Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

Hoe lees je makkelijker met minder leesfouten? 

Blog#92Hoe lees je makkelijker met minder leesfouten?

Hoe lees je makkelijker met minder leesfouten? 

Het lezen ging die ochtend niet vlot. Steeds weer haperingen en foutjes lezen. Onwillekeurig keek ik eens naar de tijd en bedacht dat ik het aantal minuten niet ging halen en langer doorgaan was geen optie. Vaak zijn de studio’s efficiënt gepland en er moet tussendoor ook even “gelucht” kunnen worden….
En van sneller lezen wordt het voor de luisteraar niet aantrekkelijker en duidelijker! Ik haat het idee om “op tempo” te lezen, want het gaat altijd ten koste van intonatie, pauzes en accentuering.
Mensen die mijn blogs al wat langer lezen, weten dat ik wekelijks ochtendkranten en tijdschriften inspreek in Grave. In onze gezamenlijke koffiepauzes is er aan gespreksonderwerpen nooit een gebrek. Logisch met al die gelezen lectuur over diverse onderwerpen.
Deze keer ging het niet over een gelezen artikel maar over:
Hoe lees je makkelijker en maak je minder leesfouten? Als ik merk dat een moeilijk onderwerp met soms lange moeilijke woorden toch makkelijk voor te lezen is en ik stééds weer struikel over de tekst in een eenvoudig onderwerp zoals die ochtend, irriteert mij dat mateloos. Ik spreek mezelf dan streng toe dat ik me beter moet concentreren! Maar…. ik wàs toch geconcentreerd?
Met mijn beroepsachtergrond kan ik het dan niet nalaten om de oorzaak te vinden van die leesfoutjes en ontelbare correcties en dan zoek ik de oorzaak eerst bij mezelf:

Waarom is lezen (soms) een hele uitdaging?

 • Ben ik niet “bij de les”?
 • Is de tekstinhoud voor míj te moeilijk?
 • Het onderwerp niet boeiend?
 • De woorden voor mij onbekend?

Het antwoord op al die vragen is meestal nee!
Dankzij al dat lezen voor mijn werk en privé èn de kennis van leestechnieken om in te zetten bij mijn hulpvragers zijn woordenschat en leesvaardigheid in ruime mate aanwezig.

Hulpmiddelen om het lezen te vergemakkelijken….

Met al die voorlezers was het onvermijdelijk dat het onderwerp een keer ter sprake kwam. Velen deelden de ervaring bij het bewuste tijdschrift en die bewuste krant.

“Waarom letten ze bij het schrijven  niet eens meer op” en toen volgde spontaan een opsomming:

 • De lay-out is onoverzichtelijk
 • Geen alinea’s
 • Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks leestekens
 • De zinnen lopen niet goed en zijn te lang
 • Een zin verandert halverwege alsof men zich bedenkt en vergeten is om een stukje weg te halen
 • Het lettertype zou wat leesvriendelijker mogen zijn…

Kortom: als je tijdens het lezen bovengenoemde kenmerken tegenkomt, ligt het niet per definitie aan jouw leestalent!

Mensen die vanwege dyslexie leesproblemen hebben, kunnen er misschien nog veel aan toe voegen.
En dan komen er vaak ook nog lange, bijna onmogelijke woorden, want onze taal staat vol van de samengestelde woorden.

Woorden analyseren helpt…

Een aantal langere woorden in deze blog heb ik expres dikgedrukt en het zou als het al niet storend is, nog erger worden als ik dat bij àlle langere woorden zou doen.
Tijdens een taalafspraak met de klacht dyslexie, maar ook bij NT2 cursisten zoeken we ze bewust op en ontstaat er vanzelf een les kenmerken van de woordopbouw in het Nederlands.*
Het helpt voor de spelling en voor het leesbegrip als je samen ontdekt dat:

 • veel woorden negatief worden door het voorvoegsel on–  en zo wordt: niet mogelijk is onmogelijk, niet aardig is onaardig en vul maar aan.
 • het achtervoegsel -baar vertelt wat je ermee kunt doen: eetbaar: je kunt het eten, drinkbaar: je kunt het drinken …..
 • zet je -rijk achter een woord dan is er veel van aanwezig: veel kinderen: kinderrijk, veel schaduw: schaduwrijk…

Zó kun je ook veel woorden die achter elkaar staan ontrafelen zoals: brugklaskamp, vergadercultuur, voorjaarsvakantieplanning….

Wil je advies over het makkelijker in één oogopslag lezen van langere woorden?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog91hoe-lees-je-makkelijk-en-in-een-oogopslag-lange-woorden/

Wil je hulp bij het opbouwen van zinnen en het gebruik van leestekens? Maak een afspraak via info@slin.nl of
https://www.dutchlessonveldhoven.nl  

Wil je meer informatie over de structuur van de Nederlandse woorden? Kijk op https://www.spellingprof.nl

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Blog#91Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Wij die Nederlands als moedertaal hebben, maken er voor anderen wel “een potje van”!

Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?
Neem nou bijvoorbeeld woorden als:

 • Ruitensproeiervloeistof
 • Fietspompreparatiesetje
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Studentenuitwisselingsprogramma

Hoe lees je die woorden snel zónder lettergreep voor lettergreep te lezen? Is er een efficiënte manier?

En in tijden van Corona jongt het vanzelf aan met woorden zoals:

 • groepsimmuniteit
 • Balkonbingo
 • Coronahoester
 • Raamzwaaien
 • Lockdownkilo’s
 • Quarantinderen ( een samenvoeging van tinderen in quarantaine)
 • Anderhalvemetersamenleving

Elk jaar komen er nieuwe woorden bij en in dit Coronajaar zéker!

Welke van deze “eigentijdse” woorden uiteindelijk vergeten worden en welke straks blijvend in onze taal inburgeren?  Dat zal de tijd ons leren.
Er is zelfs een heus Coronawoordenboek voor ons nageslacht*.
Deze Coronaperiode gaat gegarandeerd een plaatsje krijgen in de geschiedenisboeken.
Een (voor)jaar waarin landelijke Cito’s en Eindexamens werden overgeslagen, kinderen niet naar school gaan en hun ouders niet naar hun werk! Het moment waarop digitaal onderwijs en vergaderen op afstand wereldwijd ingeburgerd raakte.
Een stralende lente met een onvermoeibare zon en op gepaste afstand van anderhalve meter van elkaar naar buiten mogen!

Kennis van Nederlandse woordstructuur** is voor iedereen belangrijk

Onze Nederlandse taal is een taal van samenstellingen met als basis het eenlettergrepige woord.
Kijk maar:
Voet- bal-schoen, bakfietskoplamp, voetbalhandschoen……
En inderdaad…… het blijft niet bij eenlettergrepige woorden aan elkaar plakken.
Onze taal kent ook allerlei voor- en achtervoegsels, meervouden net zoals in veel andere talen.
Nieuwe woorden zijn voor mensen met een gehoorprobleem vaak moeilijk te verstaan en voor een aantal mensen met o.a. dyslexie moeilijk te lezen.

Lees je die woorden van links naar rechts en lettergreep voor lettergreep?

Als je lange samengestelde woorden ontsleutelt via lettergreep voor lettergreep, raak je de draad kwijt. Okay… je zult het wel foutloos lezen, maar klemtoonverlies en de focus op het technische foutloze lezen beïnvloedt het leesbegrip.
Toch zijn er genoeg (volwassen) lezers die dat links/rechts lezen van lettergrepen nooit helemaal ontgroeid zijn, maar ook als minder geoefende lezer kun je ze in één oogopslag leren lezen. Ook als Nederlands niet je moedertaal is.

Kennis van de Nederlandse woordstructuur  is nòg belangrijker als er sprake is van dyslexie of als je Nederlands leert

Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Tip om in deze tijd al die adviezen en berichten over Coronamaatregelen te kunnen volgen:
Richt je ogen op het midden van een woord. Zie je daar een herkenbaar woord dan zie je vaak ook in één oogopslag het woorddeel ervoor en erachter!

Verveel je je soms en ben je een spelletjesdier?
Verzin samen lange woorden en speel met elkaar galgje, want dat is goed voor de woordenschat en voor het leren omgaan met langere woorden.
Voor diegenen die het spel galgje niet kennen: https://moeilijkewoorden.org/moeilijke-woorden-voor-galgje/

Interesse in het genoemde Coronawoordenboek*? https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/

Een blog lezen over leesproblemen en andere tips? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog89-leesbeperking-en-boeken-lezen-voor-je-literatuurlijst/

Wil je meer weten over de Nederlandse woordstructuur**? https://www.spellingprof.nl

Wil je begeleiding bij makkelijker leren lezen? Stuur me een bericht via: info@slin.nl

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen

Blog#90 Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen!

Alle neuzen moeten dan wel dezelfde kant op wijzen

De Open Dagen voor het voortgezet onderwijs liggen alweer een aantal maanden achter ons. Massaal scholen bezoeken, letterlijk de sfeer opsnuiven…. het kon toen nog omdat Corona nog een “ver van ons bed show” was.
Elk jaar weer vragen ouders mij welke basisschool of welke school voor voortgezet onderwijs goed is. Een lastig te beantwoorden vraag, want er zijn zoveel factoren die een rol spelen en zoveel meningen over het begrip “goede school”.

Schoolkeuze en criteria

Als je mensen naar hun eigen ervaring vraagt dan valt bijna altijd op dat ze over het algemeen heel tevreden zijn/waren over hun schoolkeuze. Zolang je de vooraf gestelde criteria beantwoord ziet in de gekozen school een logisch gevolg. Een heel ander verhaal wordt het als je gaandeweg een schoolloopbaan andere criteria gaat stellen of wanneer de school niet waarmaakt waarmee het zich tijdens bijvoorbeeld zo’n Open Dag profileerde. Staan alle neuzen wel dezelfde kant op?

De eerste indruk…

Wat doe jezelf als jij je huis te koop zet en er komen bezoekers? Precies….. je zorgt voor een schoon en opgeruimd huis. Er staat een gezellig bloemetje op tafel en de eventuele tuin ziet er keurig verzorgd uit.
Je kunt uiteindelijk maar een keer die eerste indruk maken.

Zo ook de Middelbare School die ik ooit bezocht en waar ik in de wandelgangen het geluid opving dat het er anders nooit zo schoon uitzag. Oei…. in deze Corona tijd zou dat misschien dodelijk zijn, maar de culturele inslag van de school die ik vertaald zag in een actieve schoolband/ orkestje, de toneelgroep maakte veel goed. Het plaatje klopte met de verwachting.
Ditzelfde voor de school die veel aandacht had voor jonge sporttalenten en daarvoor een aangepast rooster kon bieden.

Reclame voor een “dyslexievriendelijke” persoonlijke benadering

“We gaan voor déze school kiezen”, vertelde een ouder me na een weekend Open Dagen bezoeken voor haar toekomstige brugklasser. Mijn vragende blik vroeg om verduidelijking. “Ze hebben veel aandacht voor dyslexie”, was haar uitleg.

Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen…..

 • Waaruit blijkt die aandacht dan?
 • Is er in het schoolplan een definitie opgesteld wat men verstaat onder “dyslexievriendelijke persoonlijke benadering”?
 • Wordt die benadering door het hele team volmondig gesteund?
 • Heb je gesprekken gevoerd over de vorm van begeleiding?
 • Heb je tijdens de open dag leerlingen met dyslexie en hun ouders gesproken over hun ervaring op dit gebied?
 • Zijn er dyslexie faciliteiten ofwel hulpmiddelen mogelijk?
 • Zijn er standaard hulpmiddelen of bestaat er een mogelijkheid om eventueel later nog een en ander aan te passen aan de dyslexieverklaring van jouw kind?
 • Is er een interne begeleider of Remedial Teacher die de leerlingen screent en bij de minste twijfel verwijst voor nader onderzoek?
 • Hebben de docenten extra kennis verworven hoe om te gaan met dyslexie?
 • Zijn ze geïnformeerd of geschoold in het herkennen van dyslexie bij hun nog niet op dit onderdeel geteste ( hoogbegaafde) leerlingen?
 • Hoe gaan ze om met dyslexie en overhoringen, toetsen, lees- en schrijfopdrachten en examens?
 • Wordt die dyslexievriendelijke benadering echt door elke leraar in praktijk gebracht?
 • Zorgen ze er ook voor dat al die “onderwijsneuzen dezelfde kant op wijzen”?
 • Wat is het actieplan als blijkt dat niet elke docent zich dyslexievriendelijk opstelt?

Controleren en zoeken naar de zwakste schakel

De ouder keek wat teleurgesteld toen ik een aantal van boven gestelde vragen opsomde. Begrijpelijk als je de vorige dag enthousiast thuis kwam in de veronderstelling dat jouw kind met de diagnose dyslexie op deze school de juiste ondersteuning krijgt. Inderdaad een goede school, maar èlk bedrijf, èlke gemaakte afspraak en èlke school wordt toch afgerekend op de zwakste schakel!
Hoe groter een school…. hoe meer schakels er zijn en hoe groter de kans….

Daarom…..

Zorgt jouw gekozen school er ook voor dat al die onderwijsneuzen dezelfde kant op staan? Fantastisch als dat het geval is, want als je op een Open Dag je profileert met een aantrekkelijk visitekaartje mogen ouders en externe begeleiders je daaraan steeds weer blijven herinneren!

Letten op de zwakste schakel geldt overal waar mensen afspraken maken of beloftes doen:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog85-de-zwakste-schakel-is-bij-elke-afspraak-bepalend/ 

Wil je wat extra ondersteuning op het gebied van spelling? https://www.spellingprof.nl 

Lees meer
Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

Blog#89 Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

“En…. pas op, als je de Nederlandse versie leest…. Ik ken genoeg trucjes om je te ontmaskeren”. Zo eindigde de plagerige waarschuwing van de docent Frans tijdens de les over de verplichte boekenlijst voor zijn vak.
In het internetloze tijdperk waren er ook al boeken die tal van beknopte samenvattingen boden. Ze waren meestal al vroeg uitgeleend in de bibliotheek. Je moest er vroeg bij zijn, als je er gebruik van wilde maken.

“Seule sur le monde”, was het antwoord van een klasgenoot op de vraag naar de titel van het beroemde boek: ”Alleen op de wereld” van Hector Malot over de vondeling Remi. “Goed vertaald”, was het olijke antwoord van de docent en vervolgens…”Als je vals wilt spelen, moet je wel bedacht zijn op de valkuilen. Als jij je zó voorbereidt dat ik met jou in het Frans over je boeken kan praten en jouw “bedrog” niet opmerk, heb jij je uitstekend voorbereid!”
Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst?
Volgens mij was die combinatie niet aan de orde in die tijd.
Als er al sprake was van een “leesbeperking” werd daarmee mensen met een visuele handicap bedoeld.
Een “verlichte” leraar Frans òf was het zijn nog jeugdige leeftijd met veel empathisch vermogen?
Ook in mijn middelbare schooltijd waren er leraren die voor het vak geboren waren en zich goed konden verplaatsen in hun leerlingen.

Leesbeperking of geen zin om al die boeken in de moderne talen te lezen?

Ook in die tijd was er natuurlijk al sprake van dyslexie. Mensen met een visuele beperking hadden een excuus, maar dyslexie of de vroegere term “woordblind”…. daarover was nog niet zoveel bekend. Je was een kluns, je had je gewoon niet goed voorbereid, lui, dom… , kies maar uit!

“Hansje” was “zo’n kluns”, een uitblinker in de exacte vakken, maar hij beefde als een rietje als hij bij Engels een beurt kreeg. Hij had een andere naam, maar die werd ook steevast in de verkleinvorm gezet door de meedogenloze leraar Engels. Niet alleen vanwege zijn kleine gestalte extra pijnlijk, maar vooral ook ter accentuering van de nadrukkelijk getoonde meewarigheid. Pijnlijke vernederingen voor het oog van de hele klas eindexamenkandidaten.

Dyslexie gecombineerd met een enorm talent voor wis- en natuurkunde…

Hij werd moeiteloos toegelaten op de universiteit. Zoals dat gaat met eindexamenleerlingen ……. ben ik “Hansje” uit het oog verloren na de middelbare schoolperiode. Soms komen er flarden herinneringen boven als ik een eigentijds “Hansje” voor me zie.
Er vloeiden tranen van pure frustratie en woede tijdens de intake voor dyslexie begeleiding voor Nederlands en de vreemde talen.
Als ik met een lichte “jaloezie” zijn briljante punten voor de exacte vakken benoem, komt er een waterige glimlach gevolgd door een berustend gebaar met een lichte wanhoop.
Die universiteit in Delft gaat toch straks niks worden, want er is nog een torenhoge hobbel te nemen. Die verplichte vakken waaronder Nederlands en Engels en niet te vergeten die boekenlijsten! Hordes die genomen moeten worden om te slagen.

Leeshulpmiddelen voor al die leerlingen met een ( visuele) leesbeperking

Er zullen altijd verschillende typen leraren blijven, maar inmiddels is er over dyslexie voldoende bekend. Lezen voor je lijst en leeskilometers maken zal blijven bestaan. De manier waarop,  is gelukkig veranderd.
De torenhoge hobbel is een kleinere rimpeling geworden dankzij allerlei tips en ingesproken boeken.
Het helpt daarbij als er begrip is en er meegedacht wordt door de leraar.
Onderaan vind je een site met informatie erover.*

De levensgrote hobbel genaamd literatuurlijst

Wat betreft mijn “eigentijdse Hansje”…. De tranen van verdriet en wanhoop bij de aanmelding droogden snel toen ik hem deelgenoot maakte van mijn levensgrote hobbel destijds op weg naar het eindexamen.
Er volgden een aantal jaren waarbij hij niet alleen fysiek met kop en schouders boven me uit ging torenen, maar ook zijn zelfvertrouwen toenam.
Samen werkten we o.a. aan zijn vreemde talen, begrijpend lezen en de literatuurlijst en bespraken we strategieën om boeken te lezen. We vonden een docente Frans ( toeval?) die onze ambassadrice werd op zijn school en van binnenuit het begrip voor de leesproblemen bij haar collega’s aanwakkerde.

Laatst kwam ik per toeval zijn moeder een paar keer tegen tijdens een “aan huis behandeling”. De tweede keer kreeg ik zijn hartelijke groeten. Ze moest van hem vooral niet vergeten te vertellen dat hij zijn weg had gevonden en ging afstuderen in de wetenschap dat er al een mooie baan op hem lag te wachten!

De beloofde site met allerlei informatie en tips:*
https://goedekennis.dedicon.nl/alle-artikelen/thuisonderwijs-start-met-je-literatuurlijst?fbclid=IwAR1ay7gsXXNkLyMdvQ_sOGFClqeKRaVtWzkfdF9W0-jdL3d-ZBwUeUgMPHI

Interesse in een voorleesapp?
https://goedekennis.dedicon.nl/alle-artikelen/wat-levert-de-lex-voorlees-app-op?fbclid=IwAR1XXWUwIpwSf0dekI2cHpJNNoVMCN6SeUSLFZgMAsbNIT-n__SBiRdVv6I

De echte titel voor diegenen die “vals speelden”: Sans famille

Wil je meer informatie over dyslexiebegeleiding?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hoe-verwerk-je-grote-stukken-tekst-als-je-dyslexie-hebt/

Hulp nodig bij de spelling? https://www.spellingprof.nl 

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores?

Blog88#Wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores?

Wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores?

Kan ik niet beter wachten met dyslexiebegeleiding tot mijn kind 3 E scores heeft gehaald?”
Deze vraag wordt al jaren gesteld door ouders. En ja…. wat is daarop hèt antwoord?
Men wacht met in het achterhoofd de veronderstelling dat de test en de therapie dan vergoed worden.
Maar…. is dat ook zo?
Elk antwoord op die vraag zal tot een reactie leiden. Welk antwoord jíj kiest, hangt af van waar jij als ouder de prioriteit stelt.

Antwoordoptie 1:
Ja, wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E- scores zijn gehaald

Waarom ja?
Inderdaad bestaat er een kans dat je met 3 E scores in de groep belandt die (een deel van) de behandelingen en de test vergoed krijgt. Maar… laat je niet blij maken met de bekende dode mus, want er is in het gunstigste geval een budget voor test en therapie, die meestal tot bijna altijd  niet voldoende is. Als je googelt, kun je daarover de laatste berichten lezen.
In mijn praktijk hoorde ik voorstanders van dit antwoord zich beroepen op ….

Financiële argumenten:

 • “Het is toch de taak van school om dit te regelen voor mijn kind. Wat gaan júllie eraan doen?”
 • “Als belastingbetaler, betaal ik uiteindelijk al voor het onderwijs aan mijn kind.”
 • “Als ik het kon, zou ik het wel zelf betalen.”

Andere argumenten: 

 • “In mijn tijd was die hulp er ook niet en ik ben er óók gekomen!”
 • “Zóveel kwaad kan het toch niet als mijn kind een half jaar moet wachten totdat wel die 3e E score wordt gehaald?
 • Zo zijn er ook argumenten gehoord als…. “Ga vooral níet intussen naar een logopedist die gespecialiseerd is in dyslexie, want dadelijk gaat het zó goed, dat dyslexie niet meer wordt ontdekt.

En… dat die gespecialiseerde logopedist vaak véél kan bereiken…..  is dat dan wel een voordeel of met het oog op de vergoeding juist een nadeel?

Antwoordoptie 2:
Nee, nooit wachten met dyslexiebegeleiding tot 3 E-scores zijn gehaald!

Waarom nee?
Naast allerlei discussies voeren over o.a. alle financiële argumenten, zoals hierboven zijn er andere argumenten te noemen.
Onderschat niet het sociaal- emotionele, het psychische en het cognitieve argument.

Een aantal van deze argumenten op een rijtje:

 • Wat zijn de gevolgen voor een kind dat je begeleiding/zorg onthoudt, omdat de scores nog niet ernstig genoeg zijn voor een vergoeding?
 • Wat gebeurt er met het zelfbeeld van een leerling die na alle inspanning toch weer de frustratie ervaart van dikke rode strepen in het gemaakte werk?
 • Hoe wordt school ervaren als je steeds lage scores haalt, maar je geen ondersteuning krijgt?
 • Hoe zou het zijn voor een kind als het verschil in resultaten met klasgenoten steeds groter wordt?
 • Is school dan nog een plaats waar je je veilig voelt?
 • Worden persoonlijke kwaliteiten op de juiste waarde geschat of worden ze ten gevolge van een mogelijke dyslexie niet genoeg zichtbaar?
 • Wordt de leerling wérkelijk gezíen en gehoord?
 • Stel nou eens dat deze leerling nóóit aan die “gekoesterde” lage scores komt?

Onbewust ga ik in gedachte terug naar heel lang geleden. Naar een meisje dat in klas 5 ( nu groep 7) elk half jaar samen met haar zusje naar de tandarts ging voor controle. Nu kun jij je bij het volgende verhaal waarschijnlijk niet geloven dat het waar gebeurd is, maar … er is veel veranderd in de tussentijd!
Op woensdagmiddag wachten in de wachtkamer….
Volwassenen gingen vóór ook al kwamen ze een of twee uur later…. En ja… als kind slikte je dat! De tijdgeest zullen we maar zeggen?
Eindelijk… aan het einde van de middag was ze aan de beurt. De tandarts keek, was moe van de lange dag en zei: “Ach dat gaatje zit er over een half jaar ook nog wel, dat vullen we dan wel. Dag!” Toen stond ze buiten….  Een vrije woensdagmiddag alleen maar gewacht op…. niets!

Niet gerespecteerd worden als kind

Wat dat dóet met zo’n meisje? Die neemt de tandartscontrole niet meer serieus. Bedenkt een smoes en gaat héél lang niet meer naar een tandarts.
Dat gaatje zit er immers…. enfin, vul de rest maar in.
Totdat ze – inmiddels jongvolwassen geworden- bedacht dat een tandarts belangrijk is voor je gebit en noodzakelijk is als je niet nèt als je voorouders uiteindelijk met een gebitsprothese wilt thuiskomen. Ze heeft het geluk ditmaal een fantastische tandarts te treffen. Eentje die feilloos aanvoelt dat achter dit gebit een heel verhaal zit. Die de persoon áchter dat gebit ziet, die persoon serieus neemt en weer trots laat worden op dat enigszins verwaarloosde gebit.

Wachten tot …..?

Je weet waarschijnlijk al waar mijn voorkeur naar uitgaat. Misschien geïnspireerd door de tandartservaring? Ooit wel ja!
Nù na vele begeleidingen…omdat ik wéét wat het betekent voor een kind om echt gezíen te worden, seriéus genomen te worden.
Hoeveel talent gaat er wel niet verscholen achter het wachten tot…?
Onder die grauwe deken van spelling- en/of leesproblemen die veel talenten kunnen verdoezelen.
En….. wat betreft de financiële kant? Lees eens deze blog over het deels vergoeden van dyslexie.*

En nee…. ook al dóet een logopedist aan “voorschotbenadering” bij kleuters en biedt ze als dyslexiespecialist belangrijke ondersteuning daarna.
Een ècht goede orthopedagoog/psycholoog met specialisatie dyslexie prikt ook dáár tijdens de dyslexietest mèt IQ test nog stééds feilloos doorheen!
Intussen heeft jouw kind wèl:

 • ervaren dat het gezíen en begrepen is
 • kunnen laten zien dat het niet dom is, maar anders functioneert op het gebied van o.a. spelling en lezen
 • de andere talenten kunnen tonen die anders verscholen bleven onder de zware deken van spelling en lezen
 • plezier gehouden in school en ervaren dat het een plaats is waar je iets leert
 • het zelfvertrouwen gehouden in de eigen capaciteiten

En… intussen géén deuk opgelopen in het zelfvertrouwen en het vertrouwen in onderwijs!

Wie wenst dit níet voor het kostbaarste bezit wat je als ouders hebt?

Wil je meer lezen over wat binnen logopedie vergoed wordt op dit gebied?*
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/tos-en-dyslexie-en-vergoede-therapie-succesvol-in-een-goede-volgorde/ 

Wil je meer lezen over geen 3 E’s en toch sprake van dyslexie?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/gevolgen-dyslexie-niet-ontdekt-bij-hoogbegaafdheid/

Heb je vragen over dyslexie?
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/veelgestelde-vragen

Wil je zelf eerste hulp bieden bij de spelling? https://www.spellingprof.nl

 

Lees meer
Ken jij hèt recept om Nederlands te leren

Blog 87# Afspraken via Skype in tijden van Corona

Afspraken via Skype in tijden van Corona of……?
“Ik bel je iets eerder om bij te kletsen, want ik zie vanavond nog wat vrienden”, was de verklaring toen het telefoontje een uur eerder kwam. Normaal geen reden tot ongerustheid maar na de “pas een dag eerder ingestelde intelligente lockdown” gingen de alarmbellen meteen af. “Nee joh, per Skype natuurlijk”, werd ik onmiddellijk gerustgesteld.
Maar ook: “Ik stel voor dat we de afspraken twee weken opschorten en dan kunnen we elkaar toch weer gewoon als vroeger treffen voor de les Nederlands?”

Ernstige gebeurtenissen moeten vaak even “landen”

Het werken op afstand. Ooit ongewenst en in mijn beroep als logopedist- dyslexiespecialist nogal ongebruikelijk. Het werd mondjesmaat en gebonden aan strenge protocollen toegestaan.
Ik zag het “monster Corona” al een tijdje  langzaam dichterbij komen.
Aan het begin van de virusuitbraak in Nederland kwam het meteen erg dichtbij in Noord-Brabant dus ook in mijn praktijk. Het bleef nog even een “ver van mijn bedshow” in de rest van Nederland.
Protocollen? Prima, maar wachten tot die door de overheid of beroepsvereniging ( beiden “boven de rivieren”) worden opgesteld?
In dit soort situaties heb ik opeens géén geduld en wil ik een plan B achter de hand hebben.
Wachten betekent dan voor mij alsof ik het paard achter de wagen span!

Angsthaas of wegwuiver van eventuele gevolgen?

Van enigszins lacherige reacties van bezoekers in mijn praktijk die alles ontspannen wegwuifden  met “maar een griepje, we moeten niet zo overdrijven, ik hoor niet tot de risicogroep”, tot ”fijn dat je zichtbaar hygiënische maatregelen neemt” en ook “als je het niet meer prettig vindt dat wij komen, dan heb ik daar begrip voor”
Zoveel mensen, zoveel reacties en bijpassende handelingen.
Hoe ga je daar als hulpverlener mee om?

Het leidde ertoe dat ik nauwlettend de richtlijnen ging volgen en me daar professioneel achter opstelde.
Soms als een strenge schooljuf, dan weer geruststellend en uitnodigend.
“Je kunt me streng vinden, maar dit zijn nou eenmaal de richtlijnen. Richtlijnen in het belang van ieders gezondheid”, tot  “op het moment dat er nieuwe adviezen komen, ben je welkom als je maar voldoet aan de opgestelde hygiënische maatregelen en gezondheidscriteria”.
Veiligheid is altijd prioriteit 1, maar als dat in orde is, wil ik wel graag mijn werk zo goed mogelijk voortzetten.
Uiteindelijk ben ik ook ZZP-er en gaan noodzakelijke uitgaven gewoon door.

Afspraak via Skype in tijden van Corona

Opeens ging het snel en haalden mensen me in door te mailen liever thuis te blijven nu ze nog gezond waren.
Plan B kwam tevoorschijn.
Inmiddels ben ik de derde week ingegaan met afspraken via Skype. Natuurlijk is “een fysiek contact” les altijd persoonlijker, maar het went.
Het went om opdrachten van te voren of achteraf gescand op te sturen.
Waar ik niet aan kan wennen, is dat sommige mensen liever wachten met nieuwe afspraken tot betere tijden.
Nee… dat zijn verrassend genoeg niet de mensen uit het internet loze tijdperk, integendeel!

De keuzes waar we met ons allen voor staan?

 1. Passief afwachten en een onnodige achterstand opbouwen?
 2. Liever de draad oppakken via een andere weg?
 3. Wereldwijd zijn er creatieve aanpassingen waarbij de gezondheid van ieder wordt gerespecteerd, maar het werk ook zo goed mogelijk kan doorgaan.
 4. Zo ook in mijn praktijk en met wat flexibiliteit van beide kanten is er veel mogelijk!
 5. Samenwerken betekent ook openstaan voor “nieuwe” vormen van communicatie, zodat afspraken en cursussen mogelijk blijven!

Afspraak via beeldscherm in tijden van Corona, want beeldscherm contact heeft ook voordelen.

Daarover kunnen inmiddels een aantal mensen meepraten. Het eerste verzoek om via beeldscherm les te krijgen is al van lang geleden.
Een cursiste Nederlands had de keuze om via Skype haar les te volgen tijdens werktijd òf een “fysieke” afspraak nà werktijd. Dat laatste betekende voor deze fulltimer met jonge kinderen een bijna onmogelijke taak. De keuze was snel gemaakt en…. ja het kost vooral míj meer tijd.
Tijd om van te voren al in te spelen op “spontane situaties” qua voorbereiding, inscannen van opdrachten of vooraf versturen van lesonderdelen.
Geen probleem als ik zoals bij deze cursist er veel enthousiasme en waardering voor terugzie.

Waarom service bieden via Skype als het de hulpverlener meer tijd kost?

 • Op dit moment is het de veiligste manier om met z’n allen gezond te blijven
 • Het geeft drukbezette fulltimers meer rust. Dat vertaalt zich in een ontspannen cursist die zich helemaal kan concentreren op de les
 • Het maakt ons allen flexibeler omdat afstand opeens geen rol meer hoeft te spelen
 • Het verlaagt de drempel om met een cursus te beginnen vanwege die afstand of reistijd

Afspraak via Skype in tijden van Corona…

Het biedt naast bovenstaande voordelen ook perspectief voor de toekomst. Over een paar jaar zeggen we misschien wel unaniem:
“Het was een tijd waarin het voelde alsof we in een vreselijke horrorfilm zaten. Die grote hoeveelheden aan besmettingen, ernstig zieke mensen en dierbaren die het niet overleefden.
Het was ook een kantelpunt waarin we ontdekten dat:

 • véél meer mensen thuis konden werken
 • de luchtkwaliteit verbeterde en de stikstofuitstoot spectaculair daalde
 • strakke protocollen opeens werden losgelaten in zorgverlening en onderwijs
 • er weer werd sámengewerkt ongeacht tot welk ziekenhuis je je als zorgvrager moest richten
 • de regie weer bij de professional lag i.p.v. bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraar
 • het werk ondanks de bijna ondraaglijke werkdruk weer meer energie gaf
 • saamhorigheid ertoe leidde dat o.a. gepensioneerde hulpverleners zich weer beschikbaar stelden
 • samenwerking en collegialiteit weer boven kwamen drijven i.p.v. concurrentie en marktwerking”

Kortom: Afspraak via Skype in tijden van Corona…. maar als het aan deze hulpverlener ligt ook daarna!

Heb je interesse in afspraken via Skype?

Voor een aantal diensten is dat in deze praktijk goed mogelijk zoals o.a. voor:

 • NT2 (Nederlands bij Dutch Lesson Veldhoven )*
 • Dyslexie vanaf groep 7, middelbare scholieren**
 • Cursussen Spraakafzien!

*https://www.dutchlessonveldhoven.nl 

In de zwakste schakel lees je meer over afspraken maken:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog85-de-zwakste-schakel-is-bij-elke-afspraak-bepalend/

Heb je behoefte aan extra uitleg of begeleiding op het gebied van spelling:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/als-spelling-een-probleem-is-spellingprof/

**https://www.spellingprof.nl 

 

Lees meer

Testimonials