Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

Als bovengemiddelde intelligentie niet ontdekt wordt

Blog#128-Als bovengemiddelde intelligentie niet ontdekt wordt

Als bovengemiddelde intelligentie niet ontdekt wordt

[uit de praktijk]

“Waarom vráág je dat aan mij?”
“Wéét je dat niet of moet je dat vragen om te kijken of ík dat weet?”
“Die vraag heb je eigenlijk net al verklapt in de vorige vraag.”
“Ik zou iets anders vragen bij deze poppetjes…”

Tamara

Lang geleden werd deze kleuter ( Tamara* bijna 6) verwezen omdat haar juf twijfels had over haar taalontwikkeling. De testuitslagen van school waren reden tot zorg en haar gedrag was eigenlijk ook wel wat vreemd, stond er op het begeleidend briefje.

Grappig… een eigenwijze kleuter die over de testvragen op- en aanmerkingen heeft.
Tegenover mij keken een paar donkerbruine ogen me intussen onderzoekend aan.
“Waarom moet jij lachen?’, informeerde ze.
Omdat jij de eerste bent die met mij over de test zèlf wil praten en aan míj vragen stelt in plaats van antwoord te geven”, antwoordde ik.
Van de testuitslag zélf kwam niet veel meer terecht, maar het kritische commentaar waarmee ze alle opdrachten begeleidde, maakte mij wél nieuwsgierig. En Tamara? Ze leek te genieten van ons gesprek over de test en het advies dat ik háár vroeg over hoe de vragen dan wél gesteld moesten worden. Zou het kunnen dat er iets niet ontdekt was? Dat ze alleen maar als een lastig, wijs kind werd gezien?

Een gesprek met haar moeder

Er volgde een gesprek met haar moeder, die me vertelde dat haar tweelingzus zich wèl altijd gedwee aanpaste aan wat haar gevraagd werd. Moeiteloos kon spelen met leeftijdgenoten maar ook net zo vanzelfsprekend met kinderen die veel ouder waren. Tamara* was altijd al minder volgzaam geweest en zocht steeds bij alles de grenzen op, óók in de klas. Ze herkende de kritische toon van het bovengenoemde gesprek en zuchtte: ”Op school kunnen ze dit gedrag niet erg waarderen en ze zijn niet overtuigd of ze volgende jaar naar groep 3 kan, maar ze verveelt zich nu al op school. Ik moet er niet aan dénken dat ze nog een jaar extra gaat kleuteren.”

Een onbetrouwbare testuitslag en wat dan?

Ik besloot mijn bevindingen zo objectief mogelijk in het logopedisch verslag te vermelden met daarin het advies om haar eens flink met opdrachten uit te dagen. Kíjken waar haar grenzen liggen. Helaas voor Tamara, haar ouders en mijzélf, was haar juf niet blij met mijn bevindingen en terloopse advies. Ze herkende zich niet in mijn rapportage, want Tamara beantwoordde volstrekt niet aan de “eisen” voor de overgang naar groep 3. Bovendien…. op zo’n verslag zat ze niet te wachten. Ze verwachtte eerlijk gezegd dat ik haar bevindingen zou bevestigen in plaats van af te vallen.

Een half jaar later…

Fietsend door een park kwam ik bij toeval haar moeder tegen. Na ons evaluatiegesprek waarin ik het onderzoeksverslag met haar had besproken, hadden we geen contact meer gehad met elkaar. Wat mij betreft wilde ik me niet verder mengen in de eventuele “strijd” die ik voorzag tussen ouders en leerkracht. De ouders wilden mij daar niet verder mee belasten, zo bleek nu. Maar nu ze me zomaar tegenkwam, moest ze toch even haar verhaal kwijt.
“ Wij hadden het samen goed gezien”, was haar begroeting. “Nog bedankt, dat je vanuit jouw vakgebied een ander geluid liet horen. We hebben ze allebei van school gehaald. Ze zitten op een andere basisschool en krijgen nu in groep 3 al extra uitdagingen. Tamara zal altijd wel kritisch blijven, maar gaat nu weer met veel plezier naar school.  Kortom, ze mag lekker experimenteren met haar grenzen, zoals jij dat voorstelde”, lachte ze.

Sommige cliënten blijven je altijd bij

Ook al is het nu al weer járen geleden… Hier kan ik nóg gelukkig maar ook verdrietig van worden. Kinderen die niet op hun plaats zitten of zich onbegrepen voelen. Scholieren die zich “anders” voelen en zich “anders” gedragen dan hun klasgenoten, kunnen zich daar heel onzeker door gaan voelen. Hoe erg is het als bovengemiddelde intelligentie niet ontdekt wordt?  Als ze zich niet gezien en gehoord voelen?
Dan gaan ze zich afvragen waarom ze eigenlijk zoveel weten en dat niet terugzien in wat ze aangeboden krijgen.
Een mogelijke dyslexie zal niet aan het voor hun niveau slechte lezen of spellen gekoppeld worden.
De testvragen zijn voor hen zo gemakkelijk dat ze een ander antwoord geven omdat het antwoord wel iets te voor de hand liggend is.
Het worden ongelukkige tieners die zich zorgen maken over hun toekomstdroom omdat ze bijvoorbeeld door hun dyslexie niet aan de vereiste scores komen.

Testuitslagen of het testproces?

 • Alle Tamara’s zijn het waard om verder te observeren dan alleen maar de geijkte testen te volgen.
 • Nee, het heeft niets te maken met geen respect hebben voor de docent met een andere mening, want iedere expertise heeft een andere invalshoek.
 • Ja, dan voel ik me vrij om vanuit mijn expertise een ander geluid te laten horen als dat nodig is.
 • Het gaat niet om wie gelijk heeft, wél om alle mogelijkheden te onderzoeken ten gunste van “Tamara”.

En zoals een citaat van Omdenken me inspireerde tot deze blog:

“Een slim kind kan zich heel dom voelen omdat hij niet zo simpel kan denken  als van hem gevraagd wordt.”

Tamara* is uiteraard niet haar werkelijke naam.

Meer over dit onderwerp? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/zien-en-gezien-worden/

Inspiratie over bovengemiddeld intelligente kinderen? https://www.tijdschrifttalent.nl/

 

Lees meer
Laat het waarom zien bij dyslexie

Blog#127- Laat het waarom zien bij dyslexie

Laat het waarom zien bij dyslexie

Misschien herinner jij je de wiskunde toetsen op de middelbare school nog? Niet het antwoord (de uitkomst) maar vooral hoe je tot die uitkomst kwam. Stap voor stap want zo zag en volgde je leraar jouw proces en dát was belangrijk om bij een foute beredenering precies op het juiste moment in te grijpen. Precies dat is, wat ik zo belangrijk vind bij de aanpak van dyslexie. Laat het waarom zien bij dyslexie en maak gebruik van de “foute” redenering!

Het waarom van de fout is de start van de begeleiding

 • Waarom leest hij vrij snel ( lees: op leeftijdsniveau), maar weet hij niet wat hij gelezen heeft?
 • Waarom schrijft zij warom of kindt?
 • Waarom dromde en laangzaam?
 • Waarom gaat een boek lezen voor Nederlands zo traag?

Stap voor stap de beredenering volgen

Mijn lievelingsleraar wiskunde had een pijpje en dat pijpje stoppen was een terugkerende  bezigheid als hij ons een probleem liet oplossen. Terwijl hij zijn geliefde pijpje klaarmaakte, hadden wij alle tijd om op ons gemak het probleem stap voor stap op te lossen. Zo kreeg zelfs de traagste leerling voldoende tijd om een stappenplan te volgen.
De sfeer van vriendelijke veiligheid die om deze gewoonte hing, nodigde ook die traagste leerling uit om de oplossing te zoeken.  Ik herinner me het dankbare respect dat hij toonde als hij dankzij die leerling inzicht kreeg waar de uitleg verbetering nodig had. Het lag ook nooit aan jou, maar altijd aan zijn uitleg. Ik realiseer me nu pas dat ik onbewust al jaren zijn benadering nastreef bij dyslexiebegeleiding, maar dan zonder dat heerlijk geurende pijpje:).

Wat leert het waarom je voor je begeleiding bij lezen?

Als je weet waarom iemand snel leest, krijg je inzicht in zijn doel.
Leest hij snel,

 • omdat hij net als zijn klasgenoten ook naar een leuker boek wil?
 • omdat hij niet bij de “slechte lezers” wil horen?
 • want dan krijgt hij hopelijk geen leesbeurten meer?
 • zodat het minder opvalt dat hij eigenlijk niet weet wat hij leest?

Of…ben jij nu op de middelbare school heel benieuwd waarom dat boek voor Nederlands toch maar niet wil vlotten?

Wat leert het waarom je voor de begeleiding bij spelling?

Als je weet wat de gedachte is achter de genoemde voorbeelden dan…

 • begrijp je dat hij opeens kindt met dt schrijft.
 • is het helemaal niet zo gek dat hij warom schrijft nadat de lange klinkerregel is uitgelegd.
 • is een deel van ’T SeXieFoKSCHaaP toch al begrepen.
 • ben je benieuwd hoe hij aan laangzaam komt.

De didactiek van het waarom

Die fantastische leraar wiskunde heeft mij in de onderbouw mooie punten wiskunde bezorgd, maar helaas voor mij was zijn stimulerende aanpak maar van korte duur. Ik kreeg andere docenten en zónder die warme, geduldige en respectvolle didactiek bleek mijn wiskundige talent toch wat mager.
Wat ik wel van hem heb geleerd, is die menselijke benadering vol respect en net als hij toen, kan ik genieten als mijn leerlingen tegen me zeggen:
“Nu begrijp ik pas waarom een snel leestempo niets zegt over begrijpend lezen…. .”
“Het wordt me nu pas duidelijk waarom  kindt fout is en vindt in een aantal situaties met dt moet.”

 

Wil je kennismaken met de spellingaanpak stap voor stap? https://www.spellingprof.nl

Meer weten over het waarom? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog78-wat-betekent-interferentie-bij-dyslexie/

 

 

Lees meer
Ze kan ook niet luisteren!

Blog#126-Ze kan ook niet luisteren

Ze zeggen misschien over jou: “Ze kan ook niet luisteren.”
Jij denkt misschien: ”Als ik zou horen en zien wat ze zeggen zou ik meer luisteren.
Tijdens een cursus spraakafzien leer ik je hoe je weer zíet wat je gesprekspartner zegt.

 

Zij kunnen ook niet luisteren….

Dankzij de persconferenties en de gebarentolken rond Covid 19 zijn ze opeens zichtbaar geworden. Onze auditief beperkte medemensen worden eindelijk gehoord. In verkiezingstijd zou ik niet graag in hun positie verkeren. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik zie zóveel communicatie voorbijkomen.  Zoals:

 • Het blíjven praten zodat vragen stellen voor de gesprekspartner onmogelijk wordt
 • het niet-praten en tóch niet luisteren
 • het door elkaar praten
 • de minzame ( geringschattende) lach
 • het nog net zichtbare letterlijk de rug toekeren toen de tegenstander zijn vragensteller makkelijke beloftes deed

Dan denk ik: “Stop ermee, dat vliegen afvangen, elkaar onderbreken of het door elkaar heen praten. Daar wordt deze goed horende luisteraar gek van.”
Een gebarentolk zou hier een forse uitdaging hebben, laat staan iemand die slechthorend is. Die luisteren vaak ook niet, maar zij… onze (goed horende) volksvertegenwoordigers óók niet  Ze kunnen ook níet luisteren.

Ze kunnen ook niet luisteren? Wat is het verschil?

Jij als slechthorende denkt misschien: “Als ik zou horen en zien wat ze zeggen, zou ik meer luisteren. Wat zou het fijn zijn om gewoon te reageren op een opmerking van een ander. Het zou het gesprek zoveel meer inhoud geven, maar ja… ik kan het niet altijd volgen.
Een verkeerde reactie is zo gênant dat ik dat liever voorkom, dus…. zolang ik praat hoef ik niet te luisteren. Zo word ik ook niet geconfronteerd met mijn gehoorprobleem.”

De politici?

Het wordt al gauw speculeren, maar het is wel opvallend hoe ze ieder op hun eigen manier de regie in handen proberen te houden. Zolang jij praat of zelf de vragen stelt, kan een ander geen lastige vragen stellen. Wat je dan ziet?

 • Doorvragen en belangstelling tonen voor minder relevante zaken van de vragensteller.
 • Mooie volzinnen maken tegenover een minder begaafde spreker en daarmee de tijd proberen vol te maken.
 • De vraag nogmaals herhalen en zo denktijd creëren.
 • Allerlei slimme trucs om confronterende vragen te voorkomen.

Wat biedt een cursus spraakafzien?

 • Je leert ook allerlei trucs om controle te krijgen, maar je leert zoveel méér.
 • Inzicht krijgen in je beperkingen maar vooral de mogelijkheden zien en gebruiken.
 • Regie hebben, betekent soepel sturen van communicatiemomenten zodat jij volwaardig deelneemt aan gesprekken.
 • Jouw inzicht gebruiken om je gesprekspartner te kunnen begrijpen.
 • Het bespreekbaar maken van slechte communicatiesituaties zodat die in goed overleg worden verbeterd.

En…tot die tijd?

Raad ik je aan voorlopig maar goed op te letten hoe de politici in deze verkiezingstijd de gesprekken naar hun hand zetten. Er zijn zeker slimme strategieën die jij kunt gebruiken. Niet dat al je gesprekken er gezelliger van worden, maar je ervaart wél hoe je de regie in handen krijgt en gesprekken zó stuurt dat jij als slechthorende volwaardig mee kan doen. De echte handvatten, technieken en inzichten leer ik je dan later wel tijdens onze online cursus spraakafzien.

Wil je meer informatie over spraakafzien? Vraag vrijblijvend de folder aan via info@slin.nl
o.v.v. folder spraakafzien.

Meer informatie over vergoeding vind je via https://www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/training-spraakafzien/

Interesse in een blog over spraakafzien?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/slechthorend-en-de-top-5-communicatie-ergernissen-2/

 

Lees meer
Dyslexie en een SWOT-analyse

Blog#125-Dyslexie en een SWOT-analyse

Inprenting of  een SWOT-analyse bij spelling?

Als mijn klasgenoten chocola kunnen spellen, dan schrijven ze opeens heel veel “sj” woorden goed. Hoe doen ze dat? Ik kan toch niet het hele woordenboek uit mijn hoofd leren?”
Wat de 8e klasser met dyslexie bedoelde, is dat de meeste klasgenoten snel generaliseren. Daarop zijn veel spellingmethodes gebaseerd. Een regel met daarnaast vooral automatiseren door inprenting. En daar gaat het bij mijn leerling met dyslexie nou mis.
Tijd voor een lesje dyslexie en een SWOT-analyse.

Wat is jouw sterke kant?

Ik besluit met hem een soort SWOT- analyse* te doen en vraag hem na te denken over zijn sterke kanten. Hij kijkt verbaasd en vraagt wat dat met spelling te maken heeft. Het antwoord komt pas veel later tijdens die les. De hoge cijfers voor rekenen, zijn schaak- en debatteertalent ziet hijzelf niet als sterke kanten. Dat is toch normaal? Die reactie herkennen we misschien wel?

Wat is jouw zwakke kant?

Op die vraag komt het antwoord direct en is ook niet zo verrassend, want al die jaren met lage cijfers voor spelling hebben daarvoor een uitstekende basis gelegd. Veel spellingonderwijs gaat uit van die zwakke kant.

 • “Schrijf het maak 10 keer op dan lukt het wel
 • Je moet beter kijken voor je schrijft
 • Ik geef je nog wel een paar van dit soort spellingoefeningen”

Tot vervelends toe is die zwakte er wel ( onbewust) ingehamerd. En met positief resultaat? Meestal helemaal niet.
Motivatie, alle leerprestaties en het zelfvertrouwen worden erdoor aangetast.
De zwakke kant vormt intussen een echte bedreiging.

Zijn er ook kansen of alleen maar bedreigingen?

Genoeg kansen om de spelling te verbeteren, maar dan moet je wel eerst ontdekken waar jouw sterke kanten liggen. Daarom vraag ik tijdens een intake vaak al:
“Waar ben je goed in?” en op de verbaasde blikken: “Daar gaan we straks eens lekker gebruik van maken!”
Gegarandeerd dat nieuwsgierigheid en voorzichtige hoop ontstaat.

Welke sterke kant?

Wat is er nodig bij goed rekenen, schaken en debatteren? O.a. analyseren en beredeneren.
Als we dat eens als uitgangspunt nemen bij jouw probleem met “chocola”.

 • Als jij kunt uitleggen waarom ch bij chocola en chauffeur hoort en sj bij sjouwen.
 • Als jij begrijpt waarom agenda en kalender anders zijn en niet horen bij categorie
  -age en -ale dan weet je ook hoe je kanarie schrijft.

Dan hóef jij niet het hele woordenboek uit je hoofd te leren. Bovendien…. dat ben jij toch over een week weer kwijt net als  bij die woordpakketten?

Hoe gaan we dat doen?

Nou “gewoon” met behulp van SpellingProf in onze lessen. Ik beloof je dat jij al die woorden óók leert spellen, maar wij pakken het anders aan. We blijven uit de buurt van je zwakke kant en de bedreigingen die daarbij horen. Als jij vanaf nu jouw sterke kant wilt gebruiken bij spelling maak je slim gebruik van jouw kansen. Jouw talenten.
Informatie over SWOT analyse?*  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkte-zwakteanalyse

Informatie over SpellingProf? https://www.spellingprof.nl

Meer over spellingregels? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/waarom-spellingregels-bij-mensen-met-dyslexie-zomaar-vergeten-worden/

 

Lees meer
Nederlands ook voor je Nederlandse werknemers.

Blog#124-Nederlands voor (Nederlandse) volwassenen in je bedrijf

Het telefoongesprek

“Ja uh…. geef je ook Nederlands aan Nederlandse mensen? Ik bedoel… volwássen Nederlandse werknemers?” De spreker aan de andere kant leek wat onzeker en er ontsnapte een zucht van opluchting toen ik antwoordde. “U bedoelt of ik ook Nederlands geef aan Nederlandse volwassenen in het bedrijf? Ja hoor, vertel gerust waarmee ik u kan helpen.” En zo werd die eerste onzeker gestelde vraag het begin van een lang gesprek.

Hij was het beu om steeds weer geconfronteerd te worden met zijn probleem. Hij de ervaren, oudere collega die juist iedereen bijstond. Altijd de vraagbaak was waarop jongere collega’s nooit tevergeefs een beroep deden. Hij voelde zich klein en onzeker worden als het weer zover was…..

Zijn probleem?

Tot een paar maanden geleden meldde hij in een dictafoon wat er was voorgevallen en een secretaresse typte het voor hem uit. Ze waren na al die jaren op elkaar ingespeeld en probleemloos maakte ze van zijn telegramstijl goedlopende zinnen. Taal was nooit zijn favoriete vak geweest en één van de redenen dat hij al vroeg een vak leerde. Steeds kwam hij een stapje hoger op de maatschappelijke ladder, zijn kwaliteiten vielen telkens weer op. Op die ene na dan…, maar dáárvoor had hij gelukkig Sonja* een gouden secretaresse.

Reorganisaties in het bedrijf

Tijden veranderen en gewoontes veranderen. De secretaresse ging vervroegd met pensioen en wegens reorganisaties ging iedereen zèlf rapporteren. Ook Theo*…..
Het kostte hem veel tijd en zijn baas vroeg hem vaak om uitleg. Af en toe kreeg hij hulp van een collega met wie hij de dienst had gedraaid, maar die had niet altijd tijd voor hem. Hij ging later naar huis, want plichtsgetrouw als hij was, wilde hij dat dit bureauwerk niet ten koste ging van de andere werkzaamheden.

De bezorgde werkgever

Op een dag vroeg zijn baas hem op zijn kantoor. Hij maakte zich zorgen om Theo, want Theo zag er de laatste tijd moe en ongelukkig uit. Hij leek niet meer op die enthousiaste rots in de branding en ging veel later naar huis. Zijn baas wilde weten of er thuis iets speelde, of hij zijn werk nog met plezier deed, of het werk in de buitendienst fysiek te zwaar werd. Kortom, hij wilde weten wat er speelde zodat hij hem kon helpen.

Opluchting

Toevallig lagen een aantal rapportages op het bureau om nog besproken te worden, ook een paar van hem. De bezorgde hartelijkheid deed Theo goed en hij besloot open kaart te spelen. Hij deelde zijn frustraties, zijn inspanningen om alles duidelijk op papier te zetten, maar dat zijn rapportages vaak meer vragen opriepen dan beantwoordden. Zijn angst om niet meer mee te tellen. Niets bleef meer onbenoemd en zijn baas?
Die luisterde aandachtig en voelde zich uiteindelijk net zo opgelucht als Theo. Hij was bang deze gewaardeerde collega en werknemer te verliezen, maar dit probleem konden ze toch samen oplossen?

De oplossing

“Wat denk je ervan als we iemand vragen je te léren rapporteren? Al onze werknemers hebben recht op passende bijscholingen die voor hun baan nodig zijn. Ga maar eens op zoek naar iemand die Nederlands geeft. Ik zou het geweldig vinden als jij je daarin bijschoolt, want ik heb daarna misschien ook nog een mooie functie voor je in gedachte.”

Denken in kansen

Denk jij in kansen voor je werknemers en voor het bedrijf? Ben jij ook zo’n werkgever?  Eentje die voor èlk probleem een oplossing zoekt? Die behalve zijn oprechte betrokkenheid bij zijn werknemers ook bezorgd is om de continuïteit in zijn bedrijf. Die er niet aan moet dénken als zijn trouwe werknemer, zijn vraagbaak voor alle nieuwkomers uitvalt?
Dan hebben wij een raakvlak!
Ik zorg ervoor dat zíjn rapportage of ander taalprobleem wordt opgelost, zodat hij weer die tevreden, blije rots in de branding wordt! De investering helemaal waard en als hij straks niet meer zo graag “buiten” werkt, óók op de binnendienst van onschatbare waarde zal zijn.

Vanwege de  privacy zijn de namen* gewijzigd.

Informatie over Nederlands? https://www.dutchlessonveldhoven.nl 

De sfeer tijdens mijn lessen? lees o.a.: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog120-de-nederlandse-taal-terug-in-het-bedrijf/

Lees meer
Hoe zien jouw Nationale Voorleesdagen 2021 eruit?

Blog#123-Hoe zien jouw Nationale Voorleesdagen 2021 eruit?

Hoe zien jouw Nationale Voorleesdagen 2021 eruit?

“Binnenkort is er weer voorleesontbijt en kom jij dan in onze klas voorlezen?” Tijdens deze Nationale Voorleesdagen 2021, die waarschijnlijk vanwege Corona niet feestelijk met een voorleesontbijt werden geopend, denk ik met weemoed terug aan die gestelde vraag een paar jaar geleden. Ik vraag me af hoe zien jouw Nationale Voorleesdagen 2021 eruit?


Een voorleesontbijt met het hele gezin?

Met de hele klas aan het ontbijt in pyjama voor de PC en juf of meester in badjas? Ouders die gezellig aanschuiven en hun doorgaans drukke ochtendspits eens in alle rust beginnen met een fantastisch verhaal aan de ontbijttafel? Ervarend hoe rustig het ontbijt opeens verloopt en hoe heerlijk het is om even meegenomen te worden naar een andere wereld? Ontdekkend dat die zoon of dochter die nooit één minuut stilzit aan tafel nu opeens bewegingloos en doodstil geniet?

Maakt voorlezen nieuwsgierig en hongerig naar meer?

Waarom al die aandacht voor die Nationale Voorleesdagen? Natuurlijk zijn die voorleesdagen ontstaan met een doel. Veel kinderen en hun ouders lezen steeds minder en helaas valt Nederland daarbij  in negatieve zin wereldwijd op.
Hoe minder je ermee in aanraking komt, des te minder je die gewoonte dóórgeeft en hoe armoediger we onze gedachten verwoorden!
Als je als ouders niet ervaart hoe gezellig die leesmomenten met je kind zijn, weet je ook niet wat je mist. Weet je ook niet wat voor duurzane rijkdom je voor je nageslacht onbereikbaar maakt.

Gebruik jij het thuisonderwijs om mee te doen aan de voorleesdagen dit jaar?

“Gebruiken? Weet je wel wat je zègt? Stapel je nóg meer op ons bordje?” Ik hoor het ouders al zeggen en toch ….
Serieus, laten we deze situatie gebruíken. Er komen steeds meer berichten dat werkgevers begrip hebben voor de extra taken die hun thuis werkende werknemers er zomaar bij kregen. Daarom:

 • Beloon je kind eens in de vorm van een voorgelezen verhaal, nadat papa of mama de rust kreeg om te kunnen vergaderen.
 • Ondervind die serene rust en de saamhorigheid die ontstaat als je beiden geniet van het verhaal.
 • Ontdek dat wat je in het begin misschien met lichte tegenzin deed, steeds leuker wordt en een onmisbaar pauzemoment voor het hele gezin wordt.

Een win-win situatie creëren?

Zo verwoordde een cursist die Nederlands leert het thuisonderwijs en ook het samen lezen: “Dankzij het thuisonderwijs moet ik wel meer Nederlands praten. Alles is in het Nederlands. Ze zit in groep 3 en moet begeleid worden met lezen. Ze vindt het fantastisch en ik ook, want ik begin haar nu ook vóór te lezen. Niet alleen in mijn moedertaal maar natuurlijk óók in het Nederlands. Ook mijn Nederlandse woordenschat groeit dagelijks en wordt extra gestimuleerd.  Mijn dochter wordt steeds gemotiveerder om zelf te lezen, want dan kan zij doorlezen als ik weer aan het werk ga voor mijn baas.”

Hoe maak jij een boek spannend en stimuleer je jouw kind om zelf te gaan lezen?

Niet iedereen is even talentvol in het voorlezen, maar ook dàt valt te leren met wat slimme tips. Het helpt al, als je sámen boeken kiest waarbij je rekening houdt met jullie gezamenlijke belangstelling. Als jezèlf een boek leuk vindt, lees je het automatisch leuker voor.

Wil je tips hoe je een boek spannend maakt?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hoe-stimuleer-je-om-te-lezen-en-maak-je-een-boek-spannend/

Meer weten over boeken en de Nationale Voorleesdagen? https://www.nationalevoorleesdagen.nl/

 

Lees meer

Testimonials