Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

humor weg bij slechthorendheid?

Humor en spontaniteit weg als je slechthorend bent?

Humor bij slechthorendheid 

“Helaas is vanwege zijn slechthorendheid de spontaniteit en humor weg. Het wordt niet begrepen”, las ik op het evaluatieformulier van de partner. Daaronder bij de suggesties voor verbeteringen: Misschien deze cursus koppelen aan gesprekken met een psycholoog. Het delen van ervaringen met lotgenoten.

Negatieve of positieve evaluatie?  

Deze twee reacties lezend zou je neigen tot negatief. De cursus zou completer zijn met een samenwerking met hulpverleners uit een andere hoek. In de context van de therapie en de rest van het evaluatieformulier blijken het begrijpelijke en kritische noten te zijn. Het is namelijk waar zij in de gesprekken met haar partner vaak tegenaan loopt. Een talig ingestelde dame. Heel veel gelezen in haar leven. Ze houdt van kwinkslagen en woordspelingen die gepaard gaan met een guitige blik. De humor is volgens haar weg in de gesprekken.  Dátgene waarin ze in haar contacten zo sterk is, komt uitgerekend bij haar dierbaarste niet (meer) binnen. Hij hoort en ziet het niet.

Bij de pakken neerzitten en verzuren in hun relatie?                                                                        

Ze tellen gelukkig ook hun zegeningen. Waarom gaat hun verstandhouding niet meer zo vanzelfsprekend? Is die humor wel echt weg? Zo kwamen ze samen tot een conclusie. We moeten hieraan gaan werken. Enige tijd geleden kreeg ik van haar een telefoontje. “Is spraakafzien voor ons beiden mogelijk?”

Wat is er veranderd na de cursus spraakafzien?                                                               

 “Luisteren, kijken en proberen mijn aandacht bij een gesprek te houden. Kijk, dát doe ik nu anders dan voor deze cursus”,  aldus de slechthorende echtgenoot in kwestie. “Ik neigde ertoe om met mijn gedachte ergens anders te zijn. Uit gewoonte zo gegroeid omdat ik de gesprekken toch niet kon volgen. Zo miste ik dus ook alles wat ik kon zíen! Óok de humor die je van iemands gezicht en ogen ook kan aflezen. Nú heb ik ontdekt dat ik heel veel kan sturen en invloed kan hebben op een gesprek. Mijn ogen veel meer gaan gebruiken!”

De belangrijkste doelstelling voor hen van deze cursus spraakafzien.                                      

De belangrijkste en voor mij mooiste doelstelling van vooraf komt terloops. Mompelend in de laatste bijeenkomst van hem.  “Ik wilde spraakafzien leren, want er waren de laatste tijd zoveel miscommunicaties en irritaties met mijn partner. Onze relatie gaat er dadelijk nog door naar de knoppen. Dat doel is eigenlijk wel bereikt na deze cursus. Ik ben nog steeds geen “kei” in spraakafzien, maar er is meer begrip ontstaan over en weer. De irritaties worden beter begrepen. Ik ben niet het slachtoffer van mijn gehoorprobleem. Ik kan ándere middelen gebruiken om de regie te nemen in voor mij belangrijke gesprekken.  We zijn er nog niet, maar we kunnen nu gelukkig weer redelijk met elkaar communiceren. Miscommunicaties? Ja die zijn er nog wel, maar we tillen er nu minder zwaar aan. We richten ons op wat wèl in harmonie gaat!

Voor mij een hele mooie terloopse, niet genoteerde conclusie na het volgen van de cursus spraakafzien. Voor goedhorende partners is er ook weleens sprake van miscommunicatie. We horen elkaar en kunnen aan de stem vaak al veel begrijpen als we ervoor open willen staan. Dit is een èxtra uitdaging als je elkaar niet goed hoort.  Het kan gaan broeien en de goede relatie beïnvloeden. Niet alleen tussen partners, maar ook tussen collega’s, met je arts,  je (klein)kind en ga zo maar door. We staan er vaak niet bij stil, maar als één van onze zintuigen het laat afweten dan moeten de andere zintuigen en onze wilskracht het compenseren.

Herkenning?                                                                                                                                             

Herken je jezelf in dit verhaal? Dat kan, want het zou het verhaal van ieder van ons kunnen zijn. Wil je reageren of meer informatie over spraakafzien? Je kunt geheel vrijblijvend een folder bij mij aanvragen via info@slin.nl. Via www.GGMD.nl kun je ook op zoek naar een logopedist gespecialiseerd in spraakafzien.

Een eerdere blog ging over de spontaniteit en slechthorendheid. Wil je het lezen? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spontaniteit-en-…e-doe-je-dat-nou/ ‎

Lees meer
dyslexie niet ontdekt bij hoogbegaafdheid

Weet jij wat de gevolgen zijn als hoogbegaafdheid èn dyslexie niet worden ontdekt?

Dyslexie wordt vaak niet ontdekt bij (hoog)begaafdheid en omgekeerd. In mijn blog dyslexie en stapelen kwam het niet ontdekken van dyslexie bij (hoog)begaafden al ter sprake. Zeer intelligente of hoogbegaafde leerlingen en studenten kunnen hun dyslexie (deels) compenseren of het blijft zelfs een nooit ontdekte diagnose. Dat lijkt op het eerste gezicht fantastisch, maar is dat ook zo? Hieronder het verhaal over “negatieve kruisbestuiving”.  Want:
Weet jij wat de gevolgen zijn als hoogbegaafdheid en dyslexie niet worden ontdekt?

Naar aanleiding van de ontdekking dat haar jongste zoon dyslexie had, kwamen de vragen en twijfels. https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/dyslexie-en-hoogbegaafdheid-dilemma-en-valkuil/

Zijn moeder vroeg of haar jongste tienerdochter ook eens mocht langskomen….

Een week later vertelde dochter me verontwaardigd dat ze echt wel haar best deed voor school. Okay, alles was leuk of een uitdaging. Ze had allerlei baantjes, veel vriendinnen en vriendjes, feestjes. Tussendoor besteedde ze ècht wel voldoende aandacht aan haar huiswerk. Dat ze nou toevallig voor Engels altijd nèt een onvoldoende haalde… Uitgerekend het vak waar ze thuis zoveel aandacht aan besteedde. Die stomme woordjes ook en die spelling. Kon ze het nou maar mondeling doen dan was er geen vuiltje aan de lucht. Steeds weer die ruzie daarover met haar moeder. Dat wilde ze helemaal niet, want eigenlijk had ze prima ouders, broer en zus.

Een mooie dochter…. de pubertijd, vriendjes die om haar heen zwierven… Moeder zuchtte en benoemde haar twijfels. Deze dochter was altijd moeiteloos overgegaan, maar nu dreigde dat Engels toch echt een probleem te worden evenals de andere talen. Haar motivatie kelderde zienderogen, want  alles ging eigenlijk goed zolang ze in de klas oplette. Dan hoefde er thuis niet veel meer te gebeuren. Door de woordenwisselingen thuis nam de frustratie aan beide zijden toe. Het begon te knagen aan hun altijd zo fijne moeder-dochter verstandhouding.  

“Zou het kunnen dat mijn dochter ook dyslexie heeft?”, aarzelde haar moeder. Tja…. wat heb je als ouders ervoor over om dat uit te laten zoeken? Het probleem is dat een dyslexie onderzoek niet zomaar vergoed wordt. In dit geval zou het weleens als een  “gevalletje luxeprobleem” kunnen worden bestempeld. “Dan ga je toch gewoon een niveau lager en toch niet naar de universiteit?” Ik hoor het mensen bijna denken. Maar…. is dat terecht? Heb je zo enorm veel talent en dan wordt de mogelijkheid van dyslexie gewoon weggewuifd. Je doet maar een stapje terug, want wat is er zo verkeerd aan een HBO of MBO studie?

Dus… aan moeder: “Wat is het jullie financieel waard?” Het antwoord kwam vrijwel direct en beslist. “We willen het gewoon weten. Wat we voor de jongste doen, doen we ook voor onze dochters. Bovendien… wat vooral telt: ik wil weer een fijne relatie met mijn dochter en dat begint nu deuken op te lopen”.

Een paar weken later. “ Mogen we langskomen?” Een bijna opgeluchte, maar ook licht geëmotioneerde moeder aan de lijn. Haar dochter heeft ook dyslexie. Ze voelt zich schuldig als ze denkt aan al die onnodige ruzietjes in huis. Haar dochter deed dus echt haar best voor Engels, maar kon vanwege de dyslexie niet beter.

“Wat ga je mij dan leren?”,  valt haar dochter meteen met de deur in huis? Jaha…. haha dat wordt inderdaad een leuke uitdaging, maar nu voor míj, tegenover deze hoogbegaafde dame. “Wat zou ik je kúnnen leren?”  is mijn wedervraag. Ze beschikt over een bewonderenswaardige zelfkennis en  somt meteen haar “pijnpunten”op:  “Die lappen leesteksten worden een steeds groter probleem. Alleen goed opletten in de klas wordt toch steeds meer een uitdaging en is niet meer voldoende en…. stel nou dat ik naar de universiteit wil…. Hóe studeer ik efficiënt met dyslexie, want daar heb ik me nog nooit mee bezig gehouden”.  Het is niet alleen maar Engels dus….

We maken een plan van aanpak en duidelijke afspraken hoe we gaan werken. Veel inspraak en vooral steeds waaróm we iets doen. Voor mij eigenlijk altijd al een vanzelfsprekendheid tijdens de therapie, want zo bewaak je de motivatie. In het geval van hoogbegaafdheid helemáál van groot belang! In deze samenwerking vierde de humor hoogtij. Evenals veel ruimte laten voor eigen initiatief en het aanmoedigen tot zelf oplossingen zoeken (voorbereiding voor haar studententijd).

De aanwezigheid van een eerlijk onderbouwde dyslexieverklaring was daarbij erg belangrijk. Waarom? Het laatste bood haar nèt die ruimte die ze nodig had.

Ruimte? Ja in de vorm van meer tijd voor toetsen, meer mogelijkheden om mondeling te worden overhoord.  Zó kwam haar talent in alle facetten bovendrijven. Ze vertelde na enkele bijeenkomsten dat ze wist hóe ze het moest gaan aanpakken. Hoe ze efficiënt kon omgaan met die lappen tekst. De onvoldoende voor Engels was al een “magere 7”  geworden.                                                            “Eigenlijk wel jammer dat ik nu niet meer hoef te komen, want ik vond het best gezellig en thuis is het nu gelukkig ook weer gezellig.”

Inmiddels is ze alweer enige tijd uit mijn praktijk verdwenen. Het gaat goed met haar. Ze zal haar weg wel vinden en gelukkig màg ze haar vele talenten daarbij volledig benutten.

Waarom dit verhaal over niet gediagnostiseerde hoogbegaafdheid en dyslexie? Ze is samen met haar broer niet de enige die pas laat worden ontdekt. Deze combinatie maakt dat beide elementen vaak niet worden ontdekt. Het ene bedekt het andere en zo kan het zijn dat men blijft rondlopen met een onbegrepen gevoel.   Onbegrepen door je omgeving.  Frustraties omdat je minder slimme omgeving jou uiteindelijk toch voorbij gaat. Ongebruikt talent….  Geen plezier in het werk dat je doet. Natuurlijk betekent dit verhaal niet dat elke leerling met dyslexie en hoogbegaafdheid met enkele begeleidingslessen is geholpen. Meestal is er meer begeleiding nodig om dat duwtje te krijgen op weg naar het felbegeerde diploma passend bij de capaciteiten.

Wat als…. het broertje niet was getest? Wat als er géén ruzies waren geweest over al dan niet aanwezig studiegedrag? Zou ze gelukkig zijn geworden op een lager schoolniveau, niet passend bij haar meer dan briljante stel hersenen? Hoe zou de relatie met haar moeder zijn?

Kortom…. dit bewijst weer eens dat goede basisschoolscores niets zeggen over de aan- of afwezigheid van dyslexie. Kijk verder dan die spelling en de leessnelheid. Kijk naar de hele persoon. Hoe praat en beredeneert hij of zij? Hoe is de mondelinge taalvaardigheid en klopt het met de vaak wat eenvoudigere taal bij schriftelijke uitingen?

Herken je dit verhaal of wil je reageren? Dat mag, graag zelfs, want wie weet inspireert jouw ervaring een ander of misschien mij wel tot een nieuwe blog. Je mag reageren via info@slin.nl

Wil je meer lezen over (hoog) begaafdheid? http://www.tijdschrift-talent.nl/nl/

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer
Vakantietijd en taal stimuleren.

Hoe vergroot ik de woordenschat en stimuleer ik de kleutertaal van mijn kind?

Vragen zoals “hoe vergroot ik zijn woordenschat in de vakantietijd?”   Voor hem niet nodig! Als kleuter en maatje van een van mijn patiëntjes kwam hij weleens mee naar logopedie. Uit nieuwsgierigheid of omdat ze daarna samen een “speelafspraakje” hadden. Een kleuter die ik voor bezorgde vragen over zijn taalontwikkeling nooit in mijn werkkamer zou ontmoeten. Integendeel!

Zijn moeder vertelde me eens dat zijn juf hem af en toe moest temperen in een kringgesprek. Ze probeerde dan zijn verhaal tevergeefs een andere wending te geven. Híj werd juist door de stoere knapen uitgedaagd tot nóg meer spannende details. Zijn bloedstollende verhalen waren niet voor elk klasgenootje geschikt. Juf vreesde voor de nachtrust van sommige klasgenootjes die met de handen voor de oren zaten. Geregeld kregen zijn ouders vragen van andere ouders of  van de juf. “Is het waar dat er inbrekers waren geweest die door vader en zoon waren verjaagd?” of  “Hebben jullie ècht in een meer gestept in de zomervakantie?”

Een taalkunstenaar in de dop. Maar ook… zóveel mooie fantasie die via de taal naar buiten komt. Heel normaal bij deze leeftijdsgroep. Het moet natuurlijk wèl gestimuleerd en gevoed worden door ouders en andere betrokkenen. Veel voorlezen, samen beleven en daarover praten. Handelingen verwoorden en veel overleggen bij spelletjes. Nieuwe ervaringen opdoen waarbij nieuwe woorden kunnen worden geleerd en veel experimenteren met woorden en taalregels.

Vele jaren later liep ik hem toevallig tegen het lijf in de stad. Ik herkende hem niet meteen. De ondernemende kleuter van weleer was een lange twintiger geworden. Bijna afgestudeerd en nog steeds heerlijk ad rem, goed van de tongriem gesneden. Zijn woordenschat was rijk en groot. Een geboren verteller en overtuiger, nog steeds! We raakten in gesprek en dat liep uit op een levendige discussie.

“Een loopbaan als politicus zou ook wel bij je passen”, grapte ik aan het eind van ons gesprek. Hij bekeek me even peinzend en reageerde: “dan moet ik water bij de wijn doen en halve waarheden verkondigen. Nee…. laat mij maar lekker bij de wetenschap en de feiten”.  Tòch wat geleerd van zijn bezorgde kleuterjuf?

De komende zomerweken nemen we allemaal even afstand van ons werk. Ook ik neem even een pauze wat de blogs betreft en ook wel een beetje van de social media zoals Facebook.  Maar….   De taalontwikkeling van jouw kind gaat óók in de zomervakantie verder. Je beleeft samen andere dingen dan door het jaar heen. Of je thuisblijft of weg gaat….  In een vakantie doe je vaak andere dingen en heb je meer tijd voor elkaar. Bij nieuwe situaties horen vaak ook nieuwe woorden, woorden waarmee de woordenschat verder wordt vergroot. Wil je toch een “levensteken” ontvangen in de komende weken?

Hoe vergroot ik de woordenschat of stimuleer ik de taal van mijn kind? Tips op mijn Facebookpagina. Vanaf volgende week èlke maandag in de vakantie. Taal komt niet vanzelf!

In mijn vorige blog ook aandacht voor de beurtname in een gesprek: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/verschillende-soorten-communicatie-minimaal-twee-2/

Een passende link voor leuke taalspelletjes: https://deleukstekinderen.nl/taalontwikkeling-3/

Wil je reageren of heb je ook zo’n anekdote? Dat kan! Stuur me een berichtje op info@slin.nl

Lees meer
communiceren, zijn er spelregels?

Verschillende soorten communicatie van mens en dier

Verschillende soorten communicatie, je doet het minimaal met z’n tweeën!

Verschillende soorten communicatie.  Babygeluiden of de schopjes nog in moeders buik als reactie op geluid. Een merel in het vroege voorjaar die zijn territorium verdedigt. Diezelfde merel misschien wel…. op een warme zomeravond…. Het gezang bij de start van de Vierdaagse. Vanwege het internationale karakter:  “we never walk alone!” Allemaal vormen van communicatie! Zijn er spelregels bij communicatie?

 Elke vogeltje zingt zoals het gebekt is. 

Als ouder van je baby onderscheid je al snel de verschillende kreetjes van een tevreden en voldaan kindje.  Zo herken je ook de dwingende huiltjes die aangeven: “ik heb best honger!” Later natuurlijk ook… de drenzerige toon erin als baby de kracht ontdekt van een huiltje. Het lokt een reactie van de omgeving uit! Zo ook in de ons omringende dierenwereld. Het driftige gekwetter in het broedseizoen gepaard gaand met imponerend fladdergedrag. De concurrent kijkt wel uit om in diezelfde tuin zijn liefdesnest te bouwen! Het grommetje van onze teckel en haar verwachtingsvolle blik voor de tuindeuren als ze graag in de zon wil bakken. Het hoge triomfantelijke kefje als ze wordt uitgelaten alsof ze wil zeggen “Hier ben ik weer!”

Communicatie van mens of dier is vooral een kwestie van de beurt name.

Elke reactie van de aanstaande moeder op de lichte schopjes van je nog ongeboren baby. Elk antwoord op de kreetjes van je baby versterkt je onderlinge band en stimuleert de communicatie. Het wordt een spelletje waarbij je baby bijna onvermoeibaar reageert op jouw antwoord.

Maar nu even terug naar die zomerse vogelgeluiden.  In deze prachtige zomer hoor je veel vogelgeluiden.  Het is  één van die lange, zwoele zomeravonden. Er zit een merel op de schoorsteen van het huis achter ons. Ik strijk vanwege de warmte in de tuin en geniet van de aria’s van die merel. Hij heeft het hoogste woord. Hij zingt, wacht en houdt daarbij het kopje scheef alsof hij op een reactie wacht. En …. er kòmt ook een antwoord. Van heel ver weg hoor ik een merel die antwoordt. Het wordt een spel: actie, kopje scheef-reactie, weer een vraag, scheve kop en… jawel het antwoord, een dialoog! Het strijken -niet bepaald mijn hobby- wordt opeens leuk dankzij die twee met elkaar communicerende merels. 

Spelregels bij communicatie: VAT.

Ik ben verrast door de vanzelfsprekendheid waarmee die twee merels om de beurt de ruimte geven en nemen om te fluiten. Zij hebben geen regels nodig om in harmonie te communiceren. Meestal gaat het in de mensenwereld óók zo. Soms ben je als logopedist nodig als een taal- en spraakontwikkeling niet vanzelfsprekend op gang komt. Als er bijvoorbeeld vanwege een gehoorprobleem een kink in de kabel komt. Als al die variaties in onze taal en spraak niet worden opgemerkt, of de spraakmotoriek dit niet vanzelfsprekend oppakt. Het beurtgedrag komt in gevaar en dus de communicatie.  Het variëren, aanvullen en toevoegen V.A.T. zoals uitgelegd en toe te passen uit het programma Hanen. Praten doe je minimaal met z’n tweeën. De vogels doen het van nature…

“Onze merel”…. ik ga hem missen als het straks weer najaar wordt en hij in de winter weer stil wordt! En jij? Ga jij deze gratis concerten waarvan we veel kunnen leren óók missen?

Heb je vragen of wil je reageren? Stuur je reacties naar info@slin.nl  Als je wilt dat ik je reactie opneem in de blog, vermeld het alsjeblieft in je reactie. Wil je meer lezen over Het programma Hanen, de VAT principes, taal en communicatie? http://www.taalspeciaal.nl/docs/hanencursus.pdf

 

Lees meer
hoortoestel taboe?

Leen je dan soms ook het kunstgebit van je vrouw?

“Leen je soms ook het kunstgebit van je vrouw”, vroeg de audioloog verontwaardigd. De slechthorende man in zijn spreekkamer had verklaard dat een hoortoestel voor hem taboe was. Lang geleden liep ik stage op het Audiologisch Centrum in mijn woonplaats. Op die dag zou ik enkele consulten van de audioloog bijwonen. De man weigerde in alle toonaarden een hoortoestel en in geval van nood leende hij dat van zijn partner wel! Een hoortoestel voor hem? Nee geen sprake van! Daar viel niet over te praten, dat was duidelijk.

De onverwachte reactie van de audioloog zorgde voor de nodige hilariteit bij de echtgenote en overige aanwezigen. Het “lenen” kreeg onverwacht een vervolg toen we met een groep jonge logopedisten werden uitgenodigd voor een avondje Audiologisch Centrum. Het thema: “hoe ervaar jij hoortoestellen?“. Op de tafel stond een doos met allerlei oude hoorapparaten. De opdracht erbij: “ pas ze eens en daarna gaan we lekker koffie drinken”. Verbaasd dat er verder geen uitleg werd gegeven, gingen we aan de slag.

De kopjes werden op schoteltjes geplaatst: “au, kun je dat niet wat zachter doen?                                 Iemand roerde in een kopje: “kun je alsjeblieft daarmee ophouden?” Voor alle slechthorende lezers is het meteen duidelijk, maar voor de goedhorende lezers toch wat uitleg: Alle geluiden worden versterkt, dus ook het verschuiven van de stoel, iemand die hoest, z’n neus snuit, in een kopje roert….   Inmiddels zijn de hoortoestellen vele maatjes kleiner geworden en zal ook de kwaliteit aanzienlijk zijn verbeterd. Maar… alle ongewenste geluiden proberen te negeren zoals je dat met je eigen oren doet? Dat is lastig zo niet bijna onmogelijk!

Weinig mensen zullen ècht van harde geluiden genieten. Knalvuurwerk, onweer, discogeluiden, opgefokte brommers, snurkende partners. Kortom harde en onaangename geluiden. Ooit hoorde ik iemand zeggen tegen haar slechthorende collega: “Jij boft maar, jij zet je hoortoestel dan toch gewoon uit?”

Zouden goedhorenden net zoals ik destijds, zich realiseren dat èlk geluid dus ook de onbelangrijke, min of meer worden versterkt? In mijn praktijk heeft de oefenpartner van een slechthorende cliënt een microfoontje om haar nek zodat haar echtgenoot haar beter verstaat. Helaas hoort hij dan óók het bewegen van haar ketting en het ruisen van de stof van haar lievelingsblouse!!

De zomer is begonnen en we gaan er weer lekker met z’n allen op uit. Staat de airco in de auto aan of rijd je met het raampje open? We staan er vaak niet bij stil, maar ook déze geluiden worden versterkt! Dit geldt natuurlijk ook voor andere gelegenheden zoals verjaardagen, vergaderingen,  popcorn etende mede bioscoopbezoekers…. , ritselende papieren tijdens een vergadering…..het is goed om daar eens bij stil te staan. Dan begrijp je ook waarom het spreken voor een slechthorende zo vermoeiend is.

Mocht je als goedhorende dit ook eens willen ervaren? Helaas zijn de hoortoestellen van nu ongeschikt om als goedhorende zomaar in te doen. Niet zonder overleg met een audicien doen dus!  Misschien kun je eens mee gaan tijdens een bezoekje aan de audicien? Wie weet heeft hij/zij nog een paar oudjes liggen om het eens te ervaren of krijg je een andere tip?

Wil je meer informatie over gehoor en spraakafzien? Vraag vrijblijvend mijn folder aan of lees een van de andere blogs over dit thema: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spraakafzien-of-gewoon-liplezen/

 

Lees meer
vakantie met dyslexie

Wat doe ik met dyslexie in de vakantietijd?

Het is eindelijk vakantie!!

Alle boeken aan de kant of toch niet helemaal? Vakantietijd en dyslexie gaat dat eigenlijk wel samen? Want hoe doe je dat als je dyslexie hebt of een leesachterstand? Wat doe je met die moeizaam veroverde verbetering van de werkwoordspelling? Hoe voorkom je terugval?

Elk jaar een terugkerend dilemma

Juist mensen met dyslexie, heb je zó hard gewerkt en dan heb je toch vakantie verdiend? Ja natuurlijk, ik zou de laatste zijn om dat tegen te spreken.

Elk begin van een nieuw schooljaar ook weer de terugkerende frustratie

Elke scholier of student is natuurlijk wat vergeten in die zes of meer weken vakantie, maar als je dyslexie hebt of al wat slechter bent in lezen en spelling…. Duidelijk dat hier veel méér is weggezakt.

De moederhaard in mijn eerste oude flat

Ergens begin mei ging de gaskraan dicht en de verwarming uit. Oók in mijn eerste voorjaar en zomer in de bewuste flat. Tijdens de najaarsstormen gierde de wind om mijn niet zo goed geïsoleerde flat en wilde ik de kachel aanzetten. Die gaf niet thuis! De verwarmingsmonteur repareerde en vertelde me ondertussen wat ik had verzuimd te doen in de zomerperiode. Tijdens die 5 maanden vakantie voor de moederhaard elke 3 à 4 weken even de stekker in het stopcontact zodat de pomp even kon draaien en niet vastloopt. “Rust roest”, vatte hij zijn uitleg samen. Een beetje aandacht voor de kachel dus in die zomerperiode en als dank een warme woning in de koude periode! Deze raad bleek voldoende om in het volgende najaar een heerlijk snorrende kachel te hebben!

Wat heeft die moederhaard met dyslexie te maken?

Dit verhaal vertel ik vaak aan “mijn leerlingen met dyslexie”. De link wordt gelegd naar hun dyslexie en uit het verhaal begrijpen ze dat er toch ook nog wel veel tijd over is voor vakantie in die “rustperiode”! Natuurlijk blijft de beslissing of ze het advies opvolgen iets van ouders en hun kind.

Wat zijn jullie vakantieplannen?

Kortom: “Wat doen jullie in de vakantie?”, is dan ook mijn jaarlijks terugkerende vraag aan ouders en leerling. Zes weken helemaal niets of toch liever een beetje aandacht blijven schenken aan lezen en spelling? Ook hier geldt namelijk dat “rust roest” en dat maakt de start van een nieuw schooljaar net zoals bij die kachel er niet gemakkelijker op.

Vakantietijd en dyslexie

Hoe terugval voorkómen in spelling en lezen en tòch vakantie vieren? We maken samen tijdens de laatste afspraak voor de vakantie een planning. Soms is het een kwestie van elke dag een andere keuze maken, soms een èn- èn situatie. Alles natuurlijk afhankelijk van leeftijd, ernst van de klacht en de vakantieplannen. De volgende tips geef ik o.a. over de planning voor de zomer mee voor een dagelijkse ” onderhoudsbeurt”:

  • In 2 zinnen de werkwoorden invullen. Doe dit nog vóór je naar beneden gaat om te ontbijten. Zo hoef je er de rest van de dag niet meer aan te denken en vergeet je het ook niet!
  • 1 blz. hardop lezen ( meer mag natuurlijk altijd).
  • Zachtjes in jezelf lezen mag ook!
  • Laat een van je ouders het eerste hoofdstuk van een nieuw boek lezen of totdat het boek na de kennismaking met alle personen in het boek leuk wordt.
  • Een van de ouders leest elk begin van een hoofdstuk en als het spannend wordt stoppen. Zo prikkel je de nieuwsgierigheid en de wens om zelf te lezen.
  • Veel kinderen met leesproblemen houden vooral van dóen: Zoek dan een kinderkookboek uit, een knutselboek met handleiding of een bouwpakket met een beschrijving. Het lezen krijgt dan een duidelijkere functie.
  • Moppenboeken en strips zijn vaak korte verhaaltjes, maar in de vakantie beter dan helemaal niets lezen!
  • Gesproken boeken in combinatie met het leesboek, (wèl blijven meelezen!) helpt om een spannend boek wat gemakkelijker te lezen.
  • Kookt of bakt je kind graag? Lezen en spelling tegelijk als je de kok zelf het boodschappenlijstje laat maken en opschrijven.
  • Zijn er broers en zussen die geen “onderhoudsbeurt” nodig hebben? Vaak is “gedeelde smart halve smart”. Helaas blijkt dat zij lezen vaak niet als “moeten” ervaren. Misschien kun je dan de afspraak maken dat zij in de tussentijd bijvoorbeeld de tafel dekken of een ander klein opdrachtje ‘moeten” doen.

Meer tips?

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer tips te bedenken. Heb jij goede ervaringen met andere lees- en spellingactiviteiten gedurende de zomer? Laat het me weten via info@slin.nl of via de FB pagina bij deze post en ik vul de lijst aan.

Voor alle spontane reacties op mijn bovenstaande vraag wil ik alle inzenders hartelijk danken. Via deze link kom je op mijn FB pagina waar alle reacties staan.  https://www.facebook.com/communiceren/posts/893570900844671

Fijne zomervakantie!

Wil je meer lezen over dyslexie?

 

 

Lees meer

Testimonials