Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

Blog#89 Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

“En…. pas op, als je de Nederlandse versie leest…. Ik ken genoeg trucjes om je te ontmaskeren”. Zo eindigde de plagerige waarschuwing van de docent Frans tijdens de les over de verplichte boekenlijst voor zijn vak.
In het internetloze tijdperk waren er ook al boeken die tal van beknopte samenvattingen boden. Ze waren meestal al vroeg uitgeleend in de bibliotheek. Je moest er vroeg bij zijn, als je er gebruik van wilde maken.

“Seule sur le monde”, was het antwoord van een klasgenoot op de vraag naar de titel van het beroemde boek: ”Alleen op de wereld” van Hector Malot over de vondeling Remi. “Goed vertaald”, was het olijke antwoord van de docent en vervolgens…”Als je vals wilt spelen, moet je wel bedacht zijn op de valkuilen. Als jij je zó voorbereidt dat ik met jou in het Frans over je boeken kan praten en jouw “bedrog” niet opmerk, heb jij je uitstekend voorbereid!”
Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst?
Volgens mij was die combinatie niet aan de orde in die tijd.
Als er al sprake was van een “leesbeperking” werd daarmee mensen met een visuele handicap bedoeld.
Een “verlichte” leraar Frans òf was het zijn nog jeugdige leeftijd met veel empathisch vermogen?
Ook in mijn middelbare schooltijd waren er leraren die voor het vak geboren waren en zich goed konden verplaatsen in hun leerlingen.

Leesbeperking of geen zin om al die boeken in de moderne talen te lezen?

Ook in die tijd was er natuurlijk al sprake van dyslexie. Mensen met een visuele beperking hadden een excuus, maar dyslexie of de vroegere term “woordblind”…. daarover was nog niet zoveel bekend. Je was een kluns, je had je gewoon niet goed voorbereid, lui, dom… , kies maar uit!

“Hansje” was “zo’n kluns”, een uitblinker in de exacte vakken, maar hij beefde als een rietje als hij bij Engels een beurt kreeg. Hij had een andere naam, maar die werd ook steevast in de verkleinvorm gezet door de meedogenloze leraar Engels. Niet alleen vanwege zijn kleine gestalte extra pijnlijk, maar vooral ook ter accentuering van de nadrukkelijk getoonde meewarigheid. Pijnlijke vernederingen voor het oog van de hele klas eindexamenkandidaten.

Dyslexie gecombineerd met een enorm talent voor wis- en natuurkunde…

Hij werd moeiteloos toegelaten op de universiteit. Zoals dat gaat met eindexamenleerlingen ……. ben ik “Hansje” uit het oog verloren na de middelbare schoolperiode. Soms komen er flarden herinneringen boven als ik een eigentijds “Hansje” voor me zie.
Er vloeiden tranen van pure frustratie en woede tijdens de intake voor dyslexie begeleiding voor Nederlands en de vreemde talen.
Als ik met een lichte “jaloezie” zijn briljante punten voor de exacte vakken benoem, komt er een waterige glimlach gevolgd door een berustend gebaar met een lichte wanhoop.
Die universiteit in Delft gaat toch straks niks worden, want er is nog een torenhoge hobbel te nemen. Die verplichte vakken waaronder Nederlands en Engels en niet te vergeten die boekenlijsten! Hordes die genomen moeten worden om te slagen.

Leeshulpmiddelen voor al die leerlingen met een ( visuele) leesbeperking

Er zullen altijd verschillende typen leraren blijven, maar inmiddels is er over dyslexie voldoende bekend. Lezen voor je lijst en leeskilometers maken zal blijven bestaan. De manier waarop,  is gelukkig veranderd.
De torenhoge hobbel is een kleinere rimpeling geworden dankzij allerlei tips en ingesproken boeken.
Het helpt daarbij als er begrip is en er meegedacht wordt door de leraar.
Onderaan vind je een site met informatie erover.*

De levensgrote hobbel genaamd literatuurlijst

Wat betreft mijn “eigentijdse Hansje”…. De tranen van verdriet en wanhoop bij de aanmelding droogden snel toen ik hem deelgenoot maakte van mijn levensgrote hobbel destijds op weg naar het eindexamen.
Er volgden een aantal jaren waarbij hij niet alleen fysiek met kop en schouders boven me uit ging torenen, maar ook zijn zelfvertrouwen toenam.
Samen werkten we o.a. aan zijn vreemde talen, begrijpend lezen en de literatuurlijst en bespraken we strategieën om boeken te lezen. We vonden een docente Frans ( toeval?) die onze ambassadrice werd op zijn school en van binnenuit het begrip voor de leesproblemen bij haar collega’s aanwakkerde.

Laatst kwam ik per toeval zijn moeder een paar keer tegen tijdens een “aan huis behandeling”. De tweede keer kreeg ik zijn hartelijke groeten. Ze moest van hem vooral niet vergeten te vertellen dat hij zijn weg had gevonden en ging afstuderen in de wetenschap dat er al een mooie baan op hem lag te wachten!

De beloofde site met allerlei informatie en tips:*
https://goedekennis.dedicon.nl/alle-artikelen/thuisonderwijs-start-met-je-literatuurlijst?fbclid=IwAR1ay7gsXXNkLyMdvQ_sOGFClqeKRaVtWzkfdF9W0-jdL3d-ZBwUeUgMPHI

Interesse in een voorleesapp?
https://goedekennis.dedicon.nl/alle-artikelen/wat-levert-de-lex-voorlees-app-op?fbclid=IwAR1XXWUwIpwSf0dekI2cHpJNNoVMCN6SeUSLFZgMAsbNIT-n__SBiRdVv6I

De echte titel voor diegenen die “vals speelden”: Sans famille

Wil je meer informatie over dyslexiebegeleiding?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hoe-verwerk-je-grote-stukken-tekst-als-je-dyslexie-hebt/

Hulp nodig bij de spelling? https://www.spellingprof.nl 

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores?

Blog88#Wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores?

Wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores?

Kan ik niet beter wachten met dyslexiebegeleiding tot mijn kind 3 E scores heeft gehaald?”
Deze vraag wordt al jaren gesteld door ouders. En ja…. wat is daarop hèt antwoord?
Men wacht met in het achterhoofd de veronderstelling dat de test en de therapie dan vergoed worden.
Maar…. is dat ook zo?
Elk antwoord op die vraag zal tot een reactie leiden. Welk antwoord jíj kiest, hangt af van waar jij als ouder de prioriteit stelt.

Antwoordoptie 1:
Ja, wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E- scores zijn gehaald

Waarom ja?
Inderdaad bestaat er een kans dat je met 3 E scores in de groep belandt die (een deel van) de behandelingen en de test vergoed krijgt. Maar… laat je niet blij maken met de bekende dode mus, want er is in het gunstigste geval een budget voor test en therapie, die meestal tot bijna altijd  niet voldoende is. Als je googelt, kun je daarover de laatste berichten lezen.
In mijn praktijk hoorde ik voorstanders van dit antwoord zich beroepen op ….

Financiële argumenten:

 • “Het is toch de taak van school om dit te regelen voor mijn kind. Wat gaan júllie eraan doen?”
 • “Als belastingbetaler, betaal ik uiteindelijk al voor het onderwijs aan mijn kind.”
 • “Als ik het kon, zou ik het wel zelf betalen.”

Andere argumenten: 

 • “In mijn tijd was die hulp er ook niet en ik ben er óók gekomen!”
 • “Zóveel kwaad kan het toch niet als mijn kind een half jaar moet wachten totdat wel die 3e E score wordt gehaald?
 • Zo zijn er ook argumenten gehoord als…. “Ga vooral níet intussen naar een logopedist die gespecialiseerd is in dyslexie, want dadelijk gaat het zó goed, dat dyslexie niet meer wordt ontdekt.

En… dat die gespecialiseerde logopedist vaak véél kan bereiken…..  is dat dan wel een voordeel of met het oog op de vergoeding juist een nadeel?

Antwoordoptie 2:
Nee, nooit wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores zijn gehaald!

Waarom nee?
Naast allerlei discussies voeren over o.a. alle financiële argumenten, zoals hierboven zijn er andere argumenten te noemen.
Onderschat niet het sociaal- emotionele, het psychische en het cognitieve argument.

Een aantal van deze argumenten op een rijtje:

 • Wat zijn de gevolgen voor een kind dat je begeleiding/zorg onthoudt, omdat de scores nog niet ernstig genoeg zijn voor een vergoeding?
 • Wat gebeurt er met het zelfbeeld van een leerling die na alle inspanning toch weer de frustratie ervaart van dikke rode strepen in het gemaakte werk?
 • Hoe wordt school ervaren als je steeds lage scores haalt, maar je geen ondersteuning krijgt?
 • Hoe zou het zijn voor een kind als het verschil in resultaten met klasgenoten steeds groter wordt?
 • Is school dan nog een plaats waar je je veilig voelt?
 • Worden persoonlijke kwaliteiten op de juiste waarde geschat of worden ze ten gevolge van een mogelijke dyslexie niet genoeg zichtbaar?
 • Wordt de leerling wérkelijk gezíen en gehoord?
 • Stel nou eens dat deze leerling nóóit aan die “gekoesterde” lage scores komt?

Onbewust ga ik in gedachte terug naar heel lang geleden. Naar een meisje dat in klas 5 ( nu groep 7) elk half jaar samen met haar zusje naar de tandarts ging voor controle. Nu kun jij je bij het volgende verhaal waarschijnlijk niet geloven dat het waar gebeurd is, maar … er is veel veranderd in de tussentijd!
Op woensdagmiddag wachten in de wachtkamer….
Volwassenen gingen vóór ook al kwamen ze een of twee uur later…. En ja… als kind slikte je dat! De tijdgeest zullen we maar zeggen?
Eindelijk… aan het einde van de middag was ze aan de beurt. De tandarts keek, was moe van de lange dag en zei: “Ach dat gaatje zit er over een half jaar ook nog wel, dat vullen we dan wel. Dag!” Toen stond ze buiten….  Een vrije woensdagmiddag alleen maar gewacht op…. niets!

Niet gerespecteerd worden als kind

Wat dat dóet met zo’n meisje? Die neemt de tandartscontrole niet meer serieus. Bedenkt een smoes en gaat héél lang niet meer naar een tandarts.
Dat gaatje zit er immers…. enfin, vul de rest maar in.
Totdat ze – inmiddels jongvolwassen geworden- bedacht dat een tandarts belangrijk is voor je gebit en noodzakelijk is als je niet nèt als je voorouders uiteindelijk met een gebitsprothese wilt thuiskomen. Ze heeft het geluk ditmaal een fantastische tandarts te treffen. Eentje die feilloos aanvoelt dat achter dit gebit een heel verhaal zit. Die de persoon áchter dat gebit ziet, die persoon serieus neemt en weer trots laat worden op dat enigszins verwaarloosde gebit.

Wachten tot …..?

Je weet waarschijnlijk al waar mijn voorkeur naar uitgaat. Misschien geïnspireerd door de tandartservaring? Ooit wel ja!
Nù na vele begeleidingen…omdat ik wéét wat het betekent voor een kind om echt gezíen te worden, seriéus genomen te worden.
Hoeveel talent gaat er wel niet verscholen achter het wachten tot…?
Onder die grauwe deken van spelling- en/of leesproblemen die veel talenten kunnen verdoezelen.
En….. wat betreft de financiële kant? Lees eens deze blog over het deels vergoeden van dyslexie.*

En nee…. ook al dóet een logopedist aan “voorschotbenadering” bij kleuters en biedt ze als dyslexiespecialist belangrijke ondersteuning daarna.
Een ècht goede orthopedagoog/psycholoog met specialisatie dyslexie prikt ook dáár tijdens de dyslexietest mèt IQ test nog stééds feilloos doorheen!
Intussen heeft jouw kind wèl:

 • ervaren dat het gezíen en begrepen is
 • kunnen laten zien dat het niet dom is, maar anders functioneert op het gebied van o.a. spelling en lezen
 • de andere talenten kunnen tonen die anders verscholen bleven onder de zware deken van spelling en lezen
 • plezier gehouden in school en ervaren dat het een plaats is waar je iets leert
 • het zelfvertrouwen gehouden in de eigen capaciteiten

En… intussen géén deuk opgelopen in het zelfvertrouwen en het vertrouwen in onderwijs!

Wie wenst dit níet voor het kostbaarste bezit wat je als ouders hebt?

Wil je meer lezen over wat binnen logopedie vergoed wordt op dit gebied?*
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/tos-en-dyslexie-en-vergoede-therapie-succesvol-in-een-goede-volgorde/ 

Wil je meer lezen over geen 3 E’s en toch sprake van dyslexie?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/gevolgen-dyslexie-niet-ontdekt-bij-hoogbegaafdheid/

Heb je vragen over dyslexie?
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/veelgestelde-vragen

Wil je zelf eerste hulp bieden bij de spelling? https://www.spellingprof.nl

 

Lees meer
Ken jij hèt recept om Nederlands te leren

Blog 87# Afspraken via Skype in tijden van Corona

Afspraken via Skype in tijden van Corona of……?
“Ik bel je iets eerder om bij te kletsen, want ik zie vanavond nog wat vrienden”, was de verklaring toen het telefoontje een uur eerder kwam. Normaal geen reden tot ongerustheid maar na de “pas een dag eerder ingestelde intelligente lockdown” gingen de alarmbellen meteen af. “Nee joh, per Skype natuurlijk”, werd ik onmiddellijk gerustgesteld.
Maar ook: “Ik stel voor dat we de afspraken twee weken opschorten en dan kunnen we elkaar toch weer gewoon als vroeger treffen voor de les Nederlands?”

Ernstige gebeurtenissen moeten vaak even “landen”

Het werken op afstand. Ooit ongewenst en in mijn beroep als logopedist- dyslexiespecialist nogal ongebruikelijk. Het werd mondjesmaat en gebonden aan strenge protocollen toegestaan.
Ik zag het “monster Corona” al een tijdje  langzaam dichterbij komen.
Aan het begin van de virusuitbraak in Nederland kwam het meteen erg dichtbij in Noord-Brabant dus ook in mijn praktijk. Het bleef nog even een “ver van mijn bedshow” in de rest van Nederland.
Protocollen? Prima, maar wachten tot die door de overheid of beroepsvereniging ( beiden “boven de rivieren”) worden opgesteld?
In dit soort situaties heb ik opeens géén geduld en wil ik een plan B achter de hand hebben.
Wachten betekent dan voor mij alsof ik het paard achter de wagen span!

Angsthaas of wegwuiver van eventuele gevolgen?

Van enigszins lacherige reacties van bezoekers in mijn praktijk die alles ontspannen wegwuifden  met “maar een griepje, we moeten niet zo overdrijven, ik hoor niet tot de risicogroep”, tot ”fijn dat je zichtbaar hygiënische maatregelen neemt” en ook “als je het niet meer prettig vindt dat wij komen, dan heb ik daar begrip voor”
Zoveel mensen, zoveel reacties en bijpassende handelingen.
Hoe ga je daar als hulpverlener mee om?

Het leidde ertoe dat ik nauwlettend de richtlijnen ging volgen en me daar professioneel achter opstelde.
Soms als een strenge schooljuf, dan weer geruststellend en uitnodigend.
“Je kunt me streng vinden, maar dit zijn nou eenmaal de richtlijnen. Richtlijnen in het belang van ieders gezondheid”, tot  “op het moment dat er nieuwe adviezen komen, ben je welkom als je maar voldoet aan de opgestelde hygiënische maatregelen en gezondheidscriteria”.
Veiligheid is altijd prioriteit 1, maar als dat in orde is, wil ik wel graag mijn werk zo goed mogelijk voortzetten.
Uiteindelijk ben ik ook ZZP-er en gaan noodzakelijke uitgaven gewoon door.

Afspraak via Skype in tijden van Corona

Opeens ging het snel en haalden mensen me in door te mailen liever thuis te blijven nu ze nog gezond waren.
Plan B kwam tevoorschijn.
Inmiddels ben ik de derde week ingegaan met afspraken via Skype. Natuurlijk is “een fysiek contact” les altijd persoonlijker, maar het went.
Het went om opdrachten van te voren of achteraf gescand op te sturen.
Waar ik niet aan kan wennen, is dat sommige mensen liever wachten met nieuwe afspraken tot betere tijden.
Nee… dat zijn verrassend genoeg niet de mensen uit het internet loze tijdperk, integendeel!

De keuzes waar we met ons allen voor staan?

 1. Passief afwachten en een onnodige achterstand opbouwen?
 2. Liever de draad oppakken via een andere weg?
 3. Wereldwijd zijn er creatieve aanpassingen waarbij de gezondheid van ieder wordt gerespecteerd, maar het werk ook zo goed mogelijk kan doorgaan.
 4. Zo ook in mijn praktijk en met wat flexibiliteit van beide kanten is er veel mogelijk!
 5. Samenwerken betekent ook openstaan voor “nieuwe” vormen van communicatie, zodat afspraken en cursussen mogelijk blijven!

Afspraak via beeldscherm in tijden van Corona, want beeldscherm contact heeft ook voordelen.

Daarover kunnen inmiddels een aantal mensen meepraten. Het eerste verzoek om via beeldscherm les te krijgen is al van lang geleden.
Een cursiste Nederlands had de keuze om via Skype haar les te volgen tijdens werktijd òf een “fysieke” afspraak nà werktijd. Dat laatste betekende voor deze fulltimer met jonge kinderen een bijna onmogelijke taak. De keuze was snel gemaakt en…. ja het kost vooral míj meer tijd.
Tijd om van te voren al in te spelen op “spontane situaties” qua voorbereiding, inscannen van opdrachten of vooraf versturen van lesonderdelen.
Geen probleem als ik zoals bij deze cursist er veel enthousiasme en waardering voor terugzie.

Waarom service bieden via Skype als het de hulpverlener meer tijd kost?

 • Op dit moment is het de veiligste manier om met z’n allen gezond te blijven
 • Het geeft drukbezette fulltimers meer rust. Dat vertaalt zich in een ontspannen cursist die zich helemaal kan concentreren op de les
 • Het maakt ons allen flexibeler omdat afstand opeens geen rol meer hoeft te spelen
 • Het verlaagt de drempel om met een cursus te beginnen vanwege die afstand of reistijd

Afspraak via Skype in tijden van Corona…

Het biedt naast bovenstaande voordelen ook perspectief voor de toekomst. Over een paar jaar zeggen we misschien wel unaniem:
“Het was een tijd waarin het voelde alsof we in een vreselijke horrorfilm zaten. Die grote hoeveelheden aan besmettingen, ernstig zieke mensen en dierbaren die het niet overleefden.
Het was ook een kantelpunt waarin we ontdekten dat:

 • véél meer mensen thuis konden werken
 • de luchtkwaliteit verbeterde en de stikstofuitstoot spectaculair daalde
 • strakke protocollen opeens werden losgelaten in zorgverlening en onderwijs
 • er weer werd sámengewerkt ongeacht tot welk ziekenhuis je je als zorgvrager moest richten
 • de regie weer bij de professional lag i.p.v. bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraar
 • het werk ondanks de bijna ondraaglijke werkdruk weer meer energie gaf
 • saamhorigheid ertoe leidde dat o.a. gepensioneerde hulpverleners zich weer beschikbaar stelden
 • samenwerking en collegialiteit weer boven kwamen drijven i.p.v. concurrentie en marktwerking”

Kortom: Afspraak via Skype in tijden van Corona…. maar als het aan deze hulpverlener ligt ook daarna!

Heb je interesse in afspraken via Skype?

Voor een aantal diensten is dat in deze praktijk goed mogelijk zoals o.a. voor:

 • NT2 (Nederlands bij Dutch Lesson Veldhoven )*
 • Dyslexie vanaf groep 7, middelbare scholieren**
 • Cursussen Spraakafzien!

*https://www.dutchlessonveldhoven.nl 

In de zwakste schakel lees je meer over afspraken maken:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog85-de-zwakste-schakel-is-bij-elke-afspraak-bepalend/

Heb je behoefte aan extra uitleg of begeleiding op het gebied van spelling:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/als-spelling-een-probleem-is-spellingprof/

**https://www.spellingprof.nl 

 

Lees meer
Als spelling een probleem is .. SpellingProf!  

Blog 86#Als spelling een probleem is .. SpellingProf!  

(Een interview met Silvia Linssen één van de makers van SpellingProf)

Als spelling een probleem is .. SpellingProf!  

Wanneer gebruik ik SpellingProf?

(Lachend) Als spelling een probleem is .. SpellingProf, natuurlijk!
Geschikt voor PC, IPad  en smartphone. Te gebruiken als  hulpmiddel bij het leren van nieuwe spellingregels, maar ook om spellingregels op te frissen of om te controleren of je de goede spellingregel hanteert.

Een soort Groene Boekje of woordenboek dus?

Nee, SpellingProf is alles behalve een woordenboek.
De spellingregels staan centraal vanaf het startniveau in groep 3 tot eind groep 8/ voortgezet onderwijs. Overzichtelijk gerangschikt.

De doelgroep is dus vooral leerlingen van de basisschool?

In principe is SpellingProf voor iedereen te gebruiken die twijfelt over de Nederlandse spellingwijze. Dat kunnen middelbare scholieren zijn, expats, mensen met dyslexie, maar ook ouders die hun kinderen thuis willen helpen met spelling.
Zèlfs bloggers, adverteerders, mensen die vaak schriftelijk moeten rapporteren, kunnen SpellingProf raadplegen.
De laatste fases zijn ook voor de gemiddelde Nederlandse taalgebruiker interessant!

Waarvoor gebruiken ouders zonder spellingproblemen SpellingProf?

Vaak doe je spelling op je gevoel, maar hoe leg je aan een ander uit waaróm het zo geschreven moet worden?
Dan vind je de uitleg in SpellingProf.

Waarom zeg je: “als spelling een probleem is .. SpellingProf”?

Zijn er niet genoeg spellingregels te vinden op internet of in boeken?

Dat klopt, maar SpellingProf onderscheidt zich doordat het stapsgewijs de spelling opbouwt. Het naslagwerk houdt daarbij ook rekening met spellingregels die voor mensen met bijvoorbeeld dyslexie voor extra moeilijkheden zorgen. Problemen die deze categorie gebruikers tegenkomt, kun je o.a. nalezen in de blog over interferentie*

Ik zie dat er niet alleen verschillende categorieën zijn, maar vaak ook een onderscheid makkelijk – moeilijk. Waarom?

De makkelijke woorden geven voorbeelden van nieuwe regels, waarbij zoveel mogelijk andere (moeilijke) spellingregels worden vermeden.
In de moeilijke woorden zitten vaak ook voorgaande spellingregels verwerkt. Zo kun je zelf kiezen op welk niveau je de spellingregel oefent en is met behulp van de voorbeelden meteen aangegeven hoe je het niveau kunt verhogen.
In de instructie wordt dit ook uitgelegd.

Instructie? 

Ja…. in SpellingProf zit ook een handleiding hoe je het kunt gebruiken. Hoe je een nieuwe spellingregel kunt oefenen.
Handig voor bijvoorbeeld ouders die hun kind willen helpen, maar natuurlijk ook voor middelbare scholieren die het zelfstandig gebruiken.

Kan het ook door basisschoolleerlingen zelfstandig in de klas of thuis worden gebruikt?

Na een korte begeleiding/uitleg door leerkracht of ouders is dat vanaf een bepaalde leeftijd goed mogelijk.

Wel heel praktisch nu scholen soms online lesgeven

Geloof het of niet, het was echt puur toeval! We werkten er eigenlijk al heel lang aan in de avonduren en weekends. Het stond al veel eerder op de planning om online te gaan, maar helaas heb je niet altijd alles in de hand en we wilden ook niet overhaast SpellingProf presenteren.

Dus?

Vanwege de verplichte sluiting van alle scholen is SpellingProf voor iedereen een paar maanden gratis beschikbaar te geweest. Zo konden ouders hun kinderen ( met dyslexie) helpen bij spelling en konden oudere scholieren zelfstandig en makkelijk een spellingregel opzoeken en toepassen in bijvoorbeeld een werkstuk of ter voorbereiding op hun eindexamen nog eens wat spellingvalkuilen nakijken.

Kan ik SpellingProf  overal gebruiken?

Ik reis normaal gesproken veel per trein…

Dat is het mooie van het programma ( enthousiast) ! Je kunt het zowel op de laptop, IPad als smartphone gebruiken. Dus ook als je in de toekomst in de trein huiswerk maakt of een rapport of verslag wilt schrijven.
Kortom: Als spelling een probleem is.. SpellingProf!  

Waarin onderscheidt SpellingProf zich van de verschillende spellingmethodes?

Voor alle duidelijkheid: SpellingProf is géén kant en klare spellingmethode met veel oefenstof, maar de volgorde van de regels en de opbouw van SpellingProf houdt rekening met elke speller.
Inclusief leerlingen en studenten met dyslexie/dysorthografie* hebben veel steun aan deze benaderwijze. SpellingProf houdt rekening met de hardnekkigheid in spellingfouten, als je geen rekening houdt met onbedoelde effecten.
SpellingProf is samengesteld op basis van kennis die is opgedaan tijdens mijn studie tot dyslexiespecialist aangevuld met jarenlange ervaring in het werkveld. In dat werkveld kwam ik in aanraking met tal van leerlingen en studenten met spellingproblemen of met dysorthografie
( spellingstoornis). Zij inspireerden met hun vragen en mooie resultaten om dit programma voor iedereen toegankelijk te maken.

Hoe kun je SpellingProf naast de spellingmethode van school gebruiken?

Het houdt rekening met:

 • een goede, maar vooral logische spellingvolgorde
 • de andere leerroute voor mensen met tal van spellingmoeilijkheden, waar de doorsnee leerling ook voordeel van heeft
 • interferentie*
 • de spellingvalkuilen
 • het percentage leerlingen met de diagnose dyslexie/dysorthografie*

Wat bedoel je met “rekening houden met een andere leerroute”?

SpellingProf maakt als naslagwerk gebruik van een andere volgorde om goed te leren spellen. Het geeft inzicht en benut andere talenten van de gebruiker. Een hulpmiddel voor thuis, op school, voor ouders die hun kinderen willen begeleiden zoals nu de scholen gesloten zijn. Het is goed bruikbaar naast de spellingmethode van school en biedt hulp om de juiste spellingwijze beter uit te leggen en toe te passen. Geen uitgebreide schema’s bij bijvoorbeeld de werkwoordspelling. Daarnaast helpt het hopelijk ook om bewuster te kijken naar de volgorde in spellingmethodes. 
Sinds “de geboorte van Spellingprof” gebruik ik het ook tijdens mijn begeleiding van cliënten met dyslexie. Als therapeut zorg ik dan voor een strikte scheiding van spellingregels die verwarring kunnen veroorzaken. 

Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?  

Nou, zolang de lange klinkerregel ( maar gebruik hier gerust de vertrouwde formulering van de spellingmethode van school zoals “Jantje Snoeper” of” klinkerdief”) nog geen automatisme is, ga je geen verleden tijd in de spelling aanbieden. Met andere woorden: bewustzijn wat een volgende spellingregel kan betekenen voor de voorgaande regels die nog aandacht vragen.
Nog een voorbeeld: woorden als fabriek of kanarie staan tussen woorden als zeventig of november, maar je zegt niet “faabriek en kaanaarie”. Je hoort de a van kan. In SpellingProf staan ze bij de leenwoorden.. waar ze thuishoren.

Er is ook een onderdeel FAQ’s, waarom?

Als logopedist/dyslexiespecialist wil ik ook informeren over allerlei onderwerpen rond spelling. Ik hoop dat ik met deze FAQ’s daarin ben geslaagd. Mocht er toch nog een vraag rond dit onderwerp niet zijn beantwoord, dan neem ik die graag in deze “FAQ’s rubriek” op evenals het antwoord. Reacties zijn altijd welkom en mogelijk!  Inmiddels zijn er ook een aantal blogs geplaatst. Het is de bedoeling om daar later ook andere hulpverleners aan het woord te laten in een gastblog.

 Hoe is SpellingProf eigenlijk ontstaan?

In het voorstelrondje op de SpellingProf  wordt dat besproken, maar ik wil dat natuurlijk graag vertellen!
Al enige tijd liep ik rond met de wens om voor “mijn cursisten dyslexie en NT2” een soort naslagwerk te maken. Iets waarin ze onafhankelijk en eventueel zonder professionele hulp, antwoord konden vinden op spellingvragen. Helaas….. misschien herkenbaar…. het kwam er gewoon niet van.

Op een dag werd ik gebeld….. Annelies stelde zich voor als (groot)moeder van….!
Ze vertelde over haar ervaringen met het begeleiden van haar kleinkinderen via Skype, over haar zoon die het geluk heeft professionele hulp te kunnen zoeken èn betalen.
Hij realiseerde zich heel goed dat niet elke ouder zich dat financieel kan veroorloven.
Al helemaal niet als het meer kinderen in het gezin betreft. Hij was op zoek naar iemand die samen met hem daarover wilde nadenken.  

Begrijp ik dat goed? Méér gezinsleden met dyslexie?

Dat laatste is helaas vaak het geval. Dan kan het aardig in de papieren lopen.
We besloten een avondje met z’n drieën te praten over hun plan. Het sloot goed aan bij mijn nog steeds niet gerealiseerde wens.
Dat is in de notendop hoe het is gegaan. Véél gesprekken en mailverkeer volgden. Plannen werden gedeeld en van feedback voorzien.
Kortom vóór dit eindresultaat zijn er veel versies geweest! De eerder bedachte app bleek toch niet te kunnen bieden wat wij voor ogen hadden.
De fantastische websitebouwer Erwin Sigterman kwam in beeld en bracht uitkomst!
Goed luisteren is zéker een kunst! Hij voelde heel goed aan wat ons doel was en zorgde ervoor dat onze plannen goed werden vertaald naar deze praktische en snelle website!

Met SpellingProf kan ik als ouder van kinderen (met spellingproblemen of dyslexie) een professionele hulpverlener uitsparen?

( lacht) Dat zou iets tè veel eer zijn voor deze SpellingProf, en…. wij professionals willen natuurlijk ook nog ons werk doen. Maar …je kunt zéker veel zelfstandige hulp bieden.
Bijvoorbeeld bij:

 • zwakkere of beginnende spellers
 • een incidentele spellingvraag
 • dyslexie heb je veel steun aan de opbouw en de instructies die gegeven worden, maar die zijn voor iedere leerling wel prettig

Beschouw het als een “eerste hulp bij spellingproblemen, of -vragen”. Kortom……

Als spelling een probleem is .. SpellingProf?

Ja,  ik ben ervan overtuigd dat je er veel informatie uit kunt halen.
Vooral ook bij thuisonderwijs zo praktisch:

 • bij beginnende spellers
 • als je als middelbare scholier, student of volwassene vragen hebt op spellinggebied.

En…. nogmaals het is zéker niet bedoeld als vervanging van de expertise van mijn collega’s logopedie/dyslexiespecialisten of Remedial Teachers. 

Hoe kom ik aan een professionele hulpverlener bij mij in de buurt?

Ook daar is aan gedacht. Er is voor zover mogelijk, in een straal van 10-20 km. per woonplaats minimaal één hulpverlener gezocht. Misschien komen er nog meer bij. Bovendien is Spellingprof ook heel goed bruikbaar tijdens hun werk als dyslexiespecialist.   

De kosten van SpellingProf zijn met €5,00 erg laag, als ik kijk naar de inhoud van de website

We willen SpellingProf met deze prijs voor iedereen betaalbaar houden en toegankelijk maken, zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen gebruiken bij vragen over spelling. In die filosofie paste ook het tijdelijke gratis gebruik van SpellingProf zolang de scholen gesloten waren in het voorjaar.

Wat hoop je te bereiken met SpellingProf?

Wat ik hoop te bereiken……? ( denkt na) Kijk, we hebben veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in het maken van SpellingProf.
Dat is met ontzettend veel enthousiasme en toewijding gedaan. Wij hopen oprecht dat we een praktisch hulpmiddel voor de spelling hebben ontwikkeld, waar scholieren, docenten, ouders of andere professionals gebruik van kunnen maken bij het oplossen van spellingvragen.
Als we dat hiermee kunnen bereiken, dan is het voor mij  “missie geslaagd”!

Waarom een stap voor stap spellingopbouw met name voor beginnende spellers en voor mensen met dyslexie belangrijk is, lees je in de volgende blog*: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog78-wat-betekent-interferentie-bij-dyslexie/

Benieuwd naar Spellingprof? Neem alvast een kijkje, een aantal spelling regels zijn blijvend gratis! https://www.spellingprof.nl/ 
Uitleg van termen als interferentie en dysorthografie* vind je op: https://www.spellingprof.nl/faq/

Er is ook een facebookpagina van Spellingprof: https://www.facebook.com/spellingprof/

Lees meer
De zwakste schakel is bij elke afspraak bepalend

Blog#85 De zwakste schakel is bij elke afspraak bepalend

De zwakste schakel bepaalt hoe betrouwbaar een afspraak is!

De zwakste schakel is bij elke afspraak bepalend!
Ooit erfde ik een eenvoudige schakelarmband. In geld uitgedrukt niet zoveel waard, maar voor mij zat er veel emotionele waarde aan. Ik bekeek het waardevolle sieraad eens nauwkeurig en ontdekte waarom de draagster het al heel lang niet meer had gedragen…
Ik herinnerde mij toen opeens, dat de vorige eigenaar ooit zei dat ze er eens mee naar de juwelier moest.
Het armbandje ging zorgvuldig terug in het doosje en vervolgens…… vergat ze haar voornemen. De edelsmid bevestigde mijn zorg. Een schakeltje moest nodig gerepareerd worden anders zou ik het zeker gaan verliezen. De spreekwoordelijke zwakste schakel die als spelbreker zou fungeren!

De zwakste schakel…… is bij elke afspraak bepalend!

Dat wordt het onderwerp van deze week, want eigenlijk stond er al een ander onderwerp gepland. Soms zijn actualiteiten zó ontwrichtend dat het roept om een reactie en tegelijkertijd merk ik ook bij mezelf een aarzeling.  Zou ik dit wel doen, want even geen Corona nieuws en geen voorzorgsmaatregelen tussen al die berichten… Maar toch:

 • Het is voor iedereen schakelen
 • Nadenken over (dagelijkse) gewoontes die misschien nu beter even niet kunnen
 • Voor sommigen “pietluttige” maatregelen en voor anderen vanzelfsprekende maatregelen
 • In mijn praktijk hoor ik verschillende meningen en gedragingen
 • Intussen plande ik de laatste weken al meer tijd tussen afspraken in om bureau en andere contactpunten even te desinfecteren

 Afspraken nakomen…..

Goede afspraken maken over allerlei onderwerpen, over opdrachten afmaken, taakverdelingen, reageren op een verzoek èn in deze tijd rond hygiëne. Ze beginnen allemaal bij onszelf.

 • Storen zandbakhandjes normaal niet, nu een teken dat een handenwasbeurt erbij ingeschoten was vóór de afspraak, of vóór….
 • Die verkoudheid waarmee je normaal gewoon boodschappen doet, mee naar school of je werk gaat ….. nu maar beter niet
 • Nú kan dat ogenschijnlijk onschuldige kwaaltje kwetsbare mensen veel schade berokkenen, maar dat merk jij misschien niet eens omdat het een vluchtig contact was.
 • De zwakste schakel is bij elke afspraak bepalend, want….. 

Een afspraak op elk terrein en met wie dan ook is net zo solide als de zwakste schakel in dat geheel 

Wat doe ikzelf aan die zwakste schakel?

Gezondheid is ons grootste goed en dat besef je pas als die niet meer vanzelfsprekend is. Mensen komen bij mij met uiteenlopende klachten en hulpvragen. De leeftijd varieert van heel jong tot 70+.

De afgelopen weken heb ik ervaren als erg leerzame weken op het gebied van die zwakke schakels. Soms onverwachts en zeker niet kwaad bedoeld, soms… sorry dat ik het zeg, wat lichtelijk naïef. En ja… ook ík word door alle maatregelen beperkt en zelfs financieel getroffen.

Soms móet je nu eenmaal prioriteiten stellen en lastige keuzes maken. Iemand een eerste afspraak afraden en beter even uitstellen tot betere tijden.
Contact afspraken heb ik even “bevroren” en ook nieuwe afspraken zullen op een andere manier gebeuren. Samen komen we er wel uit, want voorkómen is nog altijd beter dan genezen. Zoals ik ergens heel treffend las: “Je kunt maar één keer de beste beginstap nemen!”
Liever denken aan die zwakste schakel dan later “Had ik maar….”

Kortom:
Corona…. het maakt ons kwetsbaar en tegelijkertijd sterk aan goede initiatieven! Als we allen proberen niet die zwakste schakel te zijn, komen we hier sterker uit met ook tal van nieuwe inzichten over problemen waar we als maatschappij tegenaan liepen.

Wil je graag een blog lezen over dyslexie? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog78-wat-betekent-interferentie-bij-dyslexie/

of over het leren van Nederlands? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog-84-praten-in-jip-en-janneketaal/

Lees meer
Praten in Jip en Janneke taal

Blog#84 Praten in Jip en Janneke taal

Praten in Jip en Janneke taal…

“Als ik met jou wil praten over mijn geboorteland dan wil ik dat in het Engels doen”, zei ooit een hoogopgeleide cursist. Hij voelde zich niet op zijn gemak om op het niveau Nederlands waarop hij toen was met mij een gesprek te voeren in het Nederlands. Okay, dat kan ik me voorstellen, maar… zijn werkgever betaalde uiteindelijk wèl voor een cursus NT2 Nederlands en níet voor Engels!
“Dan praat ik met jou in Jip en Janneke taal”, was mijn compromis.

Maar….. Wat ís Jip en Janneke taal precies? “*

Uitleg daarover vind je onderaan en misschien ken je ook de kinderboeken Jip en Janneke, dan kun je eens kennismaken met de korte, maar vooral duidelijke zinsbouw.

 Hoe start je eigenlijk in een andere taal?

Iedereen herinnert zich vast nog wel iets van de eerste lessen Engels, Frans of Duits?

Het begint met:

 • de dagelijkse begroetingen goedemorgen tot ziens…..
 • de dagelijkse beleefdheden zoals dank je wel, alsjeblieft….
 • het voorstellen van jezelf en dan opeens heb je al een zin te pakken..

“Ik ben Silvia Linssen.”
“Ik woon in Veldhoven”.

Of…. Een kort gesprek zoals …..

“Goedemorgen. Ik ben….Ik woon… Tot morgen!”

Is er veel verschil met het leren van je moedertaal?

Ja en nee!

Ja, want…

 • in je moedertaal heb je al kennisgemaakt met de relatie tussen woorden en concrete of abstracte betekenissen
 • je hebt in je moedertaal al (on)bewust grammaticale regels geleerd en toegepast
 • ook heb je al ervaren dat je dénkt in taal
 • dat taal een krachtig zo niet het krachtigste middel is om je gedachten, wensen en doelen kenbaar te maken, wéét je al
 • je hebt ervaren hoe je mensen met behulp van taal kan laten reageren
 • opnieuw maar nu bewust zul je ontdekken hoe belangrijk woordenschat is

Nee, want er zijn ook een aantal gelijkenissen met het leren van de moedertaal…

 1. Het gebruik van zelfstandige naamwoorden is de eerste stap.

Hiermee kun je één woordzinnen maken. Met een vragende of bevestigende intonatie kom je al heel ver.

Stel je voor: Ik wil naar de wc= wc!   Waar is de wc=wc?

 1. Een handeling is altijd een werkwoord. Eten?Eten!
 2. Combineer je werkwoord en zelfstandig naamwoord dan heb je al een korte zin: appel eten, pizza kopen, wijn drinken. Twee woordzinnen!

Zo bouw je verder aan zinnen en komen er steeds meer woordsoorten bij.

 1. Ik appel eten, morgen pizza kopen. Drie woordzinnen.

“Praten in Jip en Janneke taal”

Geïnspireerd door de succesreeks Jip en Janneke voor kinderen. De term werd bedacht door een ambtenaar om te illustreren dat de ambtelijke taal in Nederland voor iedereen duidelijker kon.*
En…..  omdat veel mensen in Nederland met deze boekjes – voorgelezen voor het slapengaan-  zijn opgegroeid als voorbeeld een stukje van de eerste bladzijde van het eerste boek:

‘Hoe heet je?’ vroeg Jip.
‘Janneke’ zei het meisje.
‘Ik woon hier.’

 ‘Gisteren woonde je nog niet hier’, zei Jip.
‘Vandaag woon ik hier’, zei Janneke.
 ‘Kom je met mij spelen?’ 

 1. Korte zinnen…. ook een kenmerk van de taalontwikkeling in je moedertaal! Hoe méér woorden je kent hoe méér combinatiemogelijkheden je krijgt en zo bouw je zinnen verder uit.

Bij elke nieuwe taal start je bij nul!

Ook in een nieuwe taal start je bij nul, maar…. gelukkig heb je al een goede basis gelegd in je moedertaal en hóeft het minder lang te duren.
Helaas… de meesten van ons zijn niet meer in hun taalgevoelige periode en dat maakt het leren van een nieuwe taal tot een wereld van verschil!
NT2 De Nederlandse taal leren voor nieuwe bewoners van Nederland, vraagt van ons “native” sprekers alle begrip, geduld en hulp die we hen kunnen geven.

Een deel van de uitleg van Ted Sanders*
Wie begrijpelijke taal wil schrijven moet Jip-en-Janneke taal gebruiken, wordt vaak gezegd. Maar wat voor taal is dat? Letterlijk genomen is Jip-en-Janneke taal de taal die gebezigd wordt in de kinderverhalen over Jip en Janneke, geschreven door Annie M.G. Schmidt.

Wil je meer informatie over de taalgevoelige periode?
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/129451-kinderen-en-hun-taalontwikkeling.html

Meer lezen over de bekende valkuilen/ ingrediënten om te durven praten in een vreemde taal?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hoe-praat-ik-echt-nederlands/

Informatie over Nederlands leren: https://www.dutchlessonveldhoven.nl 

Lees meer

Testimonials