Categorie: Gehoor/spraakafzien

Hoe leer klankproevend van AA tot P liplezen bij slechthorendheid?
11 september 2018

Hoe leer je klankproevend liplezen van AA tot P als je slechthorend bent?

“Tussen AA en P” heette het boek.  Of we de kenmerken van alle Nederlandse klanken wilden leren voor het tentamen articulatorische fonetiek. Waarom? Dat zouden we nodig hebben bij spraakafzien/ liplezen,  spraakontwikkeling of bijvoorbeeld bij het vak stotteren. Het was in mijn eerste jaar op de toenmalige HBO opleiding Logopedie en Akoepedie in Eindhoven.

Hoe leer je dat “even” ? De moed zonk me in de schoenen. “26 letters heeft het alfabet”…. Zó gaat het refrein van een abc liedje dat leerlingen van groep 3 zingen. Ook NT2 studenten gebruiken het vaak om de letters van ons alfabet te onthouden. Maar…. die 26 letters kunnen we óók nog eens combineren. Dan zijn het er dus veel méér en hoe máák je ze? Met je lippen of je tong en spelen je kaken ook een rol? Zitten ze als klank achter of vóór in je mond? Wat is de stand van je kaak en van je lippen en….. Daar sta je toch nóóit bij stil als je praat? Ik vreesde nooit meer onbevangen pratend mijn mond open te doen.

“Later ben je me dankbaar dat je alles moest leren eten” of de variant ”Kennis is licht te dragen”. “Die klanken kennis en klinker driehoek komt jullie nog vaak van pas”.  Uitspraken van mijn ouders en de laatste van die leraar fonetiek. Destijds wilde ik die natuurlijk niet  hóren. Maar toch…hoe vaak ík die kennis in de rest van mijn logopedisch en taaltrainers bestaan al heb gebruikt!

Terug naar de articulatorische fonetiek (het woord alleen al). Al snel realiseerde ik me dat ik al die feitjes rond al die klanken nóóit zou onthouden. Ik bedacht voor mezelf een methode. Waarom draai ik het niet om?  De klank hardop klankproeven en “ervaren en horen” wat ik daarbij doe met mijn mond. Verwoorden van die ervaring en controleren of het klopt met de inhoud uit het boek. Ook hier weer zo’n moment van een flashback. De triomfantelijke stem van mijn moeder als ze onze uitspraak corrigeerde. “Op zuiver spreken volgt….jawel zuiver ofwel foutloos schrijven.” Geen dialectische invloed betekent dus in dit geval dat het voor mij opeens wel “appeltje eitje” was!

Nog steeds gebruik ik die ooit als ballast ervaren kennis van “tussen AA en P”. Net als de eveneens verfoeide klinker driehoek bij de cursussen spraakafzien.  Trouwens, bij dyslexie èn bij de NT2 lessen komt deze kennis ook van pas! Bij spraakafzien helpt het om al meepratend te klankproeven en zo te ontdekken welk woord er nu toch gezegd wordt. Door mee te doen met wat een spreker zegt, herken je als het ware de klank en het woord. In de andere voorbeelden geeft het inzicht. Hoe je die letter nu eigenlijk maakt, leer je door te “proeven”. Bij mensen die Nederlands op een latere leeftijd leren, helpt het vaak als ze zien hoe onze twee klinker klanken beginnen en eindigen. De “oh, zó maak je dus die lastige ui”, heb ik al geregeld gehoord.

Heb jij óók zo’n ervaring uit je jeugd of studietijd?  Ontdekte je later dat die goedbedoelde opmerking of taak uiteindelijk heel waardevol bleek? Je reactie vind ik altijd leuk en inspirerend! info@slin.nl of gewoon op mijn Facebookpagina.

Wil je meer lezen over slechthorendheid, spraakafzien of zoek je een gespecialiseerde logopedist in je woonplaats? https://www.ggmd.nl/

Wil je andere blogs lezen over spraakafzien? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/humor-weg-bij-slechthorendheid/

Lees meer
humor weg bij slechthorendheid?
22 augustus 2018

Humor en spontaniteit weg als je slechthorend bent?

Humor bij slechthorendheid 

“Helaas is vanwege zijn slechthorendheid de spontaniteit en humor weg. Het wordt niet begrepen”, las ik op het evaluatieformulier van de partner. Daaronder bij de suggesties voor verbeteringen: Misschien deze cursus koppelen aan gesprekken met een psycholoog. Het delen van ervaringen met lotgenoten.

Negatieve of positieve evaluatie?  

Deze twee reacties lezend zou je neigen tot negatief. De cursus zou completer zijn met een samenwerking met hulpverleners uit een andere hoek. In de context van de therapie en de rest van het evaluatieformulier blijken het begrijpelijke en kritische noten te zijn. Het is namelijk waar zij in de gesprekken met haar partner vaak tegenaan loopt. Een talig ingestelde dame. Heel veel gelezen in haar leven. Ze houdt van kwinkslagen en woordspelingen die gepaard gaan met een guitige blik. De humor is volgens haar weg in de gesprekken.  Dátgene waarin ze in haar contacten zo sterk is, komt uitgerekend bij haar dierbaarste niet (meer) binnen. Hij hoort en ziet het niet.

Bij de pakken neerzitten en verzuren in hun relatie?                                                                        

Ze tellen gelukkig ook hun zegeningen. Waarom gaat hun verstandhouding niet meer zo vanzelfsprekend? Is die humor wel echt weg? Zo kwamen ze samen tot een conclusie. We moeten hieraan gaan werken. Enige tijd geleden kreeg ik van haar een telefoontje. “Is spraakafzien voor ons beiden mogelijk?”

Wat is er veranderd na de cursus spraakafzien?                                                               

 “Luisteren, kijken en proberen mijn aandacht bij een gesprek te houden. Kijk, dát doe ik nu anders dan voor deze cursus”,  aldus de slechthorende echtgenoot in kwestie. “Ik neigde ertoe om met mijn gedachte ergens anders te zijn. Uit gewoonte zo gegroeid omdat ik de gesprekken toch niet kon volgen. Zo miste ik dus ook alles wat ik kon zíen! Óok de humor die je van iemands gezicht en ogen ook kan aflezen. Nú heb ik ontdekt dat ik heel veel kan sturen en invloed kan hebben op een gesprek. Mijn ogen veel meer gaan gebruiken!”

De belangrijkste doelstelling voor hen van deze cursus spraakafzien.                                      

De belangrijkste en voor mij mooiste doelstelling van vooraf komt terloops. Mompelend in de laatste bijeenkomst van hem.  “Ik wilde spraakafzien leren, want er waren de laatste tijd zoveel miscommunicaties en irritaties met mijn partner. Onze relatie gaat er dadelijk nog door naar de knoppen. Dat doel is eigenlijk wel bereikt na deze cursus. Ik ben nog steeds geen “kei” in spraakafzien, maar er is meer begrip ontstaan over en weer. De irritaties worden beter begrepen. Ik ben niet het slachtoffer van mijn gehoorprobleem. Ik kan ándere middelen gebruiken om de regie te nemen in voor mij belangrijke gesprekken.  We zijn er nog niet, maar we kunnen nu gelukkig weer redelijk met elkaar communiceren. Miscommunicaties? Ja die zijn er nog wel, maar we tillen er nu minder zwaar aan. We richten ons op wat wèl in harmonie gaat!

Voor mij een hele mooie terloopse, niet genoteerde conclusie na het volgen van de cursus spraakafzien. Voor goedhorende partners is er ook weleens sprake van miscommunicatie. We horen elkaar en kunnen aan de stem vaak al veel begrijpen als we ervoor open willen staan. Dit is een èxtra uitdaging als je elkaar niet goed hoort.  Het kan gaan broeien en de goede relatie beïnvloeden. Niet alleen tussen partners, maar ook tussen collega’s, met je arts,  je (klein)kind en ga zo maar door. We staan er vaak niet bij stil, maar als één van onze zintuigen het laat afweten dan moeten de andere zintuigen en onze wilskracht het compenseren.

Herkenning?                                                                                                                                             

Herken je jezelf in dit verhaal? Dat kan, want het zou het verhaal van ieder van ons kunnen zijn. Wil je reageren of meer informatie over spraakafzien? Je kunt geheel vrijblijvend een folder bij mij aanvragen via info@slin.nl. Via www.GGMD.nl kun je ook op zoek naar een logopedist gespecialiseerd in spraakafzien.

Een eerdere blog ging over de spontaniteit en slechthorendheid. Wil je het lezen? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spontaniteit-en-…e-doe-je-dat-nou/ ‎

Lees meer
hoortoestel taboe?
10 juli 2018

Leen je dan soms ook het kunstgebit van je vrouw?

“Leen je soms ook het kunstgebit van je vrouw”, vroeg de audioloog verontwaardigd. De slechthorende man in zijn spreekkamer had verklaard dat een hoortoestel voor hem taboe was. Lang geleden liep ik stage op het Audiologisch Centrum in mijn woonplaats. Op die dag zou ik enkele consulten van de audioloog bijwonen. De man weigerde in alle toonaarden een hoortoestel en in geval van nood leende hij dat van zijn partner wel! Een hoortoestel voor hem? Nee geen sprake van! Daar viel niet over te praten, dat was duidelijk.

De onverwachte reactie van de audioloog zorgde voor de nodige hilariteit bij de echtgenote en overige aanwezigen. Het “lenen” kreeg onverwacht een vervolg toen we met een groep jonge logopedisten werden uitgenodigd voor een avondje Audiologisch Centrum. Het thema: “hoe ervaar jij hoortoestellen?“. Op de tafel stond een doos met allerlei oude hoorapparaten. De opdracht erbij: “ pas ze eens en daarna gaan we lekker koffie drinken”. Verbaasd dat er verder geen uitleg werd gegeven, gingen we aan de slag.

De kopjes werden op schoteltjes geplaatst: “au, kun je dat niet wat zachter doen?                                 Iemand roerde in een kopje: “kun je alsjeblieft daarmee ophouden?” Voor alle slechthorende lezers is het meteen duidelijk, maar voor de goedhorende lezers toch wat uitleg: Alle geluiden worden versterkt, dus ook het verschuiven van de stoel, iemand die hoest, z’n neus snuit, in een kopje roert….   Inmiddels zijn de hoortoestellen vele maatjes kleiner geworden en zal ook de kwaliteit aanzienlijk zijn verbeterd. Maar… alle ongewenste geluiden proberen te negeren zoals je dat met je eigen oren doet? Dat is lastig zo niet bijna onmogelijk!

Weinig mensen zullen ècht van harde geluiden genieten. Knalvuurwerk, onweer, discogeluiden, opgefokte brommers, snurkende partners. Kortom harde en onaangename geluiden. Ooit hoorde ik iemand zeggen tegen haar slechthorende collega: “Jij boft maar, jij zet je hoortoestel dan toch gewoon uit?”

Zouden goedhorenden net zoals ik destijds, zich realiseren dat èlk geluid dus ook de onbelangrijke, min of meer worden versterkt? In mijn praktijk heeft de oefenpartner van een slechthorende cliënt een microfoontje om haar nek zodat haar echtgenoot haar beter verstaat. Helaas hoort hij dan óók het bewegen van haar ketting en het ruisen van de stof van haar lievelingsblouse!!

De zomer is begonnen en we gaan er weer lekker met z’n allen op uit. Staat de airco in de auto aan of rijd je met het raampje open? We staan er vaak niet bij stil, maar ook déze geluiden worden versterkt! Dit geldt natuurlijk ook voor andere gelegenheden zoals verjaardagen, vergaderingen,  popcorn etende mede bioscoopbezoekers…. , ritselende papieren tijdens een vergadering…..het is goed om daar eens bij stil te staan. Dan begrijp je ook waarom het spreken voor een slechthorende zo vermoeiend is.

Mocht je als goedhorende dit ook eens willen ervaren? Helaas zijn de hoortoestellen van nu ongeschikt om als goedhorende zomaar in te doen. Niet zonder overleg met een audicien doen dus!  Misschien kun je eens mee gaan tijdens een bezoekje aan de audicien? Wie weet heeft hij/zij nog een paar oudjes liggen om het eens te ervaren of krijg je een andere tip?

Wil je meer informatie over gehoor en spraakafzien? Vraag vrijblijvend mijn folder aan of lees een van de andere blogs over dit thema: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spraakafzien-of-gewoon-liplezen/

 

Lees meer
Ze kan ook niet luisteren!
8 juni 2018

Spraakafzien of gewoon liplezen?

Het advies van de audicien

“Spraakafzien, of een cursus liplezen?” De audicien adviseerde me om een cursus spraakafzien te volgen, maar bedoelt hij niet gewoon liplezen?” Zo luidde de openingszin van een bericht per e- mail.

En diezelfde week nogmaals….. “een cursus spraakafzien of liplezen”?   “Oh…. je bedoelt waarschijnlijk een cursus liplezen”. Vaak worden deze twee termen door elkaar gehaald. Toch zijn ze niet hetzelfde. Liplezen is onderdeel van de cursus spraakafzien. Vanwege die verwarring tijd voor wat meer verduidelijking.

Wat is het verschil tussen spraakafzien en liplezen?

Spraakafzien is niet alleen het “liplezen”. Je leert spelenderwijs hoe alle klanken te herkennen zijn en waar je ze in je mond maakt. Welke zijn zichtbaar en welke niet. Het tèchnische deel zullen we maar zeggen. Nog vóór de cursus goed en wel gestart is, ontdekt je al wat. Je ervaart wat je als slechthorende al ongemerkt doet, namelijk spraakafzien! Dat is namelijk al gestart in de slechthorende periode die achter je ligt. Dat is vaak de eerste verrassende ontdekking die men doet. Nèt zoals de constatering dat je als slechthorende er véél beter in bent dan die “gespecialiseerde” logopedist en je goedhorende omgeving!  Je gebruikt je andere zintuigen al!  Die draaien op volle toeren om het gehoor compenseren. Het leren kijken naar lichaamstaal bijvoorbeeld en naar de gezichtsuitdrukking. Het gebruiken van de context….

De regie nemen als slechthorende

De cursus spraakafzien besteedt ook aandacht aan de regie in handen houden. Samen kijken waar de knelpunten liggen in de communicatie. Met wie en wanneer en vooral ook waaróm? Wat doe jij? Wat doet de ander? Wat is de wisselwerking? Dit gebeurt in de gesprekken tussendoor, want het “liplezen” als oefening kan behoorlijk vermoeiend zijn. Dit is ook een klacht die vaak vergeten wordt, maar alles bepalend kan zijn. Ga je dan nog wèl of niet naar die receptie, verjaardag, die vergadering? Wat doe je aan die vermoeidheid? Hoe ga je daar mee om?

Aandacht voor de zelfredzaamheid

Wat en hoe kan ik in een spreeksituatie zo goed mogelijk meedoen? Wat is daarvoor nodig en misschien moet ik op zo’n situatie wel anticiperen. Wat is realistisch en wat zijn mijn verwáchtingen? Moet ik ze bijstellen? Moet ik misschien van te voren al bedenken hoe de bijeenkomst zal zijn? Hoeveel mensen er zijn en in wat voor een ruimte we zitten? Is er veel omgevingslawaai? Is men op de hoogte van mijn gehoorprobleem? Als men niet op de hoogte is….. hoe ga ik daar dan mee om?

Spraakafzien is geen éénrichtingsverkeer!

Op het moment dat we communiceren zijn we minimaal met z’n tweeën. Natuurlijk ben je als slechthorende de constante factor in je dagelijkse gesprekken. Je gesprekspartners wisselen. In een cursus is het daarom praktisch om bij jóu te starten. Tijdens de cursus komen de knelpunten meestal vanzelf wel ter sprake en kan besproken worden hoe ermee om te gaan. Het is ook minstens zo belangrijk om je goedhorende omgeving in te schakelen. Tijdens de cursus bijvoorbeeld. Neem ze mee naar de les. Láát ze maar eens ervaren hoe het is om zónder of met een sterk verminderd gehoor te moeten communiceren. Hoeveel energie dat kost en hoe frustrerend dat kan zijn. Via een ervaring aanbieden komt het inzicht. Vanuit het inzicht het begrip. En dan is het opeens niet meer alleen jóuw probleem, maar óns probleem!

Dè gouden tip voor slechthorenden?

“Is er één gouden tip te geven?”, vroeg iemand me eens. Tja… elke persoon en elke leefsituatie is natuurlijk uniek. In eerste instantie was het antwoord “nee”. ’s Avonds terugdenkend over de vraag en de wat teleurgestelde reactie van de vragensteller, twijfelde ik. Want:

Verschillende contacten lopen soms ook verschillend

Waarom verloopt het ene contact zo gemakkelijk en bijna vanzelfsprekend en het andere zo stroef? Waarom haalt de ene cursist er 200% uit en de andere veel te weinig naar zijn èn mijn zin? Heeft het met intelligentie te maken? Niet echt. Ja, een goede taalbeheersing, woordenschat en brede interesse helpen. Graag onder de mensen zijn helpt ook. De noodzaak omdat je een communicatief beroep hebt ook. Maar er is méér wat de sleutel is tot een geslaagd resultaat.

Gemeenschappelijke kenmerken bij cursisten die baat hebben bij een cursus spraakafzien

Wat hebben die mensen dan gemeen bij wie een cursus spraakafzien veel verbeterde aan hun gespreksdeelname met anderen?  Naast wat ik hierboven al noemde vooral ook: Humor en een positieve openheid over hun probleem. Zich niet beklagen en niet verwijten dat men onvoldoende rekening houdt met…, maar steeds ervoor uitkomen dat je iets niet goed hoort. Op een prettige manier de regie nemen in situaties. “Zullen we meer licht aandoen dan kan ik jullie beter volgen?”, is zoveel plezieriger dan “Kun je eens duidelijker praten?” Bekijken hoe je op een voor ieder praktische  manier de situatie zó verandert, dat jij actief deelneemt aan gesprekken. Laten zien dat jij belangstelling hebt in het gesprek. Humor en veel positieve creativiteit dat is waar het steeds weer om draait. Geldt bij alles wat een mens doet uiteindelijk niet: “met  honing bereik je meer dan met zure azijn?”

Wil je je ervaringen delen of wil je verder lezen: https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/vlog/

of heb je interesse in een brochure over spraakafzien? Stuur een berichtje naar: info@slin.nl

Wil je informatie over GGMD? https://www.ggmd.nl/

Lees meer
Ze kan ook niet luisteren!
19 april 2018

Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat nou?

“Alles wat spontaan was, is weg”

Spontaniteit en slechthorendheid, hoe dóe je dat?….. Zo begon het gesprek tijdens de cursus spraakafzien. Het echtpaar vertelde hoe de week was verlopen met de nieuw gekregen inzichten en opdrachten. Goed omgaan met zijn slechthorendheid. Hoe doe ik dat op een natuurlijke manier?

Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat?

“Als ik hem éérst moet aantikken.. vóór ik mijn verhaal kan gaan doen” en…  “Zit ik nèt lekker te kijken naar een film en dan tikt ze me aan om iets te vertellen.”

De gesprekservaringen van de voorbije week passeren. Het is voor alle partijen duidelijk.  Het rekening houden met een slechthorende partner en de bijpassende communicatieve eigenschappen gaan niet na één  bijeenkomst van een leien dakje.

Wennen aan een (nieuwe) situatie

Luisterend naar hun ervaringen gaan mijn gedachten ineens naar die keer dat ik in een winkelcentrum was. Hoe ik als kersverse moeder mèt kinderwagen de winkel inging en zónder naar buiten wandelde….. Pas bij de uitgang van het winkelcentrum realiseerde ik me dat ik nog duidelijk niet gewend was aan mijn nieuwe status. Met het schaamrood op de kaken haalde ik mijn zoon op uit de bewuste winkel. Nagestaard door een verbijsterde klant…. en een licht geamuseerde verkoopster. Het is net als met die verzuchting:
Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat? Maar dan in een ánder jasje.

Alle spontaniteit is ineens weg

zuchtte een bevriende collega een paar weken later, toen ik haar van mijn “ontvoer verhaal” vertelde. Zij vertelde me dat ze ooit eens met de jas al aan samen met haar man naar de film wilde gaan. ‘t Kwam zomaar spontaan op tot ze zich realiseerden dat daarboven een klein kereltje lag…. Oei vanaf nu eerst alles goed plannen en organiseren! Is het leven dan nog wel leuk?

Lukt het om met een nieuwe situatie vertrouwd te raken?

Is alle spontaniteit voor altijd weg of met wat aanpassingen toch mogelijk? Is dat niet heel persoonlijk? Went een “leeg nest” ooit, net zoals eerder een huis vol opgroeiende kinderen? Went het om met de gevolgen van de slechthorendheid van je partner, vader of moeder, collega of noem maar op om te gaan? Bestaat het wel? Spontaan spraakafzien en spontaan láten spraakafzien? Went het om de goedhorende medemens steeds te informeren hoe jullie samen het beste uit een gesprek kunnen halen?  Samen zoeken naar wat werkt en wat niet werkt in jullie gesprekken en in déze situatie?

Accepteren dat iets tijd nodig heeft

Het helpt in ieder geval om je te realiseren dat het net als bij andere nieuwe situaties gaat. Het heeft tijd nodig om met de veranderingen mee te bewegen. Om nieuwe mogelijkheden te ontdekken in je omgang met je gesprekspartners. De regie over je leven en je gesprekken te hervinden en de spontaniteit weer een kans te geven. Spontaniteit en slechthorendheid. Hoe dóe je dat? Geef het tijd!

Wil je hierop reageren of zou je wat tips willen om sàmen de regie te houden rond de slechthorendheid? Mail het me op info@slin.nl.

Geïnteresseerd in wat GGMD voor jou kan betekenen? https://www.ggmd.nl/

Interesse in een andere blog over spraakafzien of over wat ik voor je kan doen? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/spraakafzien-en-mijn-eerste-vlog/

Lees meer
Spraakafzien en mijn eerste vlog!
16 maart 2018

Mijn allereerste vlog!

“Maak voor je Facebook pagina een video over je gekozen doelgroep” 

 Dat was de opdracht tijdens een cursus. Als je mijn eerste blog gelezen hebt in Logopedie divers dan weet je dat ik me Catweazle voel op technisch gebied. Voor diegenen die Catweazle niet kennen of nog eventjes terug willen naar de kindertijd?  Aan het einde van die blog vind je een link naar een van de vele you tube filmpjes van die lieve kluizenaar uit een populair kinderprogramma uit lang vervlogen tijd. https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/catweazle-en-afgestemd-zijn-op-je-gespekspartner

 

Het belang van lichtinval bij slechthorendheid

De keuze van de doelgroep slechthorend en het onderwerp lichtinval was meteen duidelijk. De titel: “ Zet je spreker in de schijnwerpers!” snel bedacht.  Maar…. ik moest ècht over een drempel stappen. Technisch gesproken valt er veel kritiek te leveren op dit eerste product. Inmiddels weet dat ik met een statief en horizontaal filmen enz. technisch veel betere videootjes kan maken. De reacties van vooral de goedhorenden en het aantal bezoekers op Facebook waren veelbelovend! Zoals ík heel erg uit – wat men tegenwoordig -“comfortzone” moest stappen, zo geldt dat óók voor veel mensen met een gehoorprobleem. Er is een wereld te winnen door naar buiten te treden met je slechthorendheid.  Voor mij staat dit eerste vlogproduct symbool voor een weg naar méér bekendheid. Informatie rond het thema spraakafzien en slechthorendheid is vanaf nu een zaak van slecht- èn goedhorende sprekers.

Accepteren

In mijn directe omgeving heb ik die worsteling gezien om de acceptatie drempel over te gaan. Te accepteren dat een hoortoestel toch ècht noodzaak wordt. Dat die niet voor óp de kast is, maar om te drágen en dat je die ook gerust mag zíen. De drempel om daarna ook nog naar de logopedist te gaan voor een training spraakafzien om zo nog meer rendement uit de hoortoestellen te halen…. Dát hoor ik van mensen die uiteindelijk toch die stap wagen en van de audiciens die dit stimuleren. Zij weten net als ik dat de optelsom van zorgvuldig geadviseerde hoortoestellen en spraakafzien niet als uitkomst 2 maar 3 betekent!

Op dit moment twijfel ik of ik in de toekomst mijn vlogs ga ondertitelen. Nee, niet vanwege het technische want ik weet al bij wie ik daarvoor dan in de leer ga.  Het is vooral om je te laten ervaren dat je dit filmpje misschien best wel kunt begrijpen. In de toekomst beloof ik dat ik bij elke  vlog in ieder geval het verhaal eronder zal schrijven.

Is leeftijd een drempel voor ’n cursus spraakafzien?

Twijfel je vanwege je leeftijd of denk je “ik kan dit toch niet”…  Dat doet vrijwel iedereen maar er is tot nu toe nog nooit iemand geweest, die achteraf níet enthousiast was. Je kunt trouwens altijd beter achteraf zeggen: “ik heb het tenminste geprobeerd, dan hàd ik het maar (eerder) geprobeerd”. Natuurlijk heeft de ene persoon meer talent hiervoor dan de andere. Spraakafzien is echt niet alleen woorden van iemands lippen lezen. Er is nog zoveel méér wat je leert om een gesprek beter te kunnen voeren. Je mag ook zeker per afspraak een goedhorende meenemen. Spraakafzien gaat niet alléén over slechthorenden, maar minstens net zoveel over de rol van de goedhorende!

Meer informatie over het belang van spraakafzien

Via deze blogs ga ik meer vertellen over spraakafzien. Heb je vragen of wil je reageren dat mag altijd via mijn e-mailadres. Verder stappend uit mijn comfortzone (ik heb de smaak te pakken!) ga ik in de toekomst je ook op een andere manier verrassen, dus hopelijk tot gauw!

Wil je weten wat GGMD voor je kan betekenen? https://www.ggmd.nl/

Wil je weten wat ík voor je kan doen samen met GGMD? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hulp/#spraak

 

Lees meer
  • 1
  • 2