Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

dyslexie en stapelen in het Voortgezet Onderwijs

Stapelen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Stapelen in de context van voortgezet onderwijs

Het betekent via kleine onderwijsstappen je doel bereiken. Bijvoorbeeld via de onderwijsroute VMBO-MBO-HBO-WO.  Geen probleem als je als tiener zo snel mogelijk de schoolbanken wilt verlaten en een beroepsgerichte opleiding wil volgen. Het is een ander verhaal als je CITO score aantoont dat je HAVO-VWO aankunt.  Je talenten en belangstelling wijzen in de richting van HBO of universiteit. Je doet dan veel langer over je middelbare schoolperiode dan je zou wensen.

De relatie tussen stapelen in het voortgezet onderwijs en dyslexie

Wat heeft “stapelen” met voortgezet onderwijs en vooral met dyslexie te maken? Eerder schreef ik een blog over: Dyslexie, taal en ons onderwijssysteem, passend onderwijs en wat er volgens mij mis was in ons onderwijs.*

Er wordt ondanks het passend onderwijs te weinig rekening gehouden met in dit geval het probleem dyslexie. Een aantal scholen is zich ervan bewust en zoekt naar de beste oplossingen. Helaas zijn de regels rond het eindexamen veranderd. Dat betekent voor veel leerlingen met dyslexie dat alle mogelijkheden opeens niet meer voor het examen gelden. Het betekent dat de talen voor de talentvolle bèta leerling een blokkade vormen. Een blokkade die trouwens ook nog problemen kan geven als zo’n VWO leerling naar HAVO of zelfs VMBO gaat. Spelling blijft spelling!

Is er misschien sprake van dyslexie?

Onlangs meldden ouders en een brugklasser van het VO zich aan voor een gesprek. De ouders schetsten het beeld van een leerling die op de basisschool niet zo goed was in spelling. Verder werden hoge cijfers gehaald voor o.a. rekenen. De studiehouding en de verder relatief goede CITO- uitslag gaven de doorslag om naar een brugklas HAVO-VWO te gaan. In het najaar van de brugklas vroeg een leraar voorzichtig aan de ouders of hij misschien dyslexie heeft.  Die opmerking was toch reden om erover na te denken.

Welk advies geeft een in dyslexie gespecialiseerde logopedist in Nederland?

Ze kwamen bij mij voor een advies. Een logopedist gespecialiseerd in dyslexie mag géén diagnose stellen, wèl een logopedisch onderzoek doen. Vanuit die onderzoeken zijn vaak aanwijzingen te vinden die in de richting van dyslexie kunnen wijzen. Een op dyslexie gericht onderzoek gebeurt bij een in dyslexie gespecialiseerd bureau.

Familiair sprake van dyslexie?

Tijdens de anamnese werd de vraag gesteld of er familiair sprake was van dyslexie. Dat was niet het geval. Ik vroeg beide ouders om hun studieverloop te beschrijven. Beide hoogopgeleide ouders hadden een verschillend traject doorlopen om uiteindelijk op de universiteit te komen. Één van de ouders “kon niet zo goed mee op de basisschool” en had via de route VMBO-MBO-HBO-WO het doel bereikt. Via het zogenaamde stapelen. De andere ouder via de korte route VWO-WO. Er werd destijds niet op dyslexie getest. Sterker nog: men kwam niet op de gedàchte dat het niet graag willen lezen en spellingproblemen een andere oorzaak konden hebben dan “dom of lui”.

Stapelen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Het speelt sinds kort weer vaker in mijn praktijk bij talentvolle leerlingen met dyslexie. De wettelijke faciliteiten rond spelling en spellingcorrector worden losgelaten richting het eindexamen. De taal- en spellingregels zijn voor hen die eerst dispensatie kregen teruggedraaid. Dat betekent dat spellingfouten weer genadeloos meetellen. Met andere woorden: typische dyslectische foutjes en inprent-achtige opdrachten zoals woordjes stampen ( vocabulair) vormen een beïnvloedende factor voor het al dan niet slagen. Het betekent voor deze leerlingen dat men bijna gedwongen wordt zo snel mogelijk een andere route te kiezen. Een meestal omslachtige, langere en duurdere route als men bijvoorbeeld tòch naar het HBO of de universiteit wil. Een richting waarbij men sneller de ballast van de talen kan loslaten.

Laatbloeiers en stapelen

Zij krijgen zo op een later tijdstip als het ware een herkansing. Met de huidige strengere exameneisen vormt het wel een onnodig struikelblok voor de leerlingen met dyslexie, die al een universitaire studie in gedachte hebben. Een grote bron van frustratie voor die talentvolle mensen met dyslexie en hun ouders. Talentvolle, intelligente en hardwerkende mensen waar we als maatschappij juist op zitten te wachten. We laten dit talent toch niet verloren gaan?

Wil je reageren of heb je n.a.v. dit verhaal vragen? Dat kan, stuur een berichtje naar info@slin.nl

Interesse in een blog over ons onderwijssysteem en dyslexie?  https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/dyslexie-en-ons-onderwijssysteem

Wil je algemene informatie over dit onderwerp? https://www.impulsenwoortblind.nl/actueel/i-en-w-magazine/

Lees meer
vroege logopedische intereventie

Prietpraat fase in de taalontwikkeling?

Prietpraat is…..

Op mijn Facebookpagina vroeg ik laatst om de volgende zin aan te vullen: “Prietpraat is…..” Uit de antwoorden bleek hoezeer prietpraat werd gewaardeerd. Een schril contrast met wat prietpraat betekent als je op internet zoekt namelijk: “onbeduidend gepraat” Maar is dat ook zo?

Prietpraat of kinderpraat?

Wij associëren prietpraat doorgaans vaak met kinderpraat. Kinderen leren hun taal dankzij hun omgeving. Hoe meer taalaanbod er is hoe meer er gestimuleerd wordt en kinderen er iets mee kunnen doen. We kennen allemaal de fase van het echoën, het heen en weer spelletje. Het eindeloos herhalen zoals de oma in een radiocommercial “OOOma, zeg dan oooma” ( ken je ‘m?).

De ontdekkingsreis in de vorm van taal

Gaandeweg de taalontwikkeling ontdekt je peuter dat niet elke meneer een papa is en niet elke grijsaard automatisch een opa is. Ze ontdekken dat woorden voor een persoon of voorwerp worden gebruikt. Ze gaan van “hier-en-nu-taal” langzamerhand naar abstractere taal en dat kan ook gaan over wat al geweest is.

Wat is prietpraat?

Maar….Wat is prietpraat eigenlijk? Prietpraat is taal die al vroeg in de taalontwikkeling kan voorkomen en ook nog heel lang aanwezig blijft. Een creatieve fase in de taalontwikkeling. Vooral de wat verder gevorderde prietpraat geeft een mooi inkijkje in de belevingswereld van de spreker. Het zijn vaak originele taalvondsten waar menig auteur, cabaretier en dichter jaloers op kunnen zijn.

Fantasierijk

Voor mij is prietpraat steeds weer genieten omdat ze bol staan van de fantasie. Voor mij zijn “prietpraters” ware taalkunstenaars die hun taalkennis en -vaardigheid oefenen. Die met de taal spelen en experimenteren. Net zoals het gebruik van spreekwoorden in de taal, vormen zij voor mij de spreekwoordelijke kers op de taart.

Mooie voorbeelden van prietpraat

Op internet vond ik mooie uitspraken, waaruit ik een paar uitspraken citeer. Wie weet is menig cabaretier in zijn of haar jeugd wel een echte prietprater geweest? Misschien zelfs altijd wel een beetje gebleven?

Lees en geniet van de onderstaande woordspelingen en gedachtespinsels. Zie hoe complex een taal is om te leren. Deze taaljuweeltjes geven een beeld hoe hard er gewerkt wordt in een kinderhoofd! Je kunt er later zelfs je beroep van maken, een oud jaars conference geven, dus nonsens taal? Oordeel zelf maar. Het was voor mij moeilijk om een keuze te maken!!

Peuter kijkt naar het beslagen raam en zegt: “Het raam is bezweet”.

Als je geen voorrang hebt, dan heb je achterrang.

Cindy (6 jaar) zat naast haar juf in de kring toen jufs maag begon te knorren.
“Juf, het onweert in je buik”.

 

Is Prietpraat onzin taal? Oordeel zelf.

En het onderwerp waar de kinderen vandaan komen blijft altijd weer een boeiend onderwerp:

Toen Martijn drie was, stelde hij op een dag de volgende filosofische vraag: “Mam, waar was ik toen ik er nog niet was?” Ik vertelde hem toen dat hij nog een eitje was in mama’s buik. Na een minuut nadenken kwam hij terug:” Maar mama, als ik een eitje was, was jij dan een kip?”

Een vrouw was 10 dagen over tijd en haar 4 jarige zoon begreep dat het allemaal wel lang duurde dus om haar gerust te stellen verzekerde hij haar dat ze er wel uit zou komen als ze honger kreeg.

Mama, hoe weet de buik dat ze getrouwd zijn?
(getrouwde mensen krijgen kinderen)

Het weer

Het was vrij koud buiten en moeder en dochter ( 3 jaar) waren aan het fietsen. Door de kou kreeg ze tranen in haar ogen,
verontwaardigd reageerde ze met:  “Mam ik heb ergens zeer, maar ik weet nog niet waar”. 

2 broertjes (5 en 8) voor het raam, het is nogal mistig:
Zegt de één: “Ma, het mist buiten”
Zegt de ander: “Nee hoor, kan ook regen zijn die stil staat!”

De complexiteit van samengestelde woorden

En Lotte gaat binnenkort op paard-les-rij.

De zelfredzaamheid

Een stagiaire bij een peuterspeelzaal:
Een jongetje kwam melden dat hij moest plassen, dus zij vroeg: “Kan je dat alleen?” Het antwoord was: “Je moet alleen even helpen met mijn snelbinders”.
Hij bedoelde zijn bretels….

Heb je ervan genoten en wil je er meer lezen? Ze staan op deze site: Pinkelotje.nl/prietpraat

Heb je zelf een mooie gehoord van je kind of wil je reageren? Dat mag. Stuur me een bericht op info@slin.nl

Lees meer

Stembelasting en stembelastbaarheid

spreekberoep
Stembelasting en stembelastbaarheid

Wat heeft onze belasting met stembelasting en stembelastbaarheid te maken?

Ook het radiospotje van de belasting gehoord en wat heeft dat met stembelasting te maken?  “U hoort vast bij die 70% die….” en de stem vervolgt op samenzweerderige toon de belastingboodschap. Tja… we ontkomen er rond deze tijd van het jaar niet aan….de belastingaangiften!

In ons land geldt nog altijd de regel dat de sterkste schouders de zwaarste (financiële) lasten kùnnen en dus móeten dragen. Los van het feit of iedereen het hiermee wel of niet eens is…. Maar…wat heeft dit met stembelasting te maken?

Ander voorbeeld: de belasting van de rug van een brugklasser. Elk najaar wordt wel in een of ander artikel aandacht besteed aan de beste rugzakken voor de nog volop in de groei zijnde brugwup. Aandacht voor het opsplitsen van zware schoolboeken in twee lichtere delen. Aandacht aan de voordelen van digitale boeken in dit verband.

Nóóit gaat het aan het begin van een schooljaar over de stembelasting en de individuele belastbaarheid van de stem. Heb je wel eens nagedacht over je studie en je toekomstige beroep in dit verband? Ooit nagedacht als je een spreekberoep hebt of dit wel past bij jouw stembelastbaarheid? Ooit nagedacht àls je een spreekberoep hebt over de hobby’s in de vrije tijd?

Een tijdje geleden sprak ik in dit verband een lerares. Ja, ze had een spreekberoep, maar haar hobby’s gingen richting professioneel. Die waren haar óók heilig! In haar vrije tijd zat ze bij een koor, was actief lid in een amateur toneelgezelschap en eigenlijk had ze ook nog zangles. Ze was behoorlijk succesvol. Het ging al jaren goed, maar nu was het mis met die stem.

Ik noemde een paar voorbeelden over belasting en belastbaarheid. Over rugklachten na zwaar tuinieren…. tja helemaal duidelijk! Het kwartje viel….. Logopedie en stemtherapie in dit geval kan natuurlijk hulp bieden, maar… een beter evenwicht tussen stembelasting en belastbaarheid helpt zéker! Soms is een spiegel voorhouden ook al genoeg.

Keuzes maken moeten we allemaal als we te veel hooi op onze vork dreigen te nemen en ons lichaam of de omgeving protesteert. In dit geval is de keuze door haar stem gemaakt en was ze een tijd tot niets van al die leuke stemactiviteiten in staat. Voorkómen is altijd beter dan genezen. Met deze mevrouw is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. De knoop doorhakken stemde haar verdrietig, maar zolang je beroep veel van je stem vraagt, is het goed om na te denken wat je allemaal in je vrije tijd doet. Herken je dit verhaal of wil je meer informatie? Stuur een berichtje naar info@slin.nl.

Lees meer
Ze kan ook niet luisteren!

Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat nou?

“Alles wat spontaan was, is weg”

Spontaniteit en slechthorendheid, hoe dóe je dat?….. Zo begon het gesprek tijdens de cursus spraakafzien. Het echtpaar vertelde hoe de week was verlopen met de nieuw gekregen inzichten en opdrachten. Goed omgaan met zijn slechthorendheid. Hoe doe ik dat op een natuurlijke manier?

Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat?

“Als ik hem éérst moet aantikken.. vóór ik mijn verhaal kan gaan doen” en…  “Zit ik nèt lekker te kijken naar een film en dan tikt ze me aan om iets te vertellen.”

De gesprekservaringen van de voorbije week passeren. Het is voor alle partijen duidelijk.  Het rekening houden met een slechthorende partner en de bijpassende communicatieve eigenschappen gaan niet na één  bijeenkomst van een leien dakje.

Wennen aan een (nieuwe) situatie

Luisterend naar hun ervaringen gaan mijn gedachten ineens naar die keer dat ik in een winkelcentrum was. Hoe ik als kersverse moeder mèt kinderwagen de winkel inging en zónder naar buiten wandelde….. Pas bij de uitgang van het winkelcentrum realiseerde ik me dat ik nog duidelijk niet gewend was aan mijn nieuwe status. Met het schaamrood op de kaken haalde ik mijn zoon op uit de bewuste winkel. Nagestaard door een verbijsterde klant…. en een licht geamuseerde verkoopster. Het is net als met die verzuchting:
Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat? Maar dan in een ánder jasje.

Alle spontaniteit is ineens weg

zuchtte een bevriende collega een paar weken later, toen ik haar van mijn “ontvoer verhaal” vertelde. Zij vertelde me dat ze ooit eens met de jas al aan samen met haar man naar de film wilde gaan. ‘t Kwam zomaar spontaan op tot ze zich realiseerden dat daarboven een klein kereltje lag…. Oei vanaf nu eerst alles goed plannen en organiseren! Is het leven dan nog wel leuk?

Lukt het om met een nieuwe situatie vertrouwd te raken?

Is alle spontaniteit voor altijd weg of met wat aanpassingen toch mogelijk? Is dat niet heel persoonlijk? Went een “leeg nest” ooit, net zoals eerder een huis vol opgroeiende kinderen? Went het om met de gevolgen van de slechthorendheid van je partner, vader of moeder, collega of noem maar op om te gaan? Bestaat het wel? Spontaan spraakafzien en spontaan láten spraakafzien? Went het om de goedhorende medemens steeds te informeren hoe jullie samen het beste uit een gesprek kunnen halen?  Samen zoeken naar wat werkt en wat niet werkt in jullie gesprekken en in déze situatie?

Accepteren dat iets tijd nodig heeft

Het helpt in ieder geval om je te realiseren dat het net als bij andere nieuwe situaties gaat. Het heeft tijd nodig om met de veranderingen mee te bewegen. Om nieuwe mogelijkheden te ontdekken in je omgang met je gesprekspartners. De regie over je leven en je gesprekken te hervinden en de spontaniteit weer een kans te geven. Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat? Geef het tijd!

Wil je hierop reageren of zou je wat tips willen om sàmen de regie te houden rond de slechthorendheid? Mail het me op info@slin.nl.

Geïnteresseerd in wat GGMD voor jou kan betekenen? https://www.ggmd.nl/

Interesse in een andere blog over spraakafzien of over wat ik voor je kan doen? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spraakafzien-en-mijn-eerste-vlog/

Lees meer
Hoe (hoog)begaafdheid herkennen bij dyslexie ( of andersom)?

Catweazle en afgestemd zijn op je gespekspartner

Catweazle en zijn omgeving!

Wat is de relatie tussen Catweazle en afgestemd zijn op je gesprekspartner? Voor iedere 50 plusser roept het herinneringen op aan een kindertelevisieprogramma. Nèt niet meer in zwart-wit. Een excentrieke kluizenaar uit een andere wereld zonder elektriciteit. Opeens is hij beland in een wereld vol moderne uitvindingen en beleeft hij allerlei vreemde avonturen. Hij is duidelijk niet afgestemd op zijn omgeving en voelt zich onzeker.

Hij oogt kwetsbaar en voelt zich niet begrepen. Hij lijkt vaak ook in paniek of boos. Het overkómt hem allemaal. Ik roep ook weleens quasi wanhopig “ik lijk wel Catweazle!”  Mijn omgeving weet dat ik dan weer in een haat/liefde verhouding zit met mijn computer. Ik benijd al die mensen  die moeiteloos allerlei trucs uithalen met hun pc. Ik spreek niet dezelfde taal als mijn computer en dit leidt tot paniek, frustratie en gemopper op die “stomme computer”.

Het probleemloos gesprekken volgen gaat niet vanzelf als je slechthorend bent

Slechthorenden ervaren geregeld dat het niet vanzelfsprekend is om gesprekken te kunnen volgen. Het afgestemd zijn tussen hen en hun goed horende gesprekspartners hapert.  Dit roept onzekerheid op en de neiging om gesprekken te vermijden. Verjaardagen zijn niet prettig want “ik zit er maar een beetje bij”.  Zo zijn er meer situaties te bedenken waarin de slechthorende zich buitengesloten voelt.

Mensen met een spreekberoep

Mensen met een spreekberoep kennen allemaal de situatie van een flinke verkoudheid en langdurig spreken. De juiste verhouding tussen belastbaarheid en belasting van hun stem is tijdelijk in gevaar. Het spreken is opeens niet meer vanzelfsprekend. Het stemapparaat hapert en het laat ze bij de uitoefening van het beroep in de steek. Het lesgeven of lang vergaderen is opeens een te zware belasting voor de stem. Bij een langdurig en serieus stemprobleem is die verhouding tussen stembelasting en belastbaarheid nog méér uit balans.

Onbegrip of een onterecht oordeel bij spellingfouten

Leerlingen en studenten met dyslexie ervaren het onbegrip van hun omgeving wanneer zij spellingfouten maken. Een tekst niet goed kunnen lezen, interpreteren of problemen hebben met de grammatica. De onzekerheid en onmacht als dit bewust of onbewust door de omgeving wordt bestempeld als “minder intelligent”. Lage CITO scores en een te laag uitgevallen schooladvies zijn vaak het gevolg. De ware capaciteiten worden door de dyslexie vaak niet gezien en zo worden deze mensen te vaak nog onderschat. De dyslexie dwarsboomt hun studieplannen èn de toekomstplannen rond het beroep van hun dromen. Vreemd dat dit tot frustraties leidt?

Bezorgde ouders

Ouders die zich bezorgd afvragen waarom hun kind maar niet lekker gaat praten. Hun andere zoon of het buurmeisje praatten op die leeftijd toch veel verstaanbaarder? Wat is er toch aan de hand?

Gaat het over Catweazle?

In deze allereerste blog op deze gloednieuwe website Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen gaat het natúúrlijk niet over Catweazle. Toch  voelen we ons allemaal op gezette tijden weleens als deze lieve zonderling en hebben we geen grip op de (spreek) situatie. Ik in ieder geval wèl!

Een website bouwen?

“Dat doe je toch gewoon zèlf!” Nou voor déze logopedist was het toch echt een kwestie van: “Schoenmaker blijf bij je leest”.  Een ervaring als “doe nou maar gewoon waar jíj goed in bent en besteed dit uit aan een vakman uh…. vakvrouw in dit geval!” Op het moment dat ik deze blog schrijf, voel ik de energie terugkomen en de opluchting groter worden….. Okay, het schrijven van blogs gaat nog wat onwennig en er zijn te lange zinnen, als ik niet oppas!  Dít is wat ik wil en dit enthousiasme wil ik graag met jou delen.

Onderwerpen rond logopedie, dyslexie en NT2/Nederlands

Samen met jou praten over onderwerpen rond logopedie en dyslexie.

  • hulpvragen over communicatie en dyslexie oplossen
  • bezorgdheden wegnemen
  • levensgeluk toevoegen als je (weer) als vanzelfsprekend kunt communiceren
  • puttend uit jarenlange ervaring, na- en bijscholing
  • niet op de laatste plaats dankzij de inspirerende gesprekken met  “mijn patiënten en cliënten”! 

Mag ik jou met een van je vragen op het gebied van Logopedie of Dyslexie tegenkomen? Bijvoorbeeld in een reactie op een van mijn blogs of gewoon als hulpvrager in mijn praktijk of op mijn Facebookpagina?

Meer lezen? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/dyslexie-en-ons-onderwijssysteem/

En voor ouder en hun kinderen met dyslexie: https://nederlandsmedianieuws.nl/media-nieuws/Sanoma-lanceert-Donald-Duck-special-voor-dyslectische-kinderen/

Voor diegenen die toch nieuwsgierig zijn geworden of “last krijgen van een vleugje nostalgie”? Ter afsluiting even genieten van die aardige kluizenaar Catweazle! 

Lees meer
Dyslexie en ons onderwijssysteem?

Dyslexie en ons onderwijssysteem


Passend onderwijs?

Dyslexie, taal en ons onderwijssysteem. Passend onderwijs? Als je het volwassenen met dyslexie vraagt dan komt er vaak veel emotie bovendrijven. Heel lang werd er namelijk niet eens gedacht aan dyslexie en “kon die persoon gewoon niet lekker mee” met de klas.

Er is intussen meer bekend over dyslexie

Laten we uitgaan van de vakkundige bureaus die de verantwoordelijkheid voelen om niet met dyslexieverklaringen te strooien. Zij die een goed en eerlijk onderzoek doen en zo in het belang van degene met dyslexie handelen.

Betekent meer bekendheid over dyslexie automatisch dat het onderwijssysteem daarin perfect meegaat?

Veelzeggend is de cartoon: “what is wrong with our education system? Je kunt het downloaden van internet. De essentie van de cartoon: In de dierenwereld krijgen een olifant, een aap, een vis, een slang en een wolf dezelfde opdracht als examen: “Klim in die boom!”

Als je in een rolstoel zit, lóóp je ook niet de 4- daagse en van iemand die kleurenblind is verwacht je óók niet dat alle kleurnuances worden benoemd.

In verschillende blogs wil ik aandacht besteden aan dyslexie

Hoe herken je het?  Niet wetenschappelijk maar met voorvallen uit mijn praktijk. Mocht je vragen hebben of zou je graag een onderwerp op dit gebied besproken willen hebben in een blog? Stuur me gerust een berichtje en ik kijk wat ik voor je kan betekenen.

Wil je intussen al meer lezen over dyslexie?

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/ervaar-zelf-hoe-het-om-dyslexie-te-hebben

Wil je meer informatie over dyslexie op de basisschool? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hulp/#basisschool

òf in het voortgezet onderwijs of daarna? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hulp/#voortgezet

Lees meer

Testimonials