Tag: De intuïtie van een moeder over mogelijke dyslexie.

De intuïtie van een moeder.
6 juni 2022

Blog#170- De intuïtie van een moeder

“4 jaar aangeven dat er iets is. 3 jaar niet geloofd. Totdat er n juf was die luisterde. Vandaag de uitslag. Enkelvoudige ernstige dyslexie. De intuïtie van een moeder over mogelijke dyslexie!”
4 jaar aangegeven dat….” Hoe vaak begon zo een eerste ( telefoon) gesprek wanneer vooral de moeders mij benaderden voor dyslexietherapie?
Hoe vaak of… eigenlijk bijna altijd?
Hoe treurig is het als leerlingen pas in groep 8 worden “gezien” of dat pas na een gedegen onderzoek blijkt dat er behalve die dyslexie ook sprake is van een hoge intelligentie en opeens het lage schooladvies wel kan worden bijgesteld? “Zijn we nu te laat?”, vroeg onlangs nog een bezorgde moeder.

 

Nooit te laat voor begeleiding dyslexie

Natuurlijk… wat is te laat als je nog een heel leven voor je hebt? In feite is het nooit te laat, maar wat bespaart  het een hoop frustratie, verdriet en bezorgdheid als…

  • een slimme leerling sneller wordt gezien…
  • er begrip is voor het feit dat de tekst rond sommetjes het probleem is en niet de rekenvaardigheid…
  • we begrijpen waar dat woordenschatverschil tussen mondeling en schriftelijk formuleren vandaan komt…
  • er geen buikpijn opkomt op zondagavond …
  • die twinkeling in kinderogen er altijd is en zeker ook op school tussen leeftijdgenoten …
  • het leesniveau in Nederland eens verbetert waardoor leerlingen met dyslexie eerder worden ontdekt…

“Wat zijn we gezegend met deze school …”

Deze dankbare verzuchting kwam van een medevrijwilligster tijdens de vrijdagochtend toen ik tijdschriften en kranten insprak. We hadden onze koffiepauze en naar aanleiding van een artikel in een krant over de schrikbarende daling leesvaardigheid vertelde ze haar positieve ervaringen. Met dankbaarheid deelde ze haar verhaal over de vroeg ontdekte dyslexie bij haar kind. Dankbaar omdat deze school al in groep 3 haar zoon in het vizier had. De docent die meteen met zijn ouders rond de tafel ging. Alle medewerking, begrip en extra hulp die werd gezocht voor en ook na de gestelde diagnose. Ze hoorde van vrienden andere verhalen, maar het kan dus wel!  Dit gun je toch elk kind en zou toch het vertrekpunt van elke school moeten zijn?

Op zoek naar weer een andere school…

Na dat positieve verhaal toch weer bezorgde, betrokken ouders over hun oudste twee zoons waarvan een met dyslexie en op het randje hoogbegaafd en de ander “slechts “ hoogbegaafd. Steeds weer die gesprekken moeten voeren op school, want tja… die ogenschijnlijk onschuldige opmerkingen als ”Tja… dat kun jij toch wel, je bent toch zo slim?” Ze komen juist bij deze kinderen keihard binnen. De verzuchting van de ouders dat een gesprek met de begripvolle IB-er geen garantie is dat het onderhuidse getreiter van de klasse docent stopt.
Hun vraag aan mij welke  school ik hen zou kunnen aanraden  …

Dank je wel voor deze fantastische school …

Een paar dagen later op een zaterdagmiddag in het winkelcentrum kwam ik haar tegen. De geëmigreerde, goed ingeburgerde moeder die ooit voor korte tijd met beide kinderen mijn praktijk bezocht. Ze sprak toen nog nauwelijks Nederlands, maar..
”als je langzaam praat en ik nog even in het  Engels mag antwoorden, want hier wonen betekent ook jullie taal leren… “
Die zaterdag ging ons gesprek volledig in het Nederlands en verhaalde ze vol dankbaarheid over die zorgzame basisschool. Als zij als kritische moeder al heel blij was met al die extra aandacht voor haar kinderen ging de leraar vaak zelfs nog net een stapje verder. Ook zij hoorde van vrienden zorgelijke verhalen…..

Terug naar kwaliteit het vertrekpunt voor iedere basisschool …


Met een nieuwe minister voor het basis- en middelbaar onderwijs kansen zien en nemen. Een minister die durft uit te spreken dat ons leesniveau onder de maat is. Hij heeft in ieder geval het lef om de feiten onder ogen te zien en te benoemen. Laten we hopen dat het budget besteed wordt daar waar het hoort. Bij de docenten voor meer bijscholing, meer extra expertise zoals dat er ooit was. Expertise in speciaal onderwijs en de inzet van waardevolle professionals als logopedisten. Allemaal wegbezuinigd zonder rekening te houden met de effecten op de lange termijn
Dit alles aangevuld met het serieus nemen van de intuïtie van ‘n moeder over de mogelijkheid van dyslexie …. 

Meer? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog156-hoogbegaafde-meisjes-vallen-niet-op/

Expertise rond spellingaanpak? https://www.spellingprof.nl 

Nederlands leren of hulp bij je Nederlands? https://www.dutchlessonveldhoven.nl 

Lees meer