Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

logopedie en in stand houdende factoren

Logopedie en/of orthodontie en in welke volgorde? Wat zijn “in stand houdende” factoren?

Kies je orthodontie en/of logopedie bij dit gebit en in welke volgorde?

De reacties op deze vraag op Facebook waren overweldigend*.  Niet raar als je bedenkt dat tegenwoordig bijna elke tiener uitgerust is met indrukwekkende orthodontische middelen. Iedereen kent wel iemand van deze leeftijd. Het resultaat is na een paar jaar vaak adembenemend.

Wat is de logische volgorde?

Wat vind je de logische volgorde bij de volgende voorbeelden?

 • Eerst maagtabletten kopen en daarna je voedingspatroon veranderen?
 • Eerst gebitscorrectie en dan het duimen afleren?
 • Eerst je haar föhnen en het dan wassen?
 • Stuk voor stuk voorbeelden waarvan het antwoord wel duidelijk is.

Helaas… vaak is de praktijk anders…

Eerst de gevolgen met orthodontie en dan de oorzaak aanpakken met logopedie?  Is dat logisch?

 • Iemand met maagpijn meteen maagtabletten voorschrijven of eerst informeren naar het voedingspatroon?
 • Meteen een maagverkleining of eerst het voedingspatroon bespreken?
 • Stemtherapie geven en dan pas stoppen met schreeuwen, of stoppen met praten in een lawaaierige omgeving?
 • Orthodontie en daarna het verkeerde tonggedrag aanpakken of zelfs helemaal niet?

Verschillende antwoorden 

Overheersend was vooral de mening dat orthodontie bij dit gebit de eerste en/of belangrijkste stap was.

Het bevestigt voor mij een aantal dingen:

 • We zijn in dit land inmiddels zo gewend aan de beugels en andere fascinerende staaltjes orthodontie, dat het kennelijk bijna een múst is op een bepaalde leeftijd.
 • De voorlichting van logopedisten bij veel tandartsen (de belangrijkste verwijzers) en orthodontisten is niet zo succesvol geweest.
 • De ouders zijn onvoldoende op de hoogte van oorzaak en gevolg op het gebied van het gebit.
 • Wat jammer dat de logopedist van de GGD is wegbezuinigd. Een verkeerde bezuiniging in vele opzichten!

Preventieve orthodontie

Voorlichting op het gebied van preventieve orthodontie is dus noodzakelijk! Voorlichting over bijdrage van logopedie op dit gebied. Voorlichting over tijd- en geldbesparing. En… niet te vergeten vooral ook voorlichting over het besparen van frustratie bij de persoon in kwestie.  Ter illustratie een paar waargebeurde verhalen uit mijn praktijk:

Voorbeeld 1: 

Jongen van 15 komt binnen met de klacht lispelen (slissen in de volksmond). Hij heeft een drietal jaren “gebeugeld”. Sinds een half jaar is de beugel verwijderd en nou blijkt dat er sprake is van een relapse. Een mooi woord voor terugval.  Het orthodontische werk dreigt voor niets te zijn geweest.
“Toch ook maar eens naar laten kijken door een logopedist”,  aldus zijn orthodontist.  “Wat vind je er zèlf van dat je naar de logopedist moet?”, vraag ik de tiener. “Ik baal stevig en heb er geen zin in”, is zijn eerlijke antwoord.

Motiveren via inzicht geven

Tijd voor een gesprek waarin hij en zijn ouders uitleg krijgen over die sterke tong. Die tong die voor de tongpers zorgt tijdens het slikken ( jawel, liefst 2 maal per minuut en minimaal 1½ kg per keer tegen de voortanden), de spraak waarbij diezelfde tongpers óók zijn verwoestende werk doet. Die tong die uiteindelijk de sterkste is en dus wint. Dikke pech voor het resultaat van de orthodontist. Dikke pech ook voor deze jongen. Hij zit niet te wachten op logopedische therapie op deze leeftijd.

Voorbeeld 2:

Meisje van 7 jaar wordt verwezen door de logopedist van de GGD omdat ze lispelt. De ouders vragen zich af of het gebit (zie  bovenste foto) zorgt voor het lispelen. “Kan het ook andersom zijn en dat het gebit zó is gaan staan vanwege die tong?”, vraagt moeder zich hardop af. Er volgt een gesprek over ” in stand houdende factoren” en oorzaak-gevolg. Na logopedisch onderzoek wordt OMFT geadviseerd. OMFT( oro-myofunctionele therapie).

Samenvatting van de therapie OMFT

Deze therapie start met de correctie van de tongplaatsing in rust, tijdens het slikken en tijdens het spreken.

Gemiddelde therapietijd OMFT

Een therapie van 15 behandelingen soms zelfs inclusief de na-controles. De mate van motivatie en doorzettingsvermogen van zowel ouders als kind zijn mede bepalend voor de tijdsduur. Dankzij een mondtrainer kun je eventueel verder automatiseren.  Dit gebeurt ’s nachts gedurende 3-6 maanden. Waarom ’s nachts? Omdat ook tijdens de slaap de juiste tongligging gestimuleerd moet worden tot een ingeslepen nieuwe gewoonte.

Het verloop en het resultaat van beide voorbeelden

Voorbeeld 1:
De tiener heeft ondanks zijn bij elkaar geraapte motivatie en doorzettingsvermogen een redelijk resultaat bereikt. Het kostte hem veel energie, want een ingeslepen gewoonte is moeilijker te veranderen als je 15 bent. Dat is gemakkelijker wanneer je nog maar 7 jaar bent.

Voorbeeld 2:
Het resultaat van de 7-jarige is het tweede fotootje. Zonder tussenkomst van een orthodontist. Dankzij OMFT en vooral niet te vergeten de motivatie van ouders en kind. Terugval is met name bij haar niet te verwachten omdat zij dit op een vroeg tijdstip zich eigen heeft gemaakt.

De in stand houdende factoren 

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat een logopedist alle gebitsafwijkingen zonder tussenkomst van de orthodontist kan oplossen. Integendeel zelfs. Het zou wèl fantastisch zijn als de logopedist eerder wordt betrokken bij het oplossen van gebitsproblemen.

Het is in het belang van de hulpvrager als in gevallen als hierboven een zorgvuldige afweging wordt gemaakt wat de in stand houdende factoren zijn. Eerst oorzaak verhelpen en dan gevolgen! Er blijft echt genoeg orthodontisch werk over in veel gevallen, maar een “relapse” vanwege de verkeerde tongfunctie is dan verleden tijd.

Wil je reageren of heb je vragen over de OMFT behandelingen? Je kunt altijd een berichtje sturen naar info@slin.nl

De reacties op deze vraag op Facebook waren overweldigend* . https://www.facebook.com/communiceren/posts/847080305493731

Meer weten over preventieve orthodontie? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hulp/#preventieve

Lees meer
Ze kan ook niet luisteren!

Spraakafzien of gewoon liplezen?

Het advies van de audicien

“Spraakafzien, of een cursus liplezen?” De audicien adviseerde me om een cursus spraakafzien te volgen, maar bedoelt hij niet gewoon liplezen?” Zo luidde de openingszin van een bericht per e- mail.

En diezelfde week nogmaals….. “een cursus spraakafzien of liplezen”?   “Oh…. je bedoelt waarschijnlijk een cursus liplezen”. Vaak worden deze twee termen door elkaar gehaald. Toch zijn ze niet hetzelfde. Liplezen is onderdeel van de cursus spraakafzien. Vanwege die verwarring tijd voor wat meer verduidelijking.

Wat is het verschil tussen spraakafzien en liplezen?

Spraakafzien is niet alleen het “liplezen”. Je leert spelenderwijs hoe alle klanken te herkennen zijn en waar je ze in je mond maakt. Welke zijn zichtbaar en welke niet. Het tèchnische deel zullen we maar zeggen. Nog vóór de cursus goed en wel gestart is, ontdekt je al wat. Je ervaart wat je als slechthorende al ongemerkt doet, namelijk spraakafzien! Dat is namelijk al gestart in de slechthorende periode die achter je ligt. Dat is vaak de eerste verrassende ontdekking die men doet. Nèt zoals de constatering dat je als slechthorende er véél beter in bent dan die “gespecialiseerde” logopedist en je goedhorende omgeving!  Je gebruikt je andere zintuigen al!  Die draaien op volle toeren om het gehoor compenseren. Het leren kijken naar lichaamstaal bijvoorbeeld en naar de gezichtsuitdrukking. Het gebruiken van de context….

De regie nemen als slechthorende

De cursus spraakafzien besteedt ook aandacht aan de regie in handen houden. Samen kijken waar de knelpunten liggen in de communicatie. Met wie en wanneer en vooral ook waaróm? Wat doe jij? Wat doet de ander? Wat is de wisselwerking? Dit gebeurt in de gesprekken tussendoor, want het “liplezen” als oefening kan behoorlijk vermoeiend zijn. Dit is ook een klacht die vaak vergeten wordt, maar alles bepalend kan zijn. Ga je dan nog wèl of niet naar die receptie, verjaardag, die vergadering? Wat doe je aan die vermoeidheid? Hoe ga je daar mee om?

Aandacht voor de zelfredzaamheid

Wat en hoe kan ik in een spreeksituatie zo goed mogelijk meedoen? Wat is daarvoor nodig en misschien moet ik op zo’n situatie wel anticiperen. Wat is realistisch en wat zijn mijn verwáchtingen? Moet ik ze bijstellen? Moet ik misschien van te voren al bedenken hoe de bijeenkomst zal zijn? Hoeveel mensen er zijn en in wat voor een ruimte we zitten? Is er veel omgevingslawaai? Is men op de hoogte van mijn gehoorprobleem? Als men niet op de hoogte is….. hoe ga ik daar dan mee om?

Spraakafzien is geen éénrichtingsverkeer!

Op het moment dat we communiceren zijn we minimaal met z’n tweeën. Natuurlijk ben je als slechthorende de constante factor in je dagelijkse gesprekken. Je gesprekspartners wisselen. In een cursus is het daarom praktisch om bij jóu te starten. Tijdens de cursus komen de knelpunten meestal vanzelf wel ter sprake en kan besproken worden hoe ermee om te gaan. Het is ook minstens zo belangrijk om je goedhorende omgeving in te schakelen. Tijdens de cursus bijvoorbeeld. Neem ze mee naar de les. Láát ze maar eens ervaren hoe het is om zónder of met een sterk verminderd gehoor te moeten communiceren. Hoeveel energie dat kost en hoe frustrerend dat kan zijn. Via een ervaring aanbieden komt het inzicht. Vanuit het inzicht het begrip. En dan is het opeens niet meer alleen jóuw probleem, maar óns probleem!

Dè gouden tip voor slechthorenden?

“Is er één gouden tip te geven?”, vroeg iemand me eens. Tja… elke persoon en elke leefsituatie is natuurlijk uniek. In eerste instantie was het antwoord “nee”. ’s Avonds terugdenkend over de vraag en de wat teleurgestelde reactie van de vragensteller, twijfelde ik. Want:

Verschillende contacten lopen soms ook verschillend

Waarom verloopt het ene contact zo gemakkelijk en bijna vanzelfsprekend en het andere zo stroef? Waarom haalt de ene cursist er 200% uit en de andere veel te weinig naar zijn èn mijn zin? Heeft het met intelligentie te maken? Niet echt. Ja, een goede taalbeheersing, woordenschat en brede interesse helpen. Graag onder de mensen zijn helpt ook. De noodzaak omdat je een communicatief beroep hebt ook. Maar er is méér wat de sleutel is tot een geslaagd resultaat.

Gemeenschappelijke kenmerken bij cursisten die baat hebben bij een cursus spraakafzien

Wat hebben die mensen dan gemeen bij wie een cursus spraakafzien veel verbeterde aan hun gespreksdeelname met anderen?  Naast wat ik hierboven al noemde vooral ook: Humor en een positieve openheid over hun probleem. Zich niet beklagen en niet verwijten dat men onvoldoende rekening houdt met…, maar steeds ervoor uitkomen dat je iets niet goed hoort. Op een prettige manier de regie nemen in situaties. “Zullen we meer licht aandoen dan kan ik jullie beter volgen?”, is zoveel plezieriger dan “Kun je eens duidelijker praten?” Bekijken hoe je op een voor ieder praktische  manier de situatie zó verandert, dat jij actief deelneemt aan gesprekken. Laten zien dat jij belangstelling hebt in het gesprek. Humor en veel positieve creativiteit dat is waar het steeds weer om draait. Geldt bij alles wat een mens doet uiteindelijk niet: “met  honing bereik je meer dan met zure azijn?”

Wil je je ervaringen delen of wil je verder lezen: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/vlog/

of heb je interesse in een brochure over spraakafzien? Stuur een berichtje naar: info@slin.nl

Wil je informatie over GGMD? https://www.ggmd.nl/

Lees meer
dyslexie en stapelen in het Voortgezet Onderwijs

Stapelen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Stapelen in de context van voortgezet onderwijs

Het betekent via kleine onderwijsstappen je doel bereiken. Bijvoorbeeld via de onderwijsroute VMBO-MBO-HBO-WO.  Geen probleem als je als tiener zo snel mogelijk de schoolbanken wilt verlaten en een beroepsgerichte opleiding wil volgen. Het is een ander verhaal als je CITO score aantoont dat je HAVO-VWO aankunt.  Je talenten en belangstelling wijzen in de richting van HBO of universiteit. Je doet dan veel langer over je middelbare schoolperiode dan je zou wensen.

De relatie tussen stapelen in het voortgezet onderwijs en dyslexie

Wat heeft “stapelen” met voortgezet onderwijs en vooral met dyslexie te maken? Eerder schreef ik een blog over: Dyslexie, taal en ons onderwijssysteem, passend onderwijs en wat er volgens mij mis was in ons onderwijs.*

Er wordt ondanks het passend onderwijs te weinig rekening gehouden met in dit geval het probleem dyslexie. Een aantal scholen is zich ervan bewust en zoekt naar de beste oplossingen. Helaas zijn de regels rond het eindexamen veranderd. Dat betekent voor veel leerlingen met dyslexie dat alle mogelijkheden opeens niet meer voor het examen gelden. Het betekent dat de talen voor de talentvolle bèta leerling een blokkade vormen. Een blokkade die trouwens ook nog problemen kan geven als zo’n VWO leerling naar HAVO of zelfs VMBO gaat. Spelling blijft spelling!

Is er misschien sprake van dyslexie?

Onlangs meldden ouders en een brugklasser van het VO zich aan voor een gesprek. De ouders schetsten het beeld van een leerling die op de basisschool niet zo goed was in spelling. Verder werden hoge cijfers gehaald voor o.a. rekenen. De studiehouding en de verder relatief goede CITO- uitslag gaven de doorslag om naar een brugklas HAVO-VWO te gaan. In het najaar van de brugklas vroeg een leraar voorzichtig aan de ouders of hij misschien dyslexie heeft.  Die opmerking was toch reden om erover na te denken.

Welk advies geeft een in dyslexie gespecialiseerde logopedist in Nederland?

Ze kwamen bij mij voor een advies. Een logopedist gespecialiseerd in dyslexie mag géén diagnose stellen, wèl een logopedisch onderzoek doen. Vanuit die onderzoeken zijn vaak aanwijzingen te vinden die in de richting van dyslexie kunnen wijzen. Een op dyslexie gericht onderzoek gebeurt bij een in dyslexie gespecialiseerd bureau.

Familiair sprake van dyslexie?

Tijdens de anamnese werd de vraag gesteld of er familiair sprake was van dyslexie. Dat was niet het geval. Ik vroeg beide ouders om hun studieverloop te beschrijven. Beide hoogopgeleide ouders hadden een verschillend traject doorlopen om uiteindelijk op de universiteit te komen. Één van de ouders “kon niet zo goed mee op de basisschool” en had via de route VMBO-MBO-HBO-WO het doel bereikt. Via het zogenaamde stapelen. De andere ouder via de korte route VWO-WO. Er werd destijds niet op dyslexie getest. Sterker nog: men kwam niet op de gedàchte dat het niet graag willen lezen en spellingproblemen een andere oorzaak konden hebben dan “dom of lui”.

Stapelen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Het speelt sinds kort weer vaker in mijn praktijk bij talentvolle leerlingen met dyslexie. De wettelijke faciliteiten rond spelling en spellingcorrector worden losgelaten richting het eindexamen. De taal- en spellingregels zijn voor hen die eerst dispensatie kregen teruggedraaid. Dat betekent dat spellingfouten weer genadeloos meetellen. Met andere woorden: typische dyslectische foutjes en inprent-achtige opdrachten zoals woordjes stampen ( vocabulair) vormen een beïnvloedende factor voor het al dan niet slagen. Het betekent voor deze leerlingen dat men bijna gedwongen wordt zo snel mogelijk een andere route te kiezen. Een meestal omslachtige, langere en duurdere route als men bijvoorbeeld tòch naar het HBO of de universiteit wil. Een richting waarbij men sneller de ballast van de talen kan loslaten.

Laatbloeiers en stapelen

Zij krijgen zo op een later tijdstip als het ware een herkansing. Met de huidige strengere exameneisen vormt het wel een onnodig struikelblok voor de leerlingen met dyslexie, die al een universitaire studie in gedachte hebben. Een grote bron van frustratie voor die talentvolle mensen met dyslexie en hun ouders. Talentvolle, intelligente en hardwerkende mensen waar we als maatschappij juist op zitten te wachten. We laten dit talent toch niet verloren gaan?

Wil je reageren of heb je n.a.v. dit verhaal vragen? Dat kan, stuur een berichtje naar info@slin.nl

Interesse in een blog over ons onderwijssysteem en dyslexie?  https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/dyslexie-en-ons-onderwijssysteem

Wil je algemene informatie over dit onderwerp? https://www.impulsenwoortblind.nl/actueel/i-en-w-magazine/

Lees meer
vroege logopedische intereventie

Prietpraat fase in de taalontwikkeling?

Prietpraat is…..

Op mijn Facebookpagina vroeg ik laatst om de volgende zin aan te vullen: “Prietpraat is…..” Uit de antwoorden bleek hoezeer prietpraat werd gewaardeerd. Een schril contrast met wat prietpraat betekent als je op internet zoekt namelijk: “onbeduidend gepraat” Maar is dat ook zo?

Prietpraat of kinderpraat?

Wij associëren prietpraat doorgaans vaak met kinderpraat. Kinderen leren hun taal dankzij hun omgeving. Hoe meer taalaanbod er is hoe meer er gestimuleerd wordt en kinderen er iets mee kunnen doen. We kennen allemaal de fase van het echoën, het heen en weer spelletje. Het eindeloos herhalen zoals de oma in een radiocommercial “OOOma, zeg dan oooma” ( ken je ‘m?).

De ontdekkingsreis in de vorm van taal

Gaandeweg de taalontwikkeling ontdekt je peuter dat niet elke meneer een papa is en niet elke grijsaard automatisch een opa is. Ze ontdekken dat woorden voor een persoon of voorwerp worden gebruikt. Ze gaan van “hier-en-nu-taal” langzamerhand naar abstractere taal en dat kan ook gaan over wat al geweest is.

Wat is prietpraat?

Maar….Wat is prietpraat eigenlijk? Prietpraat is taal die al vroeg in de taalontwikkeling kan voorkomen en ook nog heel lang aanwezig blijft. Een creatieve fase in de taalontwikkeling. Vooral de wat verder gevorderde prietpraat geeft een mooi inkijkje in de belevingswereld van de spreker. Het zijn vaak originele taalvondsten waar menig auteur, cabaretier en dichter jaloers op kunnen zijn.

Fantasierijk

Voor mij is prietpraat steeds weer genieten omdat ze bol staan van de fantasie. Voor mij zijn “prietpraters” ware taalkunstenaars die hun taalkennis en -vaardigheid oefenen. Die met de taal spelen en experimenteren. Net zoals het gebruik van spreekwoorden in de taal, vormen zij voor mij de spreekwoordelijke kers op de taart.

Mooie voorbeelden van prietpraat

Op internet vond ik mooie uitspraken, waaruit ik een paar uitspraken citeer. Wie weet is menig cabaretier in zijn of haar jeugd wel een echte prietprater geweest? Misschien zelfs altijd wel een beetje gebleven?

Lees en geniet van de onderstaande woordspelingen en gedachtespinsels. Zie hoe complex een taal is om te leren. Deze taaljuweeltjes geven een beeld hoe hard er gewerkt wordt in een kinderhoofd! Je kunt er later zelfs je beroep van maken, een oud jaars conference geven, dus nonsens taal? Oordeel zelf maar. Het was voor mij moeilijk om een keuze te maken!!

Peuter kijkt naar het beslagen raam en zegt: “Het raam is bezweet”.

Als je geen voorrang hebt, dan heb je achterrang.

Cindy (6 jaar) zat naast haar juf in de kring toen jufs maag begon te knorren.
“Juf, het onweert in je buik”.

 

Is Prietpraat onzin taal? Oordeel zelf.

En het onderwerp waar de kinderen vandaan komen blijft altijd weer een boeiend onderwerp:

Toen Martijn drie was, stelde hij op een dag de volgende filosofische vraag: “Mam, waar was ik toen ik er nog niet was?” Ik vertelde hem toen dat hij nog een eitje was in mama’s buik. Na een minuut nadenken kwam hij terug:” Maar mama, als ik een eitje was, was jij dan een kip?”

Een vrouw was 10 dagen over tijd en haar 4 jarige zoon begreep dat het allemaal wel lang duurde dus om haar gerust te stellen verzekerde hij haar dat ze er wel uit zou komen als ze honger kreeg.

Mama, hoe weet de buik dat ze getrouwd zijn?
(getrouwde mensen krijgen kinderen)

Het weer

Het was vrij koud buiten en moeder en dochter ( 3 jaar) waren aan het fietsen. Door de kou kreeg ze tranen in haar ogen,
verontwaardigd reageerde ze met:  “Mam ik heb ergens zeer, maar ik weet nog niet waar”. 

2 broertjes (5 en 8) voor het raam, het is nogal mistig:
Zegt de één: “Ma, het mist buiten”
Zegt de ander: “Nee hoor, kan ook regen zijn die stil staat!”

De complexiteit van samengestelde woorden

En Lotte gaat binnenkort op paard-les-rij.

De zelfredzaamheid

Een stagiaire bij een peuterspeelzaal:
Een jongetje kwam melden dat hij moest plassen, dus zij vroeg: “Kan je dat alleen?” Het antwoord was: “Je moet alleen even helpen met mijn snelbinders”.
Hij bedoelde zijn bretels….

Heb je ervan genoten en wil je er meer lezen? Ze staan op deze site: Pinkelotje.nl/prietpraat

Heb je zelf een mooie gehoord van je kind of wil je reageren? Dat mag. Stuur me een bericht op info@slin.nl

Lees meer

Stembelasting en stembelastbaarheid

spreekberoep
Stembelasting en stembelastbaarheid

Wat heeft onze belasting met stembelasting en stembelastbaarheid te maken?

Ook het radiospotje van de belasting gehoord en wat heeft dat met stembelasting te maken?  “U hoort vast bij die 70% die….” en de stem vervolgt op samenzweerderige toon de belastingboodschap. Tja… we ontkomen er rond deze tijd van het jaar niet aan….de belastingaangiften!

In ons land geldt nog altijd de regel dat de sterkste schouders de zwaarste (financiële) lasten kùnnen en dus móeten dragen. Los van het feit of iedereen het hiermee wel of niet eens is…. Maar…wat heeft dit met stembelasting te maken?

Ander voorbeeld: de belasting van de rug van een brugklasser. Elk najaar wordt wel in een of ander artikel aandacht besteed aan de beste rugzakken voor de nog volop in de groei zijnde brugwup. Aandacht voor het opsplitsen van zware schoolboeken in twee lichtere delen. Aandacht aan de voordelen van digitale boeken in dit verband.

Nóóit gaat het aan het begin van een schooljaar over de stembelasting en de individuele belastbaarheid van de stem. Heb je wel eens nagedacht over je studie en je toekomstige beroep in dit verband? Ooit nagedacht als je een spreekberoep hebt of dit wel past bij jouw stembelastbaarheid? Ooit nagedacht àls je een spreekberoep hebt over de hobby’s in de vrije tijd?

Een tijdje geleden sprak ik in dit verband een lerares. Ja, ze had een spreekberoep, maar haar hobby’s gingen richting professioneel. Die waren haar óók heilig! In haar vrije tijd zat ze bij een koor, was actief lid in een amateur toneelgezelschap en eigenlijk had ze ook nog zangles. Ze was behoorlijk succesvol. Het ging al jaren goed, maar nu was het mis met die stem.

Ik noemde een paar voorbeelden over belasting en belastbaarheid. Over rugklachten na zwaar tuinieren…. tja helemaal duidelijk! Het kwartje viel….. Logopedie en stemtherapie in dit geval kan natuurlijk hulp bieden, maar… een beter evenwicht tussen stembelasting en belastbaarheid helpt zéker! Soms is een spiegel voorhouden ook al genoeg.

Keuzes maken moeten we allemaal als we te veel hooi op onze vork dreigen te nemen en ons lichaam of de omgeving protesteert. In dit geval is de keuze door haar stem gemaakt en was ze een tijd tot niets van al die leuke stemactiviteiten in staat. Voorkómen is altijd beter dan genezen. Met deze mevrouw is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. De knoop doorhakken stemde haar verdrietig, maar zolang je beroep veel van je stem vraagt, is het goed om na te denken wat je allemaal in je vrije tijd doet. Herken je dit verhaal of wil je meer informatie? Stuur een berichtje naar info@slin.nl.

Lees meer
Ze kan ook niet luisteren!

Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat nou?

“Alles wat spontaan was, is weg”

Spontaniteit en slechthorendheid, hoe dóe je dat?….. Zo begon het gesprek tijdens de cursus spraakafzien. Het echtpaar vertelde hoe de week was verlopen met de nieuw gekregen inzichten en opdrachten. Goed omgaan met zijn slechthorendheid. Hoe doe ik dat op een natuurlijke manier?

Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat?

“Als ik hem éérst moet aantikken.. vóór ik mijn verhaal kan gaan doen” en…  “Zit ik nèt lekker te kijken naar een film en dan tikt ze me aan om iets te vertellen.”

De gesprekservaringen van de voorbije week passeren. Het is voor alle partijen duidelijk.  Het rekening houden met een slechthorende partner en de bijpassende communicatieve eigenschappen gaan niet na één  bijeenkomst van een leien dakje.

Wennen aan een (nieuwe) situatie

Luisterend naar hun ervaringen gaan mijn gedachten ineens naar die keer dat ik in een winkelcentrum was. Hoe ik als kersverse moeder mèt kinderwagen de winkel inging en zónder naar buiten wandelde….. Pas bij de uitgang van het winkelcentrum realiseerde ik me dat ik nog duidelijk niet gewend was aan mijn nieuwe status. Met het schaamrood op de kaken haalde ik mijn zoon op uit de bewuste winkel. Nagestaard door een verbijsterde klant…. en een licht geamuseerde verkoopster. Het is net als met die verzuchting:
Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat? Maar dan in een ánder jasje.

Alle spontaniteit is ineens weg

zuchtte een bevriende collega een paar weken later, toen ik haar van mijn “ontvoer verhaal” vertelde. Zij vertelde me dat ze ooit eens met de jas al aan samen met haar man naar de film wilde gaan. ‘t Kwam zomaar spontaan op tot ze zich realiseerden dat daarboven een klein kereltje lag…. Oei vanaf nu eerst alles goed plannen en organiseren! Is het leven dan nog wel leuk?

Lukt het om met een nieuwe situatie vertrouwd te raken?

Is alle spontaniteit voor altijd weg of met wat aanpassingen toch mogelijk? Is dat niet heel persoonlijk? Went een “leeg nest” ooit, net zoals eerder een huis vol opgroeiende kinderen? Went het om met de gevolgen van de slechthorendheid van je partner, vader of moeder, collega of noem maar op om te gaan? Bestaat het wel? Spontaan spraakafzien en spontaan láten spraakafzien? Went het om de goedhorende medemens steeds te informeren hoe jullie samen het beste uit een gesprek kunnen halen?  Samen zoeken naar wat werkt en wat niet werkt in jullie gesprekken en in déze situatie?

Accepteren dat iets tijd nodig heeft

Het helpt in ieder geval om je te realiseren dat het net als bij andere nieuwe situaties gaat. Het heeft tijd nodig om met de veranderingen mee te bewegen. Om nieuwe mogelijkheden te ontdekken in je omgang met je gesprekspartners. De regie over je leven en je gesprekken te hervinden en de spontaniteit weer een kans te geven. Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat? Geef het tijd!

Wil je hierop reageren of zou je wat tips willen om sàmen de regie te houden rond de slechthorendheid? Mail het me op info@slin.nl.

Geïnteresseerd in wat GGMD voor jou kan betekenen? https://www.ggmd.nl/

Interesse in een andere blog over spraakafzien of over wat ik voor je kan doen? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spraakafzien-en-mijn-eerste-vlog/

Lees meer

Testimonials