Spraakafzien in de volksmond nog vaak liplezen genoemd

Spraak afzien is veel méér dan liplezen

Niets kan een goed gehoor vervangen. Dat geldt voor een hoortoestel en ook voor spraak afzien.

Met een combinatie van een goed hoortoestel en een cursus spraakafzien kun je wèl veel compenseren.

Je krijgt een soort ‘optelsom’: 1+1= 3!

Wat leer je bij een cursus spraakafzien?

• Je leert technieken

• Je krijgt kennis over het vormen van de spraakklanken

• Zo krijg je inzicht in wat wél en níet zichtbaar is bij het spreken

• Hoe kun je dat compenseren?

• Je krijgt allerlei praktische tips voor de omgang met goed horenden

• Je leert de goed horende omgeving ‘instrueren’

• We bespreken je audiogram met onder andere de ‘spraakbanaan’ krijg je inzicht waarom je het ene woord wèl en het volgende woord niet verstaat

Wil je méér informatie over de training ‘Spraakafzien’? Vraag vrijblijvend mijn folder ’training spraakafzien’ aan via het contactformulier.

Spraakafzien en mijn eerste vlog!

Uitspraakproblemen

• Je bent niet goed verstaanbaar voor de anderen, denk aan een slechthorende partner of ouder (zie meer hierover bij spraakafzien)

• Als onderdeel van een training Nederlands bij Dutch Lesson Veldhoven. Je moedertaal is niet Nederlands.

Dyslexie en lees- en spellingproblemen op de basisschool

 Visie: Veel kinderen met een gemiddeld of bovengemiddeld IQ met dyslexie worden vaak niet ontdekt. Dit betekent dat ze gemakkelijk in een veel lager vervolgonderwijstype instromen. Ze worden bovendien tijdens hun schoolloopbaan/ carrière ernstig gedwarsboomd omdat het onderwijs nog steeds onvoldoende rekening houdt met wat deze groep nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien.

Doordat ze vanwege hun intelligentie kunnen compenseren, worden ze niet of pas veel later door een tegenvallende CITO score of tegenvallende resultaten op de middelbare school ontdekt.
In mijn blogs onder dyslexie vind je meer over dit onderwerp.

Missie: Deze groep en hun ouders helpen om tot een optimale ontplooiing te komen. Geen te lage doelen, maar verwachtingen en doelen die passen bij het talent. Dit betekent vanzelfsprekend meer levensgeluk, minder ziektekosten en een goede bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

 

Dyslexiebehandelingen volgens een methode of niet?
Dyslexie Voortgezet onderwijs/ examentraining vreemde talen

• Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen biedt hulp bij de spelling van de vreemde talen. Dit begint bij voorkeur vanaf halverwege groep 8 voor Engels.

• Hulp bij de grammatica zowel in de eigen taal als in de vreemde talen.

• Citohulp, hoe kun je je intelligentie effectief inzetten om met een gerust hart de CITO te maken?

• Examentraining vreemde talen.

• Hulp bij de taaltoets voor onder andere aanstaande HBO-docenten (propedeuse).

Citaat: “De taaltoets moet gehaald worden voor de propedeuse. Vergis je niet in het niveau van de taaltoets. Een hoop tweede jaars hebben hun propedeuse niet gehaald vanwege de taaltoets (en daar ben ik er één van!)”

NT2 -Dutch Lesson Veldhoven

Nederlands begrijpen, kunnen lezen, dúrven spreken en schrijven.

Sinds 2013 werk ik als NT2 trainer en leer ik onder andere expats met veel plezier en succes Nederlands.

Mooi om te horen hoe ze na Nederlandse cursus bij DLV:

• zelfstandig in het Nederlands hun gemeentezaken gaan regelen.

• een ouderavondgesprek in het Nederlands voeren.

• een eindexamen HAVO afleggen.

• een betere functie krijgen in het bedrijf.

• een vervolgstudie in Nederland volgen.

• als docent in het voortgezet onderwijs mogen werken met hun in het buitenland behaalde diploma.

 

Meermalen hoor ik deze opmerkingen:

”Bij jou wordt vanaf de eerste afspraak al Nederlands gesproken.”

“Wat vreemd, bij jou heb ik heb nooit last van spreekangst.”

“Tijdens het bezoek van de Nederlandse vrienden van mijn man spreken we nu alleen nog Nederlands.”

Nederlands als tweede taal, zie hiervoor ook https://www.dutchlessonveldhoven.nl en de blogs op deze website*

https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog140-nieuwe-taal-sneller-onthouden-en-gebruiken/

Let op! Na 2019 zijn er geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeraars. Met uitzondering van een cursus spraakafzien, wordt de geboden hulp niet vergoed door een zorgverzekeraar.