Over mijn werk

Welkom op mijn website logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl
Mijn naam is Silvia Linssen en ik ben oorspronkelijk opgeleid als logopedist-dyslexiespecialist en als docent-logopedie.
Sinds 2013 geef ik gedurende een aantal uren per week les als NT2 trainer Nederlands aan o.a. expats. Meer informatie hierover vind je op https://www.dutchlessonveldhoven.nl 

Vanaf het begin van mijn loopbaan heb ik op allerlei plaatsen en met diverse leeftijdsgroepen gewerkt. Zowel met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen tot 80+, patiënten en studenten.

Vanaf augustus 2020 gaat het roer om…..

Dankzij al die boeiende en leerzame contacten veranderde mijn werkinhoud. Zo heb ik bijvoorbeeld in een klein team de inhoud verzorgd van de praktische website Spellingprof waarop o.a. een handig overzicht van alle spellingregels met een zeer geleidelijke opbouw te vinden is.  https://www.spellingprof.nl

Langzaam begon mijn oorspronkelijke “jas” niet meer te passen en groeide ik toe naar een nieuwe waarin ik alle opgedane ervaring* meeneem als praktische bagage.

Hoe kan ik mensen met schriftelijke en/of mondelinge communicatieproblemen leren hóe ze de regie zèlf in handen kunnen nemen.

Vanaf augustus 2020 begeleid en adviseer ik op het gebied van:

  • Dyslexiebegeleiding vanaf groep 7/8 met specialisatie voortgezet onderwijs en voor volwassenen
  • Examen training talen voortgezet onderwijs
  • Begeleiding bij het verplichte onderdeel Nederlands opgenomen in veel HBO-studies
  • NT2 training zie voor info elders op deze pagina*
  • Cursussen spraak afzien (liplezen in de volksmond)

Via blogs informeer ik je over tal van onderwerpen op deze gebieden

*Wil je toch informatie over de opgedane ervaring?

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak op de HBO- Opleiding Logopedie,  praktijk- begeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk
• Dyslexiespecialist ook begeleiding in de vreemde talen/ examentraining
• NT2 training zie https://www.dutchlessonveldhoven.nl

• Hoe overwin ik mijn “angst” om ondanks het gehoorverlies toch een gesprek aan te gaan?
• Hoe vind ik vertrouwen en rust om mijn sterke kanten te ontdekken. Hoe bereik ik toch mijn doel, ondanks dyslexie?
• Wat kan ik zèlf doen om de taal en de spraak van mijn kind te stimuleren?
• Hoe voorkóm ik stemklachten of los ik ze op?
• Wat heeft logopedie met orthodontie te maken? Wat is preventieve  orthodontie? Welke stap zet ik eerst en waarom?  Hoe voorkom ik eventueel een langdurige (dure) orthodontische behandeling? Hoe zorg ik dat er geen terugval ontstaat na de periode van orthodontie?

Ik laat óók zien hoe je als “omgeving” een goede bijdrage kunt leveren aan de communicatie mét of ondersteuning van:
• Mensen met een gehoorprobleem
• Kinderen met een taal- en of spraakontwikkelingsachterstand of -stoornis
• Mensen met dyslexie of lees- en spellingproblemen
• Kinderen die lispelen en de gevolgen voor hun gebitsgroei
• Mensen met stemproblemen

Mijn hobby’s en sport

Sinds ik jaren geleden het zwemmen heb ontdekt, merk ik dat ik de regie over mijn rug(klachten) heb. Ik voel me weer fit en zit lekker in mijn vel. Dagelijks loop ik met onze méér dan eigenwijze teckel en als het weer het toelaat, ben ik ook een “mooi weer” fietser.

Spanje en Spaanstalige landen hebben mijn warme belangstelling en daarom ben ik al enige tijd bezig me het Spaans eigen te maken. Een nieuwe taal leren blijkt als volwassene toch veel lastiger te zijn dan als tiener! Mijn eigen ervaringen daarmee zijn goed bruikbaar in mijn werk als NT2 trainer.

Een maal per week combineer ik mijn voorliefde voor lezen en voorlezen met vrijwilligerswerk. In Grave spreek ik met veel lieve collega’s kranten en tijdschriften in.