Spraakafzien in de volksmond nog vaak liplezen genoemd

Spraak afzien is veel méér dan liplezen

Niets kan een goed gehoor vervangen. Dat geldt voor een hoortoestel en ook voor spraak afzien.

Met een combinatie van een goed hoortoestel en een cursus spraakafzien kun je wèl veel compenseren.
Je krijgt een soort “optelsom”: 1+1= 3!

Wat leer je bij een cursus spraakafzien?

 • Je leert technieken
 • Je krijgt kennis over het vormen van de spraakklanken
 • Zo krijg je inzicht in wat wèl en níet zichtbaar is bij het spreken
 • Hoe kun je dat compenseren?
 • Je krijgt allerlei praktische tips voor de omgang met goed horenden
 • Je leert de goed horende omgeving “instrueren”
 • We bespreken je audiogram met o.a. de “spraakbanaan” krijg je inzicht  waarom je het ene woord wèl en het volgende woord niet verstaat

Wil je méér informatie over de training “Spraakafzien”?
Vraag vrijblijvend mijn folder ” training spraakafzien” aan via het contactformulier.

Spraakafzien en mijn eerste vlog!

Spraak- en taalontwikkeling

Snelle eerste taalcheck?

Ter informatie vind je hier de signaleringslijsten 0-4 jaar en vanaf 4 jaar
Beantwoord je een van de onderdelen met een “ja”? Maak dan een afspraak voor een korte screening.  Zijn er twijfels over het moeizaam op gang komen van de spraak en/of de taal?  Vanaf 2 jaar kun je beter geen kostbare tijd verloren laten laten gaan. Wachten tot een volgend consultatie bezoek is onnodig. Samen houden we kleine problemen klein. Laat ze niet groeien tot een groot probleem!

Uitspraakproblemen

 • Als onderdeel van de taalontwikkeling
 • Auditieve functies zoals rijmen, hakken en plakken
 • Je bent niet goed verstaanbaar voor de anderen, denk aan een slechthorende partner of ouder (zie meer hierover bij spraakafzien)
 • Je moedertaal is niet Nederlands.
Ze kan ook niet luisteren!

Dyslexie maar ook lees- en spellingproblemen op de basisschool

Risicofactoren komen vaak al in een vroeg stadium voor en tijdige signalering daarvan helpt!

Wat zijn risicofactoren?

 • Denk aan taalontwikkelingsproblemen
 • Hardnekkige uitspraakfouten
 • Problemen bij het beklijven van automatische taalregeltje

Vroege logopedische hulp met een voorschotbenadering kan dyslexie uiteraard niet genezen of voorkomen. Het zorgt er wel voor dat de uitingsvorm kan worden verkleind.

Doel van voorschotbenadering

Problemen zo klein mogelijk maken èn houden!
Helaas worden veel kinderen met dyslexie in het basisonderwijs niet gesignaleerd of komen niet voor vergoeding in aanmerking. Kinderen met een hoog IQ beschikken vaak over compensatiemiddelen. Hierdoor worden ze niet of pas veel later door een tegenvallende CITO score of tegenvallende resultaten op de middelbare school ontdekt. In mijn blogs onder dyslexie vind je meer over dit onderwerp.

Dyslexie Voortgezet onderwijs/ examentraining vreemde talen

 • Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen biedt hulp bij de spelling van de vreemde talen.  Dit begint bij voorkeur vanaf halverwege groep 8 voor Engels.
 • Hulp bij de grammatica zowel in de eigen taal als in de vreemde talen.
 • Citohulp, hoe kun je je intelligentie effectief inzetten om met een gerust hart de CITO te maken?
 • Examentraining vreemde talen.
 • Hulp bij de taaltoets voor o.a. aanstaande HBO-docenten (propedeuse).

Citaat: “De taaltoets moet gehaald worden voor de propedeuse. Vergis je niet in het niveau van de taaltoets. Een hoop tweede jaars hebben hun propedeuse niet gehaald vanwege de taaltoets (en daar ben ik er 1 van)”

spreekberoep

Stemklachten zoals heesheid of pijn en spreekvermoeidheid tijdens of na het spreken, globusgevoel (een brok in de keel)/ (ver)slikklachten

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor ademhalings- , keel- of stemproblemen. Het is in ieder geval verstandig om bij deze klachten niet langer dan maximaal 2-3 weken te wachten om je huisarts te bezoeken. De rol van de logopedist ligt vooral in advies en therapie rondom de spreekklachten.  Heesheid of vermoeidheid is vaak een gevolg van een verkeerd stemgebruik of een verkeerde ademhaling. Stembelasting en stembelastbaarheid zijn niet in evenwicht.

Een globusgevoel kan een gevolg zijn van een verkeerde lichaamshouding of verkeerde slikgewoonte. Soms ook in combinatie met een stemprobleem. M.b.v. logopedie wordt de oorzaak aangepakt. www.ieder1stem.nl vind je meer informatie.

Preventieve orthodontie

Onder schadelijke mondgedrag wordt o.a. verstaan:

 • Mondademhaling
 • Foutieve slikgewoonten zoals tongpersen
 • Foutieve spreekgewoonten zoals slissen of lispelen
 • Duim-, vinger- of speenzuigen

M.b.v. OMFT (oro-myo functionele therapie) is er aandacht voor de oorzaak van de ongewenste gebitsstand.  Deze foto’s zijn gemaakt in de praktijk van Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen. Dankzij OMFT zorg je voor de juiste voorwaarden van het mond- en tonggedrag. Een eventuele toekomstige orthodontische behandeling wordt hierdoor korter en effectiever of is misschien helemaal niet nodig.         

Terugval (relapse) na orthodontie is mogelijk indien een foutieve mond- en of tongfunctie niet eerst logopedisch is gecorrigeerd. De oorzaak is namelijk niet behandeld, alleen het gevolg! Bij twijfel hierover adviseer ik je eerst contact op te nemen met de logopedist.

logopedie en in stand houdende factoren

Nederlands als tweede taal, zie hiervoor ook www.dutchlessonveldhoven.nl  en de blogs op deze website*
Let op! Een aantal genoemde diensten waarbij Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen hulp biedt, wordt niet via de zorgverzekering vergoed. Kijk voor alle zekerheid altijd eerst in uw polis.*