwerken!!

Hoop vestigen op een minister uit het werkveld

Inmiddels is alle hoop gevestigd op de minister die uit het werkveld komt. Hij wordt nog voor de beëdiging al door mensen uit het werkveld bestookt met waardevolle adviezen. Zijn daadkracht en ergernis over de stroperigheid waarmee besluiten werden genomen, geven hoop. Gaat er eindelijk een andere wind waaien en zijn er koerswijzigingen op komst?

Democratie maar ook vaart in besluitvorming en uitvoering

Nu maar hopen dat hij al die adviezen kan realiseren en de stroperigheid van langdurige debatten, stemmingen en trage uitvoering van plannen eens achterwege blijven. Democratie is een groot goed, maar het geduld van de zorgprofessional is al veel te lang op de proef gesteld.

https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/contractvrij-logopedie-met-restitutiepolis/

 

Meer lezen over andere benaderingen bij spellingstoornissen/dyslexie? https://www.spellingprof.nl  

 

 

 

 

 

Lees meer